Za željezničku infrastrukturu 22,5 miliona eura

Odlukom o dodjeli Ugovora o obavezi pružanja usluga prevoza putnika od javnog interesa, pružanje tih usluga se dodjeljuje Željezničkom prevozu Crne Gore
1403 pregleda 2 komentar(a)
Sa današnje sjednice Vlade, Foto: Vlada Crne Gore
Sa današnje sjednice Vlade, Foto: Vlada Crne Gore

Vlada je danas utvrdila Program izgradnje, održavanja, rekonstrukcije i modernizacije željezničke infrastrukture za ovu godinu, kojom je za tu namjenu predviđeno oko 22,5 miliona eura.

„Polazeći od činjenice da je željeznička infrastruktura dobro u opštoj upotrebi u državnoj svojini, a upravljanje infrastrukturom je djelatnost od javnog interesa, u tekućoj godini za ovu namjenu predviđeno je ukupno 22,54 miliona eura“, saopšteno je nakon sjednice Vlade.

Donijeta je i Odluka o dodjeli Ugovora o obavezi pružanja usluga prevoza putnika od javnog interesa, kojom se pružanje tih usluga dodjeljuje Željezničkom prevozu Crne Gore.

Odlukom je, kako se navodi, utvrđeno da se Ugovor dodjeljuje na period od godinu, dok naknada za pokrivanje dijela troškova nastalih u vezi sa pružanjem usluge iznosi četiri miliona eura.

Vlada je donijela i Odluku o planu privatizacije za ovu godinu, i usvojila Izvještaj o radu Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte sa Izvještajem o realizaciji plana privatizacije za prošlu godinu.

Usvojen je i Izvještaj o realizovanim investicionim i drugim aktivnostima po osnovu Ugovora o dugoročnom zakupu i izgradnji, koji se odnosi na projekat Luštica bay za prošlu godinu, kao i Izvještaj o realizovanim investicionim i drugim aktivnostima po osnovu Ugovora o dugoročnom zakupu ostrva Lastavica sa tvrđavom Mamula za prošlu godinu.

Vlada je usvojila i Izvještaj o realizovanim investicijama shodno Odluci o davanju u dugoročni zakup zemljišta na poluostrvu Luštica, za period 16. decembar 2017 - 20. Decembar prošle godine, kao i Inicijativu investitora Novog duvanskog kombinata vezanu za rješavanje statusa nenovčanog uloga Vlade u tom preduzeću.

Usvojena je i Informaciju o ispunjenosti uslova za vraćanje druge bankarske garancije „Global Ports Holdingu“ iz Turske, kupcu akcija barskog društva Kontejnerski terminal i generalni tereti.

„Data je saglasnost na Odluku odbora direktora o izboru modela i pokretanju postupka restrukturiranja broj 02-7220/5, koju je Odbor direktora Hotelske grupe Budvanska rivijera donio 20. decembra prošle godine“, kaže se u saopštenju.

Vlada je dala saglasnost i na Program rada i Finansijski plan Nacionalne turističke organizacije (NTO) Crne Gore za ovu godinu.

Program, kako se navodi, obuhvata niz aktivnosti koje NTO planira da sprovede u ovoj godini.

„A baziran je na analizi ostvarenih rezultata u prošloj godini, stanja na emitivnim tržištima, raspoloživih smještajnih kapaciteta, stanja turističkog proizvoda, raspoloživih sredstava u Budžetu i aktuelnih trendova u svijetskoj privredi i turizmu“, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da rezultati turističke 2017. i 2018. godine potvrđuju trend kontinuiranog rasta broja dolazaka, ostvarenih noćenja i prihoda od turizma na globalnom i nacionalnom nivou.

„Crna Gora bilježi značajan rast u kontekstu broja stranih turista i nadmašuje stopu rasta na globalnom nivou“, kaže se u saopštenju.

NTO će, kako je pojašnjeno, aktivnosti fokusirati prije svega na evropska tržišta, i to tržišta njemačkog govornog područja, Velike Britanije, Francuske, Poljske, Rusije i Regiona, ali će nastaviti aktivnosti i na drugim, u saradnji sa crnogorskim institucijama i organizacijama iz regiona.

Usljed kadrovskih promjena, Vlada je donijela Odluku o izmjeni Odluke o obrazovanju Savjeta za konkurentnost.

Bonus video: