ČEŠKI TERMOCHEM

Za kupovinu imovine Montavar Metalca prijavila se jedna kompanija: Nude 330.000 eura

Stečajna uprava ponudila je prodaju imovine po ukupnoj početnoj cijeni od 9,95 miliona eura. Cijena ponuđenih nepokretnosti iznosila je 5,82 miliona eura, a pokretnosti 3,99 miliona eura
56 pregleda 0 komentar(a)
Montavar Metalac, Foto: Screenshot (YouTube)
Montavar Metalac, Foto: Screenshot (YouTube)
Ažurirano: 08.07.2016. 12:29h

Na oglas za prodaju imovine Montavar Metalca iz Nikšića ponudu je dostavila jedino češka kompanija Termochem u iznosu od 330 hiljada eura.

Stečajni upravnik, Saša Zejak, kazao je na otvaranju ponuda u Privrednom sudu da je Termochem ponudio da kupi prvi i drugi dio imovine iz oglasa. On je rekao da će Termochem, u slučaju da bude proglašen za najboljeg ponuđača, imovinu iskoristiti za pokretanje nove proizvodnje čelične konstrukcije u što skorije vrijeme.

Stečajna uprava ponudila je prodaju imovine po ukupnoj početnoj cijeni od 9,95 miliona eura. Cijena ponuđenih nepokretnosti iznosila je 5,82 miliona eura, a pokretnosti 3,99 miliona eura.

Prema specifikaciji iz oglasa, prvi dio imovine obuhvataju nepokretnosti, odnosno 11 parcela ukupne površine 36 hiljada metara kvadratnih, kao i objekti koje čine hale mašinske obrade i bravarske radionice, nova hala, upravna zgrada, portirnica, plinska i kompresorska stanica i kotlarnica.

Nepokretnosti čine i saobraćajnice unutar proizvodnog kompleksa i ograda oko proizvodnog kompleksa.

Drugi dio imovine su pokretnosti koje čine repromaterijal, alat i pribor, nedovršena proizvodnja, investiciona ulaganja i oprema.

Ponuđač je ponudio da izmiri sva potraživanja radnika koja su priznata u stečajnom postupku i utvrđena u parničnom postupku do kraja ove godine.

„Ponuđač će se truditi da u novoj firmi zaposli veći dio bivših radnika koji ispunjavaju stručne i moralne kriterijume da se uključe u pokretanje proizvodnje. Takođe, uložiće i dodatna materijalna i novčana sredstva za pokretanje proizvodnje“, navodi se u ponudi.

Ponuđač je dostavio banakarsku garanciju ponude u iznosu od 981,12 hiljada EUR potpisanu od Češke sporitelne iz Praga, kojom preuzima obavezu da bezuslovno i na prvi poziv isplati novac.

Zejak je saopštio da je ponuda predata po uslovima iz oglasa, ali da ima elemenata koje neće razmatrati, jer nijesu dati uslovima javnog oglasa, a tiču se namjere ponuđača da pokrene proizvodnju i izmiruje potraživanja radnika.

On je naveo da će odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača donijeti u rokovima i na način predviđen uslovima iz posljednjeg javnog oglasa.

Punomoćnik Erste banke, advokat Petar Minić, kazao je da prigovara ponudi, jer nije podnijeta po uslovima iz oglasa.

„Stečajni upravnik nije predvidio mogućnost da na oglasu učestvuju strana preduzeća, a i obavještenje o prodaji je nerazumljivo. Stečajni upranvik je u oglasu ograničio mogućnost da domaće banke mogu izdavati bankarske garancije i diskriminisao ih je“, kazao je Minić.

Prema njegovim riječima, Erste banka ne daje saglasnost na predmetnu ponudu, jer je cijena manja od visine obezbijeđenog potraživanja razlučnih povjerilaca. Banka, prema njegovim riječima, očekuje da Zejak ne prihvati takvu ponudu, jer je niska.

Zejak je odgovorio da su navodi Minića neosnovani, kao i da je pogrešno protumačio uslove iz oglasa. Oglasom je dato pravo učešća svim preduzećima i građanima, ne izdvajajući pritom nijedno.

Minić je odbio da potpiše zapisnik, jer smatra da nije vođen u skladu sa Zakonom o parničnom postupku.

„Zejak nije dozvolio da se na početku ročišta unese izjava o nedostacima vođenja postupka, jer je prije ročišta podnijet zahtjev za izuzećem stečajnog sudije o čemu odlučuje Apelacioni sud, zbog čega je stečajni upravnik dužan da prekine rad na tom predmetu“, tvrdi Minić.

Zejak je odgovorio da otvaranje ponuda i odluku o izboru najboljeg ponuđača donosi stečajni upravnik a ne sudija, a da te raazloge vidi isključivo kao Minićev poslovni odnos sa Erste bankom sa kojom zajedno vrši pritisak na stečajnog upravnika.

Punomoćnik kompanije Ina Crna Gora, Zoran Radunović, kazao je da garanciju ponude nije mogla izdati češka banka, jer se u oglasu navodi da garanciju izdaje banka, a ne strana banka.

Zejak je rekao da je u oglasu navedeno da ponuđač dostavi garanciju ponude, neograničavajući sjedište banke, pri čemu je bitno da je garancija validna, naplativa odmah i neopoziva.

Radunović je takođe odbio da potpiše zapisnik zbog, kako je rekao, nezakonitog i bahatog postupanja stečajnog upravnika.

Punomoćnik Investiciono-razvojnog fonda (IRF), Igor Radonjić, naveo je da je ponuda fromalno-pravno nesipavna, jer oglasom nije predviđeno da strani ponuđač dostavi ponudu, kao i da smatra da neće biti prihvaćena s ozbirom na enormno nisku cijenu.

Privredni sud je početkom prošle godine uveo stečaj u Montavar Metalac.

Metalac je 2004. godine prodat mariborskoj firmi Metalna Nova, u vlasništvu Gorana Mladenovića, za 450 hiljada eura. Naziv preduzeća tada je promijenjen u Montavar Metalac.

Mladenović je 2012. prodao matičnu firmu i pod okriljem Metalca formirao novu kompaniju Metalna Montavar inženjering.

Preduzeće je 2013. godine preuzeo novi vlasnik, Nikola Furundžić.

Preporučujemo za Vas