"POTREBNI DODATNI NAPORI"

Zapošljavanje mladih: Predstavljena Bijela knjiga

„Bijela knjiga daje pregled izazova kod zapošljavanja mladih u Crnoj Gori i odgovore na te izazove. Riječ je o važnom dokumentu koji predstavlja nastavak saradnje Ministarstva i Međunarodne organizacije rada (MOR) u pogledu razvoja politika za mlade i unaprijeđenja njihove zaposlenosti“, kazao je ministar Kemal Purišić na konferenciji za novinare
160 pregleda 1 komentar(a)
Kemal Purišić, Foto: Boris Pejović
Kemal Purišić, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 19.12.2016. 18:41h

U Crnoj Goru su, prema trenutnom stanju na tržištu rada, potrebni dodatni napori na zapošljavanju mladih, koji se ogledaju u većem ulaganju u njihov lični, društveni i obrazovni odgoj, ocijenio je ministar rada i socijalnog staranja, Kemal Purišić. On je danas na predstavljanju Bijele knjige, dokumenta koji se bavi preporukama za unaprijeđenje zapošljavanja mladih u Crnoj Gori, rekao da ta publikacija ima za cilj davanje smjernica u pogledu unaprijeđenja politike zapošljavanja mladih. „Bijela knjiga daje pregled izazova kod zapošljavanja mladih u Crnoj Gori i odgovore na te izazove. Riječ je o važnom dokumentu koji predstavlja nastavak saradnje Ministarstva i Međunarodne organizacije rada (MOR) u pogledu razvoja politika za mlade i unaprijeđenja njihove zaposlenosti“, kazao je Purišić na konferenciji za novinare. On je saopštio da politike posvećene osnaživanju i razvoju mladih zauzimaju visoko mjesto u cjelokupnom procesu sprovođenja politika Vlade. „Ove godine već su napravljeno veliki koraci u tom pravcu. Donesen je Zakon o mladima i usvojena Nacionalna stategija za mlade za period od naredne do 2021. godine“, rekao je Purišić.

On je podsjetio da je prema posljednjim raspoloživim podacima Monstata stopa aktivnosti mladih starosti od 15 do 24 godine, u drugom kvartalu ove godine iznosila 31,5 odsto. „Stopa zaposlenosti iznosila je u drugom kvartalu 20,4 odsto, a nezaposlenosti 35,5 odsto“, precizirao je Purišić. Generalni direktor Direktorata za opšte srednje, srednje stručno i obrazovanje odraslih u Ministarstvu prosvjete, Veljko Tomić, rekao je da je uloga obrazovanja ključna u ostvarivanju vizije Crne Gore kao zemlje društva koje uči i društva razvijene ekonomije u kojoj svaki podeinac ima mogućnost za razvoj i socijalnu uključenost. „U Crnoj Gori postoji tendencija rasta interesovanja za upis učenika i studenata na programe koji pripadaju društvenim naukama i smanjenjog interesovanja za upis na programe koji traže tržište rada. Prisutan je i stav poslodavaca o neravnoteži vještina i znanja koje učenici i studenti stiču u obrazovnom sistemu sa onima koje traži tržište rada“, poručio je Tomić. On smatra da još nije dovoljno iskorišćen potencijal domaće radne snage za zadovoljenje potreba poslodavaca u vrijeme turističke, građevinske i poljoprivrede sezone. „Pred nama su izazovi kako prevazići strukturnu neusklađenost ponude i potražnje radne snage“, kazao je Tomić. Prema njegovim riječima, kroz saradnju sa svim partnerima uz korišćenje primjera dobre prakse i preporuka koje daje dokument kakava je Bijela knjiga, može se stvoriti kvalitetno, fleksibilno i efikasno obrazovanje koje će poboljšati položaj mladih i zadovoljiti njihove potrebe. Predstavnik Programa zapošljavanja mladih u MOR-u, Sergio Andre Iriarte Quezada, rekao je da je u većini zemlaja konstatovano usporavanje ekonomskih procesa i da je zbog toga potrebno napraviti strukturne promjene na tržištu rada. „Moramo da se fokusiramo na oživljavanju ekonomskog rasta. Treba raditi na smanjenju neformalne ekonomije, jer imamo veliki procenat nezaposlenosti mladih. Treba tražiti nove mogućnosti za mlade, jer svi mladi nijesu na isti način izloženi rizicima koji ih spriječavaju da učestvuju na tržištu rada“, kazao je Quezada. On je dodao da postoje ljudi koji rade u ruralnim područjima, kao i situacije gdje se mlade žene teže zapošljavanju u odnosu na mlade muškarce. „Nedostatak radnih mjesta za mlade ljude je nešto što treba prevazilaziti, a važnost obrazovanja je nešto što je bitno za nalaženje radnih mjesta“, dodao je Quezada. On smatra da treba pobojšati koordinaciju na nivou zemlje. „Rješenja zahtijevaju otvorenost, raznolikost i inkluzivnost“, naveo je Quezada. Predstavnik UNICEF-a u Crnoj Gori, Benjamin Perks, rekao je da najveća odgovornost koju društvo ima jeste da mladima omogući dostojanstvena radna mjesta. „Ne pripremamo svoju djecu dovoljno za budućnost. Ako želimo da djeca, kada postanu odrasli, budu u stanju da priušte sebi stambeno zbrinjavanje i da prosperiraju, moramo hitno preduzeti akcije kako bismo povećali njihov potrencijal za preduzetništvo i zapošljavanje“, poručio je Perks. On je ocijenio da se moraju ubrzati sve reforme koje doprinose zapošljavanju mladih, ako se želi smanjiti jaz u njihovoj konkurenosti. „Mladi ljudi u Crnoj Gori imaće veće šanse za uspjeh u budućnosti ako se obezbijedi kvalitetno obrazovanje u svim fazama i dramatično smanji razlika između ponude i tražnje“, dodao je Perks. Prema njegovim riječima, potrebni su nacionalani servisi i savjetodavna tijela koja će pomoći mladima da odluče koji je posao za njih idealan u odnosu na njihove vještine. Predstavnik Ministarstva rada i socijalnog staranja, Edina Dešić, kazala je da je Bijela knjiga podijeljena u četiri cjeline koje čine pregled izazova kod zapošljavanja mladih u Crnoj Gori, kao i preporuke za poboljšanje relevantnosti ishoda učenja i smanjenje neusklađenosti tražnje za stečenim vještinama, zatim za povećanje kvantiteta i kvaliteta radnih mjesta i za poboljšanje dizajna aktivnih politika tržišta rada.

Preporučujemo za Vas