MINI ISTRAŽIVANJE O FINANSIJSKOJ SLICI GRAĐANA

Mnogi nemaju da plate račune, a kamoli da uštede

Prema stres testu, koji su izradili svjetski stručnjaci, neočekivani trošak prosječnog građanina može gurnuti u velike probleme
43 komentar(a)
plaćanje računa, Foto: Luka Zeković
plaćanje računa, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 29.08.2016. 06:01h

Prosječan crnogorski građanin nije finansijski stabilan, ako se uzmu u obzir njegova primanja i zaduženost, a svaki neočekivani trošak mogao bi ga gurnuti u velike probleme, pokazuju rezultati mini istraživanja "Vijesti".

Svjetski analitičari izradili su stres test za građane koji im kroz jednostavna pitanja pokazuje u kakvom su finansijskom položaju. Prema tom testu "Vijesti" su anketirale pet domaćinstava i više pojedinaca u državi sa prosječnim primanjima, kao i primanjima koja su ispod ili iznad prosječnog.

Prosječna zarada bez poreza i doprinosa u junu ove godine je, prema podacima Monstata, iznosila 502 eura. Potrošačka korpa, prema posljednjim podacima iz decembra prošle godine, iznosi 806,8 eura.

Od pet domaćinstava koje su anketirale "Vijesti", samo jedno ima zdravu finansijsku sliku, odnosno otporno je na šokove, dva nijesu stabilna i izložena su potencijalnim problemima, dok dva imaju slabu finansijsku sliku i u opasnosti su. Samo jedno od anketiranih domaćinstava ima crni fond (jedan od znakova finansijskog zdravlja), kojim bi mogli pokriti sve troškove za minimalno tri mjeseca.

Slična situacija je i sa grupom pojedinaca, takođe samo jedan trenutno ima crni fond, ali, kako kaže, "ne zadugo, jer su troškovi visoki".

Olivera iz Podgorice, čija finansijska situacija nije stabilna, ukazuje na nizak standard građana i da malo ko može da razmišlja o štednji.

"Štedjela bih rado, ali ne znam kako. Država propada, svi smo u istom košu i posebno je teška situacija za mlade ljude", kazala je ona.

Domaćinstva sa slabom finansijskom slikom negativno su odgovorila na pitanja iz testa da li štede svakog mjeseca za dugoročne ciljeve, imaju li crni fond i da li su platili sve račune do ovog mjeseca.

"Nemam od čega da uštedim, niti odakle da platim sve mjesečne račune", kaže Sanja iz Podgorice. Dodaje da iako i ona i muž rade i žive u svom stanu, ne mogu sa svojim primanjima podmiriti sve mjesečno troškove.

Kaže da imaju dvoje djece koje idu u srednju školu i bave se sportom, što zahtijeva dodatna izdvajanja iz kućnog budžeta i odricanja.

Domaćinstva sa slabom finansijskom slikom stručnjaci upozoravaju da bi ih i najmanji neočekivani trošak mogao gurnuti u velike probleme. Savjetuju da posjete stručnjaka i pokušaju da reprogramiraju dugove i obaveze kako bi sebi olakšali situaciju.

Anketirana domaćinstva koja malo bolje "stoje" od prethodna dva, takođe nemaju crni fond za pokriće troškova za minimum tri mjeseca i ne štede za dugoročne ciljeve.

Podgoričanin, čije je ime poznato redakciji, kaže da ne uspijeva da uštedi jer uvijek ima nepredviđene troškove, najčešće za popravku auta.

Domaćinstva koja su izložena potencijalnim problemima, prema mišljenju stručnjaka, imaju osjećaj da im je finansijska situacija stabilna i da uspijevaju da podmire sve obaveze. Međutim, ako bi se situacija promijenila u njihovu štetu poput smanjenja primanja ili gubitka posla na nekoliko mjeseci, brzo bi se našli u finansijskim problemima. Zato im stručnjaci savjetuju da više štede na uštrb nepotrebnih troškova.

Na stanovanje se, kažu stručnjaci, ne bi smjelo trošiti više od33 odsto primanja domaćinstva.

Prema Monstatovoj Anketi o potrošnji domaćinstava u 2015. godini, prosječna lična potrošnja crnogorskog domaćinstava iznosila je 590 eura mjesečno. Od toga se na stanovanje, vodu i struju odnosi 88 eura, a na namještaj, pokućstvo i održavanje stana 24 eura (ukupno 19 odsto potrošnje, ali bez svih režija). Najviše se troši na hranu i bezalkoholna pića, 189 eura mjesečno (32 odsto).

Riješite stres test, provjerite finansijsko zdravlje

Stres test, koji je objavio hrvatski Večernji list, sadrži 20 pitanja na koje se odgovara sa DA, NE ili NE ZNAM. Odgovor DA nosi 2 boda, NE - 0 bodova, a NE ZNAM (možda, uglavnom ili nijesam siguran) - 1 bod:

 1. Imate li dovoljno novca svaki mjesec za plaćanje stanarine, stambenog kredita i režija?
 2. Štedite li svakog mjeseca za dugoročne ciljeve?
 3. Imate li bankovni račun i kreditnu karticu?
 4. Znate li koliki je Vaš ukupni dug u ovom trenutku?
 5. Držite li važne dokumente i ugovore o kreditima i račune uredno organizovane?
 6. Plaćate li cijeli iznos računa na kreditnoj kartici ili samo minimalnih 5 odsto u slučaju rivolving kartice?
 7. Trošite li manje od trećine ukupnih prihoda domaćinstva na stambeno pitanje, odnosno na plaćanje stanarine ili kredita, režija i osiguranja za stan?
 8. Znate li koliko novca imate u II penzijskom stubu ( i III stubu ako ga imate)?
 9. Imate li u ovom trenutku napisani plan kućnog budžeta?
 10. Imate li crni fond kojim biste mogli pokriti sve troškove za minimalno tri mjeseca?
 11. Otvarate li koverte s računima u dvije sedmice nakon prijema?
 12. Jesu li Vam računi na kreditnoj kartici manji od limita potrošnje?
 13. Čitate li platne liste i izvještaje iz banke o svojim troškovima?
 14. Vrijedi li Vaša imovina u ovom trenutku više od dugova?
 15. Imate li napisani plan dugoročnih ulaganja s datumima i iznosima (na pr. za automobil ću potrošiti 10.000 eura do 2019)?
 16. Jeste li platili sve račune do ovog mjeseca?
 17. Čitate li ‘mala slova’ na finansijskim dokumentima i ugovorima?
 18. Jeste li platili sve rate kredita i obročne otplate do ovog mjeseca?
 19. Znaju li Vaši ukućani koliko trošite i na koji način?
 20. Imate li neko osiguranje ili crni fond za nepredviđene troškove?

Slaba, nestabilna, zdrava finansijska slika - rezultati testa

Od 0 do 10 bodova: Slaba finansijska slika, u opasnosti ste. Stres test pokazuje da vam je finansijsko zdravlje narušeno i da ste vjerovatno već u problemima, a ako nijeste onda bi Vas i najmanji neočekivani trošak mogao gurnuti u velike probleme.

Od 11 do 29 bodova: Nijeste stabilni, izloženi ste potencijalnim problemima. Iako imate osjećaj da je vaša finansijska situacija stabilna i da uspijevate podmiriti sve obaveze, a pri tom se malo i opustiti vaši odgovori sugerišu da ste izloženi potencijalnim problemima. Ako bi se situacija promijenila na vašu štetu, poput smanjenja primanja ili gubitka posla na nekoliko mjeseci, brzo biste se našli u finansijskim problemima.

Od 30 do 40 bodova: Zdrava finansijska slika, otporni ste na šokove. Rezultati stres testa pokazuju da ste finansijski zdravi i da imate stabilnu situaciju. Dobro upravljate svojim novcem. Čak i da izgubite posao na kraće vrijeme ili vam poslodavac smanji platu, vi biste mogli održati svoj životni stil.

Preporučujemo za Vas