Korisnici M-kabla i BBM-a nezadovoljni: Telemah nameće nove ugovore

Korisnicima rekli da će im, ako ne potpiše novi ugovor, isključiti televiziju i internet
827 pregleda 74 komentar(a)
Telemah, Foto: Arhiva Vijesti
Telemah, Foto: Arhiva Vijesti
Ažurirano: 17.12.2016. 21:13h

Korisnici usluga M-kabla i nekadašnjeg BBM-a žale se da im Telemah, operater koji ih je preuzeo, nameće svoje pakete (TV i internet) i ugovore koje moraju potpisati na dvije godine.

Na postupanje Telemaha redakciji “Vijesti” se žalilo više čitalaca koji su korisnici nekog paketa usluga M-kabla i BBM-a, jer im, tvrde, Telemah nameće drugačije uslove i prijeti isključenjem ako ne potpišu nove ugovore.

Direktor Agencije za elektronske medije (AEM) Abaz Džafić kazao je za "Vijesti" da korisnici kablovske televizije M-kabl nemaju obavezu da potpisuju novi ugovor sa kompanijom Telemah koja nudi drugačije uslove za korišćenje kablovske televizije i interneta. On je najavio da će AEM pokrenuti postupak za utvrđivanje svih relevantnih činjenica kako bi se obezbijedilo ispunjavanje obaveza pružaoca tih usluga u skladu sa Zakonom o elektronskim medijima.

Telemah je donedavno poslovao pod imenom BBM (Broadband Montenegro), a od avgusta ove godine sa M-kablom posluje kao povezano društvo sa istim vlasnikom, United grupom.

Iako M-kabl i Telemach posluju kao povezana društva sa internert stranice M-kabla uklonjeni su paketi koje su imali u ponudi. Umjesto toga piše da se za više informacija o novim digitalnim TV paketima posjeti stranica Telemaha CG.

“Nekoliko godina koristim 'kombo' paket M-kabla u okviru kojeg imam kablovsku televiziju i internet. Nedavno su me posjetili iz Telemaha zahtijevajući da promijene risiver što sam uradio. Poslije nekoliko dana opet su me pozvali uz obazloženje da moram da potpišem novi ugovor. Ponudili su mi druge uslove kojima me obavezuju da moram da potpišem ugovor na dvije godine što sam odbio. Sa M-kablom sam na početku potpisao ugovor koji je istekao poslije dvije godine i sada važi na neodređeno vrijeme. Ne želim da imam obavezu ponovnog dvogodišnjeg vezivanja, iako ne namjeravam da mijenjam kablovskog operatera,” ispričao je jedan čitalac “Vijesti”.

Dodao je da mu je rečeno da će mu, ako ne potpiše novi ugovor, isključiti televiziju i internet poslije Nove godine.

“Kada sam tražio da mi ostave ugovor da ga detaljno pročitam to mi nije dozvoljeno uz obrazloženje da ne smiju da ostavljaju papire. Vjerovatno je dosta korisnika koji su potpisali novi ugovor, a ne znaju da su se opet obavezali na dvogodišnji period jer je ta stavka sitnim slovima ispisana i nije vidljiva,” kazao je čitalac "Vijesti".

Isto je “Vijestima” ispričalo više korisnika usluga M- kabla.

"Prema obavještenju privrednog društva M-kabl koje ima odobrenja za pružanje audiovizuelnih medijskih usluga (AVM) na njegov zahtjev je u toku jula ove godine godine došlo do promjene osnivača i izvršnog direktora. Te izmjene su registrovane u CRPS-u. Imajući u vidu navedeno, prema dostupnim informacijama, ne postoje razlozi zbog kojih bi se od korisnika tražilo da potpiše novi ugovor sa nekom drugom firmom, pa ni privrednim društvom Telemah koje sa M-kablom ima zajedničkog vlasnika”, objasnio je Džafić.

On je podsjetio da je članom 121 Zakona o elektronskim medijima propisano da je pružalac AVM usluge na zahtjev dužan da sa krajnjim korisnikom zaključi ugovor o načinu i uslovima pružanja usluga distribucije radijskih i televizijskih programa i drugih AVM usluga na zahtjev.

“Taj ugovor naročito sadrži odredbe o visini i načinu plaćanja pristupne naknade, visini i načinu plaćanja mjesečne naknade, katalogu programa koji su uključeni u uslugu distribucije i uslovima i postupku podnošenja prigovora u vezi sa radom pružaoca AVM usluge na zahtjev,” naveo je Džafić.

On je naglasio da je članom 122 definisano da pružalac AVM usluge na zahtjev ne smije da uskrati priključak zainteresovanom korisniku ako za to postoje tehničke mogućnosti.

"Uz to, definisanao je da pružalac AVM usluge na zahtjev ne smije da uslovljava pretplatnikov pristup katalogu programa odricanjem od prava na korišćenje iste ili druge usluge koju nudi drugi pružalac AVM usluge na zahtjev, kao i da uslovljava pretplatnikov pristup katalogu programa direktnom kupovinom njegove prijemničke opreme, iako se na domaćem tržištu može kupiti ista ili slična oprema,” rekao je Džafić.

Naglašava da su prigovori u vezi sa sadržajem usluga (TV/radio programa) u njihovoj nadležnosti, ali ne i regulisanje prava i obaveza koji proizilaze iz korisničkog ugovora.

Telemah: Korisnik bira da li će ugovor na 12 ili 24 mjeseca

Iz Telemaha su kazali da u skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama, operater ima pravo da zaključi ugovor sa korisnikom najduže na period od 24 mjeseca.

"Taj zakon predviđa i obavezu operatera da korisnicima ponudi i ugovore od 12 mjeseci, pa samim tim korisnik sam bira kakav ugovor će zaključiti. Telemah korisnicima nudi ugovore na 12 i na 24 mjeseca. Razlika je u tome što su drugačiji uslovi predviđeni za zaključenje ugovora sa obaveznim korišćenjem usluge na 12 mjeseci, a drugačiji na 24 mjeseca”, odgovorio je predstavnik Telemaha Radivoje Radovanović na pitanje “Vijesti” zašto kompanija nameće obavezu potpisivanja novih ugovora na dvogodišnji period i u skladu sa kojim zakonom to rade.

On je kazao da se ti uslovi predviđeni ponudom sa cjenovnikom, te da su objavljeni na sajtu kompanije i dostavljeni nadležnoj regulatornoj agenciji.

“Korisnik može sam da izabere i ne može biti primoran na zaključenje ugovora na duži period. Pošto su bolji uslovi i pogodnosti dati korisniku koji se obaveže na korišćenje usluge na najmanje 24 mjeseca, zbog toga se najčešće korisnici i opredjeljuju za tu varijantu. U zavisnosti od aktuelne ponude, u te pogodnosti mogu da budu uključeni besplatni paketi određeni vremenski period, neplaćanje cijene priključenja i slično”, kazao je Radovanović.

Dodaje da u skladu sa zakonom, korisnik koji se odluči za prijevremeni raskid biće dužan da operateru plati ili naknade za preostali period do isteka ugovora ili iznos popusta/povoljnosti koje je ostvario, a sve u zavisnosti šta je povoljnije za njega, što primenjuju svi operateri na tržištu.

“U tom smislu Telemah niti može, niti želi da korisnike 'tjera' na zaključenje ugovora od 24 mjeseca, već korisnik ima mogućnost izbora, a o ponudi i uslovima može se upoznati na sajtu”, kazao je Radovanović.

Na pitanje zašto klijentima nije omogućeno da se upoznaju sa sadržajem ugovora, odnosno, da imaju pravo da dan ili dva zadrže papire koji im se nude da ih detaljnije pročitaju on je odgovorio da je Telemah, kao i ostali operateri, dužan da na svojoj internet stranici objave korisnički ugovor i opšte uslove korišćenja kako bi se svi korisnici mogli informisati.

“Korisnik može i u poslovnim objektima Telemaha da pogleda tu dokumentaciju”, rekli su iz kompanije.

Radovanić je kazao da kada je riječ o korisnicima BBM-a pretpostavlja da se misli na korisnike kojima se usluga pruža putem MMDS platforme.

"Ta platforma koju je Telemah koristio godinama ne može da omogući korisnicima i pružanje drugih servisa, internet i fiksnu telefoniju, za koju se naši korisnici već godinama interesuju. Zato smo, u cilju unapređenja usluga, počeli pružanje usluga i putem drugih platformi i formirali nove servise i ponudu”, rekao je Radovanović.

Bonus video: