OSNOVNI SUD U PLJEVLJIMA PONOVO PRESUDIO U KORSIT LOKALNE ADMINISTRACIJE

Odbijena tužba kojom bi Brković šest miliona

U “Vektri Jakić” tvrde da je česta blokada računa radi naplate poreza na imovinu, po zahtjevu lokalne administracije koju predvodi gradonačelnik Mirko Đačić, imala za posljedicu negativan uticaj na realizaciju i poremećaj poslovanja
4285 pregleda 6 komentar(a)
Brković, Foto: Luka Zeković
Brković, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 25.12.2018. 12:43h

Osnovni sud u Pljevljima ponovo je odbio tužbu kompanije “Vektra Jakić” kojom je vlasnik Dragan Brković od Opštine Pljevlja tražio oko šest miliona eura odštete zbog navodno nezakonitih blokada računa.

Prethodnu presudu ukinuo je Viši sud u Bijelom Polju i predmet vratio na ponovno suđenje. Tužbom koju je još 2016. godne podnijela Brkovićeva kompanija od Opštine je traženo 1,93 miliona eura po osnovu stvarne štete, po osnovu izgubljene dobiti sa kamatom 3,63 miliona eura i 250.000 zbog povrede ugleda i prava ličnosti tužioca.

U “Vektri Jakić” tvrde da je česta blokada računa radi naplate poreza na imovinu, po zahtjevu lokalne administracije koju predvodi gradonačelnik Mirko Đačić, imala za posljedicu negativan uticaj na realizaciju i poremećaj poslovanja.

Ističu i da su planom reorganizacije koji je usvojen 2013. godine, a dopunjen godinu kasnije, obuhvaćena i izmirena sva dugovanja prema Opštini i da sporni porez nije ni prijavljen ni priznat u stečajnom postupku.

“Opština je je suprotno planu reorganizacije i u rokovima namirenja svih potraživanja vršila naplatu potraživanja po osnovu administrativnog izvršenja ugrožavajući plan reorganizacije i nanoseći štetu ostalim povjeriocima. Opština je u zakonskoj obavezi da poreskom obvezniku bez obzira na njegov pravni status ‘u stečaju’ ili ‘u reorganizaciji’ obavezno dostavlja rješenje o porezu na imovinu u zakonskom roku početkom kalendarske godine, a nesporno je da stečajnom upravniku do 17. 7. 2014. godine to rješenje nije dostavljeno. Retroaktivno donošenje rješenja je u suprotnosti sa prinudnim propisima”, tvrde u “Vektri Jakić”.

Mirko ĐačićMirko Đačić

Iz Opštine Pljevlja, međutim, odgovaraju da je tužba nerealna i da u trenutku donošenja plana reorganizacije nijesu mogli predvidjeti buduća potraživanja po osnovu poreza na nepokretnost.

Navode i da Opština, donošenjem rješenja o utvrđivanju poreskih obaveza za 2014. godinu i zaključka o prinudnoj naplati, nije nanijela nikakvu štetu “Vektri”, jer obaveza za porez postoji.

Ukidajući prethodnu presudu, Viš sud je naveo da prvostepeni sud nije na pouzdan način utvrdio prispjela potraživanja Opštiine Pljevlja po osnovu neizmirenih poreskih obaveza prije započinjanja postupka prinudne naplate, a koja su obuhvaćena planom reorganizacije.

“Nije utvrđeno da li je ‘Vektra Jakić’ postupala u skladu sa planom reogranizacije, odnosno da li je u spornom periodu izmirivala poreske obaveze i druge obaveze prema ostalim povjeriocima, saglasno usvojenom planu reorganizacije. Po ocjeni ovog suda, ukoliko ‘Vektra Jakić’ nije postupala po planu reorganizacije, Poreska uprava je u smislu citiranih zakonskih propisa imala ovlašćenja da započne postupak prinudne naplate poreskog potraživanja saglasno pravilima poreskog postupka. Ovo posebno kod činjenice da je poresko potraživanje javno pravnog karaktera i da nije dozvoljen otpis poreskog potraživanja. U obrnutom slučaju, ukoliko je Opština postupala suprotno planu reorganizacije i suprotno citiranim zakonskim propisima vršila prinudnu naplatu svojih potraživanja obuhvaćenih planom reorganizacije, radnje tuženog bi mogle biti u uzročno posljedičnoj vezi sa štetom koju tužilac potražuje”, navodi se u obrazloženju presude.