Saradnja Fakulteta za sport i Kliničkog centra - Vijesti.me
POTPISAN SPORAZUM

Saradnja Fakulteta za sport i Kliničkog centra

Sporazumom je predviđeno da će studenti Fakulteta imati nastavu i praksu u organizacionim cjelinama KCCG, a zaposleni iz Kliničkog centra će moći da se naučno i stručno usavršavaju na Fakultetu za sport

Sa potpisivanja sporazuma
Sa potpisivanja sporazuma (Foto: Privatna arhiva)

Sporazum o saradnji između nikšićkog Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje i Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) potpisali su dekan Fakulteta, prof. dr Stevo Popović, i direktor Kliničkog centra, Jevto Eraković.

“Saradnja ove dvije institucije odvijaće se, prvenstveno, kroz zajedničko učešće u stručnim i naučnim projektima i razmjenu iskustava u oblasti nauke, istraživanja i obrazovanja”, kazao je Popović.

Sporazumom je predviđeno da će studenti Fakulteta imati nastavu i praksu u organizacionim cjelinama KCCG, a zaposleni iz Kliničkog centra će moći da se naučno i stručno usavršavaju na Fakultetu za sport.

“Pored razmjene kadrova, od važnosti je i dijeljenje zajedničkih resursa labaratorija, korišćenje prostora, opreme i ostalih resursa Kliničkog centra i Fakulteta u realizaciji projekata i drugih vidova saradnje“, istakao je Popović.

Pored organizacije naučnih i stručnih skupova, zajedničkih posjeta i organizovane saradnje sa specijalizovanim međunarodnim visokoškolskim institucijama, sporazumom je predviđena i saradnja u izdavačkoj djelatnosti.