REAGOVANJE ZBOG NESTALOG KATASTRA

Atlas grupa: Arhiv nijesmo u Sajam ponijeli

Tražili od Upravne inspekcije i Opštine prepise dokumenata iz 1968. i 1969. godine. Odgovoreno im je da ne postoje
4 komentar(a)
Jadranski sajam, Foto: Vuk Lajović
Jadranski sajam, Foto: Vuk Lajović
Ažurirano: 07.02.2019. 19:23h

Povodom teksta koji je objavljen u “Vijestima” 7. decembra pod naslovom “Nestao katastar za Zavalu, Košljun i Sajam”, reagovala je Atlas grupa. Reagovanje prenosimo u cjelosti:

“Jadranski sajam Budva je 2003. godine sam tražio od Upravne inspekcije i Sekretarijata za opštu upravu Opštine Budva da mu dostave prepise dokumenata koji se odnose na lokaciju Jadranskog sajma u Budvi (Rješenje o lokaciji, Saglasnost na glavni projekat Sajma i zapisnik Komisije za tehnički pregled), kao i još nekih dokumenata iz Djelovodnika. Riječ je o dokumentima iz 1968. i 1969. godine. Na te zahtjeve smo dobili određene odgovore i informacije, a jedna od njih je da ne postoji arhivska građa iz tog perioda, kao i da nedostaju arhivske kutije pod brojem 7, 8, 9, 10, 16, 21 i 29. To nam je saopšteno i u dopisu Opštine Budva.

Nigdje ne postoji nalaz Upravne inspekcije, koju je upravo Sajam zamolio da se angažuje, da su predstavnici sajma iznosili arhivski materijal iz zgrade Opštine i odnijeli ga u prostorije Sajma. Najodlučnije demantujemo takve navode u tekstu. U prilogu vam šaljemo i nalaz Upravne inspekcije iz tog perioda, u kojima nigdje ne piše da su predstavnici Sajma iznosili arhivski materijal.

Ukazujemo da je nekadašnji OOUR za priređivanje sajmova „Jadranski sajam“ Budva 16. juna 1975. godine od Opštine Budva kupio pet sajamskih hala i zemljište u funkciji tih objekata, površine 22.414 kvadrata na trajno korišćenje. Tom prilikom plaćena je ugovorena kupoprodajna cijena. Tada je zemljište plaćeno prvi put. Usvajanjem Zakona o svojinskoj i upravljačkoj transformaciji Jadranski sajam je otpočeo transformaciju i prva faza je završena u decembru 1995. godine. Druga faza, otkup većinskog paketa akcija, transformacije završena je 2000. godine. Prilikom transformacije plaćena je tržišna cijena zemljišta.

Dakle, isto zemljište je ponovo plaćeno, drugi put.

Da je svojinska i upravljačka transformacija Jadranskog sajma izvršena u skladu sa zakonom potvrđuje i stav Agencije za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja broj 02-190 od 1. marta 2005. godine.

Usvajanjem Zakona o svojinsko-pravnim odnosima za promjenu režima upisa na zemljištu zahtijevano je izdavanje mišljenja Savjeta za privatizaciju i kapitalna ulaganja da je prilikom transformacije plaćena tržišna cijena zemljišta. Za AD Jadranski sajam, traženo mišljenje, izdato je pod brojem 01-325 dana 21. septembra 2015. godine.

Jadranski sajam, uputio je Upravi za nekretnine, PJ Budva zahtjev za promjenu upisa režima korišćenja u režim svojine na zemljištu 7. marta 2014. godine. Upravni postupak je sproveden, kako prvostepeni tako i drugostepeni, a rješenje Uprave za nekretnine, PJ Budva od 17. i 22. juna 2016. godine, kojim je AD Jadranski sajam stekao pravo upisa svojine na zemljištu, postalo je konačno”.

Preporučujemo za Vas