AGENCIJI ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE NOVA OVLAŠĆENJA

Kontrolisaće i državnu pomoć?

Iz tog Vladinog resora “Vijestima” su kazali da se, u skladu sa zahtjevima EK, razmatra model da Agencija za zaštitu konkurencije kontroliše državnu pomoć umjesto Komisije za kontrolu državne pomoći.
79 pregleda 0 komentar(a)
Ministarstvo finansija, Foto: Boris Pejović
Ministarstvo finansija, Foto: Boris Pejović
08.02.2019. 23:39h

Ministarstvo finansija priprema izmjene Zakona o kontroli državne pomoći, a jedna od najznačajnijih novina biće promjena tijela koje će se baviti kontrolom državne pomoći.

Iz tog Vladinog resora “Vijestima” su kazali da se, u skladu sa zahtjevima EK, razmatra model da Agencija za zaštitu konkurencije kontroliše državnu pomoć umjesto Komisije za kontrolu državne pomoći.  

Dodaju da bi se na taj način postigla   racionalizacija u trošenju budžetskog novca, a istovremeno bi se i u okviru jednog organa objedinili poslovi koji se odnose na oblast konkurencije koju  tretira pregovaračko Poglavlje 8. Nacrt izmjena Zakona o kontroli državne pomoći Ministarstvo je poslalo EK u junu. 

“Nakon dobijenih  komentara Brisela i usaglašavanja sa istim uputićemo ga u procedure prema Vladi  i Skupštini. Iako je planirano da zakon bude upućen u proceduru prema Vladi do kraja drugog kvartala, to je odloženo   zato što je u junu EK donijela 'Obavještenje o pojmu državne pomoći' koje je najavljivano od 2014. Taj dokument sadrži bitne definicije i odredbe koje bi trebalo da se nađu u tekstu zakona,” kazali su iz Ministarstva.

Objašnjavaju da se tu, prije svega, misli na odredbe koje se tiču poreza i poreskih olakšica kao instrumenta pomoći, ali i one o finansiranju infrastrukturnih projekata u skladu sa pravilima državne pomoći.

 Iz Ministarstva su rekli da će Zakon morati da se uskladi i sa nacionalnim zakonodavstvom, posebno sa novim odredbama zakona o upravnom postupku i o prekršajima. 

U MInistarstvu očekuju  da će najveći izazov biti usklađivanje sa Zakonom o prekršajima, jer EU pravila propisuju kazne od jedan do pet odsto ukupnog prihoda preduzeća iz prethodne godine, kao i da će te kazne izricati Agencija, dok nacionalno zakonodavstvo  nadležnost nad primjenom Zakona o prekršajima daje isključivo sudovima za prekršaj.

Agencija će moći da traži  povraćaj nezakonite pomoći

Iz Ministarstva su objasnili da je donošenje novog zakona o kontroli državne pomoći uslovljeno i usklađivanjem sa pravilima državne pomoći koja su donijeta u EU  za 2016. i prethodne tri godine.

“U tom smislu propisaće se procedure pred nadležnim tijelom za kontrolu državne pomoći jednake onima koje se obavljaju pred EK. Najveća novina je ta da će organ nadležan za kontrolu državne pomoći sprovoditi ispitni postupak po prijavi zainteresovane strane ili po službenoj dužnosti. Taj postupak će podrazumijevati  mjere i radnje tog organa da traži i dobije sve neophodne informacije, bilo od davalaca, korisnika ili bilo kojeg drugog lica, koje će mu pomoći da donese odluku u skladu sa zakonom,” kazali su iz Ministarstva.

Taj organ će moći da naredi i povraćaj pomoći za koju utvrdi da je nezakonita  ili neusklađena. Može da se obrati i sudu da sud donese rješenje o obustavljanju dodjele te pomoći dok se procedura pred Agencijom ne okonča. Agencija će moći i da izriče kazne preduzećima ako ne  dostave tražene informacije.