U Bijelom Polju protest protiv izgradnje mHE Lještanica - Vijesti.me
ISPRED ZGRADE OPŠTINE

U Bijelom Polju protest protiv izgradnje mHE Lještanica

Vukoman Damjanović, predsjednik Odbora za zaštitu rijeke Lještanice je kazao da će građani sugerisati državi i Vladi da se uvede potpuni moratorijum na izgradnju minihidroelektrana u Crnoj Gori

Sa protesta u Bijelom Polju
Sa protesta u Bijelom Polju (Foto: Jadranka Ćetković)

Građani neće dozvoliti stavljanje Lještanice i drugih bjelopoljskih  rijeka u cijevi,  poručeno je sa skupa ispred zgrade bjelopoljske  Opštine, koji su organizovali NVO “Green home” i Odbor za zaštitu rijeke Lještanice. 

Sa skupa protiv gradnje male hidroelektrane “Lještanica” je poručeno da traže stavljanje moratorijuma na izgradnju svih mHE u Crnoj Gori, jer od toga korist ima samo šačica ljudi. Protest je održan uoči održavanja javne rasprave o Elaboratu o procjeni  uticaja na životnu sredinu gradnje te mHE.

Sa protesta u Bijelom Polju
Sa protesta u Bijelom Polju(Foto: Jadranka Ćetković)

Izvršna direktorica NVO “Green home” Nataša Kovačević je podsjetila da je peticiju protiv izgradnje potpisalo 150 mještana i 600 građana  Bijelog Polja. Ona je navela da je naročito nedopustivo da se planira vodozahvat na izvorištu, odakle mještani dobijaju pijaću vodu i podsjetila da, prema Zakonu o vodama prioritet ima vodosnadbijevanje lokalnih mještana i stoke, a sve druge namjene moraju da budu uklonjene.

Vukoman  Damjanović, predsjednik Odbora je kazao da će građani sugerisati Vladi da se uvede potpuni moratorijum na izgradnju minihidroelektrana u Crnoj  Gori.

“Naše rijeke se mogu valorizovati turistički, što se  uklapa u strateški razvoj opštine. Voda Lještanice je izuzetno čista,  bogata ribom, a ima i jedan od najljepših vodopada u Crnoj Gori -  Skakala. Uzimanje vode sa Lještanske glave,  je suprotno svim domaćim i  međunarodnim propisima”, rekao je Damjanović.
Danilo Mrdak je kazao da se postupak dobijanja dozvola za gradnju mHE , koji traje tri godine, pretvorio u  pravno nasilje.

“Sve dosadašnje saglasnosti su izdate na osnovu netačnih činjenica, jer je  netačno definisana lokacija izvorišta rijeke, i pokušava se sakriti da  će se vodozahvat praviti na samom izvoru.  Apelujemo na nadležne da  zaustave ovo pravno nasilje, jer smo veoma blizu granice koja nipošto ne  bi smjela da se pređe. Apelujemo na Ustavni sud da postupi po  inicijativi koju smo uputili,  na tužilaštvo da istraži navode iz  krivične prijave protiv opštinskih sekretarijata, da zaustave to pravno  nasilje. Tužilaštvo bi moglo da ispita i izradu i sadržaj Elaborat, koji  nije elaborat nego dokumentovano krivično djelo. Elaborat je veoma  sporan i postoje indicije da ti ljudi tvrde da Lještanica izvire na  Šljemenima, što nije tačno i opet daju neke činjenice za koje je opšte  poznato da nisu tačne, tako da neke stvari su veoma zaprepašćujuće i  veoma opasne. Oni već tri godine tvrde da rijeka Lještanica izvire na  lokaciji koja je oko sat i  po hoda udaljena od prave lokacije izvora, a zapravo vodozahvat hoće da  prave na pravom izvoru rijeke Lještanice”, kazao je Mrdak.

Kovačević je kazala da i građani Bijelog Polja znaju da se radi o manipulaciji. 

“U  tom smislu mi nismo ovdje da bi smo podržali ili dali legitimitet na  bilo koji način tom elaboratu, nego da ukažemo koje su to sve radnje  bile, na koji način je lokalna samouprava zloupotrijebila svoj položaj,  kako je djelovala nesavjesno da bi odobrila koncesionaru ovo mjesto za  zahvatanje voda. Mi smo zbog toga podnijeli krivičnu prijavu, mi smo  juče pisali inicijativu za otvaranje slučaja Sekretarijata Evropske  ekonomske zajednice, dakle očekujemo da reaguje vrhovno državno  tužilaštvo i Više tužilaštvo u Bijelom Polju ali i međunarodne  institucije u ovom slučaju energetska zajednica”, kazala je ona.

Vukoman Damjanović
Damjanović(Foto: Jadranka Ćetković)

Vuk Iković iz organizacije KOD je kazao da Agencija za zaštitu životne  sredine ima više nego dovoljno argumenata da odbaci Elaborat. 

“Rijeka ima pet kilometara toka, a na njoj se planira cjevovod oko četiri kilometra. Skoro cijela rijeka se pakuje u jednu cijev i jednu ogromnu ekološku energiju, energiju života, mi pakujemo u jedan hidropotencijal oko 700 hiljada eura godišnjeg prihoda, koji preko 90 odsto ide u  džepove povlašćenih investotitora”.

Aleksandar Dragićević  iz Koalicije za održivi razvoj kazao je da se planira žrtvovanje čak 50  rijeka, gdje se planira izgradnja 80 minihidrocentrala.

“Lokalna  zajednca od toga nema benefit, građani nemanju benefit, država nema  benefit, životna sredina nema benefit. Konkretno na Lještanici planira  se izgradnja mHE na samo 50 metara od vodoizvorišta, ugrožavamo našu  pitku vodu, koja je najvažniji resurs 21. vijeka radi direktnog benefita  nekog investitora, a te mHE će platiti građani kroz subvencije za  električnu energiju. Mi nećemo dozvoliti da se to desi, nastavićemo da  branimo svaku rijeku posebno, to ćemo da danas uraditi sa Lještanicom”,  kazao je Dragićević.

Održan i skup za zaustavljanje iseljavanja

Sat vremena prije održavanja protesta protiv izgradnje mhe na Lještanici ispred spomenika je odžan protest, sa kog je upućen apel Vladi Crne Gore i lokalnih uprava da rade na dovođenju investitora, kako bi se poboljšao standard građana. 

Izvršni direktor NVO "Novi put" Vehbija Čoković Srce je kazao da pojedine  NVO rade na štetu Bijelog Polja i radi sitnih interesa tjeraju investitore, što je slučaj i sa mini hidroelektranama, zbog čega im poručuju da prestanu sa takvom praksom.

“Pozivam sve društvene činioce da daju svoj doprinos u stvaranju pretpostavki za početak boljeg života građana i i time utiču da se zaustave negativni migracioni procesi.

Na skupu su, pred Čokovića, govorili studentkinja Političkih nauka Tijana Marković i Predrag Adamović.


Vidi sve komentare