TELENOR ISPLATIO DIVIDENDU VLASNIKU

Iz Crne Gore iznijeli oko 200 miliona

Poreska uprava je obustavila postupak koji je vodila protiv Telenora zbog iznošenja profita
241 pregleda 13 komentar(a)
telenor_1, Foto: V.BELOJEVIĆ
telenor_1, Foto: V.BELOJEVIĆ
Ažurirano: 04.06.2016. 14:10h

Telenor Crna Gora u prvom kvartalu je isplatio vlasniku oko 200 miliona eura akumulirane dobiti iz prethodnih godina, nakon što je Poreska uprava obustavila postupak koji je vodila protiv tog telekomunikacionog operatera zbog iznošenja profita iz Crne Gore.

“Telenor je izvršio isplatu dividende na bazi neraspoređene dobiti za period do 2014. godine, u skladu sa odlukom menadžmenta osnivača. Ova transakcija je u potpunosti usklađena sa zakonskim odredbama koje važe u Crnoj Gori”, odgovorili su juče “Vijestima” iz telekomunikacione kompanije na pitanje da li je tačno da je u prvom kvartalu ove godine sa računa preduzeća isplaćeno vlasniku oko

200 miliona eura akumulirane dobiti iz prethodnih godina. Iz Poreske uprave “Vijestima” su kazali da su obustavili postupak koji su godinama vodili protiv Telenora u vezi sa iznošenjem novca (profita) u keš centre te grupacije u inostranstvu.

“Presudom Upravnog suda poništeno je rješenje drugostepenog organa-Ministarstva finansija u predmetu utvrđivanja poreskih obaveza kompanije Telenor Crna Gora, čime je navedeni predmet vraćen na ponovni postupak. Postupajući po presudi Upravnog suda, Poreska uprava, kao prvostepeni organ, donijela je rješenje o obustavljanju postupka prema poreskom obvezniku Telenor, primjenjujući u cjelosti tumačenje Upravnog suda kada su u pitanju odredbe poreskih propisa kao pravnog osnova u navedenom predmetu”, kazali su iz PU. Iz te institucije su naglasili “da je, u skladu sa članom 57 Zakona o upravnom sporu, pri ponovnom postupanju nakon presude Upravnog suda, nadležni organ vezan pravnim shvatanjem suda, kao i primjedbama suda u pogledu postupka“.

Poreska uprava u drugoj polovini 2012. godine nakon detaljne kontrole je sa dva rješenja dodatno oporezovala Telenor Crna Gora za 27,6 miliona eura.

Informacije o izbjegavanju plaćanju poreza i vanrednoj naplati postali su dostupni tek u prvoj polovini 2013. godine nakon što je sačinjen konačni revizorski izvještaj o poslovanju Telenora za prethodnu godinu.

Telenor, bivši Promonte, godinama je umjesto isplate dividende (koja podrazumijeva oporezivanje po stopi od devet odsto) svom vlasniku „pozajmljivao“ novac koji je iz godine u godinu deponovan na stranim računima, odnosno, kao depozit u tzv. “cash poolu” u matičnoj kompaniji Telenor ASA.

Posljednjeg dana 2012. godine, Telenor je imao 178,75 miliona eura gotovine koja se odnosi na prihod ostvaren u Crnoj Gori.

Zbog isplate dividende Telenora, u prvom kvartalu ukupan odliv stranih investicija iznosio je, prema podacima Centralne banke, 211,62 miliona, dok je priliv bio 223,2 miliona eura.

Iz CBCG su kazali da se najveći dio odliva odnosi “na jednu kompaniju koja je odlučila da svoja akumulirana sredstva, koja je držala na računu u inostranstvu, isplati u vidu dividende”. Kako su objasnili to se statistički, prema metodologiji MMF-a, vodi kao odliv SDI.

Na pitanje “Vijesti” kako će toliki odliv investicija uticati na crnogorsku ekonomiju, iz CBCG su odgovrili da je ta odluka vrlo malo uticala na ekonomiju Crne Gore, s obzirom na to da se novac već nalazio na računu u inostranstvu i da se radi o transakciji između povezanih preduzeća.

“Suviše rano je donositi bilo kakve zaključke na osnovu podataka za prva tri mjeseca, pogotovo ako se uzmu u obzir kratak vremenski period, brzina tokova kapitala, planirani projekti u oblasti turizma i energetike, odnosno potencijali Crne Gore, a i trend koji postoji već duže od decenije”, rekli su iz CBCG. Podsjetili su da se posljednjih deset godina priliv SDI kretao od 14 do 41 odsto BDP-a, a neto priliv u opsegu od 9,6 do 35,8 odsto BDP-a.

Telenor platio 1,6 miliona eura

Na pitanje “Vijesti”, da li je tačno da je kompanija Telenor isplatila dividendu u iznosu nešto manjem od 200 miliona eura i koliko je tačno po osnovu oporezivanja te dividende prihodovala PU, odnosno država, iz Poreske uprave su odgovorili: „Prema evidenciji Poreske uprave na osnovu podnijetih poreskih prijava, kompanija Telenor podnijela je prijavu poreza na dobit za 2015. u kojoj je iskazana obaveza po osnovu poreza na dobit u iznosu od 1.747.294 eura, a koji je i uplaćen u zakonskom roku u iznosu od 1.642.456,36 eura (umanjen za 104.837,64 eura po osnovu diskonta za jednokratnu uplatu obaveze po osnovu poreza na dobit u skladu sa Uredbom Vlade). U navedenoj poreskoj prijavi nije prijavljen porez na isplatu dividendi".

Za sada nisu potrebne hitne mjere

Na pitanje da li su potrebne hitne mjere da bi se zaustavio odliv investicija, iz CBCG su odgovorili da Zakon o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom dozvoljava uvođenje zaštitnih mjera u slučaju poremećaja u tekućim i kapitalnim transakcijama, a koje mogu dovesti do poremećaja monetarnog ili finansijskog stanja u zemlji.

„Međutim za sada nema nikakvih potreba za uvođenjem hitnih mjera, pogotovo ne zbog kretanja SDI u prvom kvartalu ove godine“, rekli su iz CBCG. Isplatu dividende Telenora CBCG je evidentirala u februaru, zbog čega je odliv SDI u prva dva mjeseca bio veći od priliva. Odliv je u prva dva mjeseca iznosio 206,7 miliona, a priliv 188,4 miliona. Iz CBCG su kazali da se i ranije dešavalo da je odliv veći od priliva.

„Ono što je karakteristično za CG je da je na godišnjem nivou priliv uvijek bio značajno veći od odliva. Na ovom stepenu razvoja to nam odgovara, ali treba imati u vidu da je osnovna karakteristika razvijenih zemalja da imaju veći odliv SDI nego priliv“.

Preporučujemo za Vas