SOS telefon: Osvijetlimo mrak seksualnog nasilja - Vijesti.me
"PRED SEKSUALNIM NASILJEM SE NE SMIJU ZATVARATI OČI"

SOS telefon: Osvijetlimo mrak seksualnog nasilja

Seksualno nasilje se najčešće ne prijavljuje zbog osjećaja stida, osuda okoline i nepovjerenja u institucije

Detalj iz Nikšića
Detalj iz Nikšića (Foto: Svetlana Mandić)

Seksualno nasilje u Crnoj Gori postoji i pred njim se ne smiju zatvarati oči, a NVO SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja iz Nikšića na Trgu Slobode organizovalo je javnu akciju sa ciljem da informišu zajednicu o postojanju pomenutog problema. Prevencija je jako važna kako bi seksualno nasilje bilo na vrijeme prepoznato i zaustavljeno pa su iz SOS telefona Nikšićani dijelili promotivni materijalom koji sadrži informacije o rasprostranjenosti problema i koracima koje je potrebno preduzeti da se objelodani seksualno nasilje nad ženama i djecom.

“Problem seksualnog nasilja  u Crnoj Gori je do prije par godina biila tema o kojoj se vrlo malo govorilo i zbog toga smo mi sa partnerskim organizacijama krenuli u ovaj dvogodišnji projekat.  Kod nas ne postoje  podaci o broju žena i djece koji su pogođeni problemom seksualnog zlostavljanja. Ono što je globalni  podatak, a sigurno je da Crna Gora nije drugačija , je da su  jedna od četiri djevojčice i jedan od  sedam djecaka do 18  godine bili izloženi seksualnom zlostavljanju“, kazala je Nada Koprivica iz SOS telefona.

„Važno je naglasiti  da je to problem koji pogađa sve, ali najviše  žene i djevojčice i to je takođe  problem rodno zasnovanog nasilja“, istakla je Koprivica.

SOS Telefon
Detalj iz Nikšića(Foto: Svetlana Mandić)

Istraživanja pokazuju, podsjećaju iz SOS telefona, da je u 91 odsto slučajeva žena silovana od njoj poznate i bliske osobe, kao i da na jedan prijavljeni slučaj silovanja ide 20 neprijavljenih. Seksualno nasilje se najčešće ne prijavljuje zbog osjećaja stida, osuda okoline i nepovjerenja u institucije.

Javna akcija, koja je organizovana  u okviru projekta “Osvijetlimo mrak seksualnog nasilja", je šesta po redu koju je SOS telefon realizovao. U sklopu projekta organizovano je niz tribina i događaja kao što su Dan otvorenih vrata, trening za novinare/ke o etičkom izvještavanju o seksualnom nasilju, asnimljeni su i video spotovi koji su kreirani u saradnji sa rediteljem Nikolom Vukčevićem, a koji ukazuju na problem seksualnog zlostavljanja djece.

Projekat „Osvijetlimo mrak seksualnog nasilja“  je finansijski podržan od stane Evropske unije, a od maja 2018. godine partnerski ga realizuju SOS telefon Nikšić, Sigurna ženska kuća Podgorica i NVO „Prima“.