Državnoj kasi nedostaje više od pola milijarde eura: Stari dugovi "poješće" 487 miliona

904 pregleda 3 komentar(a)
Na domaćem tržištu će pozajmiti oko 180 miliona eura: Sa sjednica Vlade, Foto: Vlada Crne Gore
Na domaćem tržištu će pozajmiti oko 180 miliona eura: Sa sjednica Vlade, Foto: Vlada Crne Gore
Ažurirano: 26.12.2018. 11:02h

Ministarstvo finansija će 556 miliona eura, koliko državnom budžetu nedostaje naredne godine, potrošiti za finansiranje otplate duga i obaveza iz prethodnog perioda, kapitalnog budžeta (uključujući finansiranje izgradnje prioritetne dionice autoputa do visine realizovanih radova), budžetske potrošnje i stvaranja rezerve. To je zvanično saopšteno “Vijestima” iz resora kojim rukovodi ministar Darko Radunović.

Radunović

Novac koji budžetu nedostaje Vlada će obezbijediti kroz zaduženje od 187 miliona eura, iz depozita u iznosu od 180 miliona eura i 190 miliona eura će se uzeti od kreditora za autoput kineske Exim banke. Očekuje se i šest miliona eura prihoda od privatizacije preduzeća.

“Prema zakonu o budžetu za 2019. godinu procijenjeno je da će nedostajuća sredstva, potrebna za finansiranje otplate duga i obaveza iz prethodnog perioda, finansiranje kapitalnog budžeta (uključujući finansiranje izgradnje prioritetne dionice autoputa do visine realizovanih radova), finansiranja budžetske potrošnje i stvaranja rezerve iznositi oko 556 miliona eura. Navedeni iznos nedostajućih sredstava odnosi se na finansiranje deficita, hartija od vrijednosti, kao i otplatu duga rezidentima i nerezidentima”, objašnjeno je iz Ministarstva finansija.

Kako se dodaje, imajući u vidu da je planirano da tekući prihodi budu veći od tekućih rashoda iz tekućih prihoda biće finansirani deficit i otplata duga. Osim toga, za finansiranje budžetskih potreba biće korišćeni i depoziti ostvareni u 2018. godini.

“Budžetska sredstva će biti korišćena za regulisanje pomenutih obaveza prema dinamici dospijeća i raspoloživosti finansijskih sredstava na računu, bez obzira na izvor finansiranja”, kazali su u Ministarstvu finansija.

Na otplatu duga iz prethodnog perioda naredne godine potrošiće se 392 miliona eura i od te sume 329,5 miliona su dugovanja u inostranstvu, a 44 miliona su domaći dugovi. Na kamate biće potrošeno 95,75 miliona eura i od te sume će opet će najviše novca poći stranim kreditorima 87,3 miliona eura, a ostatak od 8,3 miliona je vraćanje kamata u zemlji.

Prema Nacrtu programa ekonomskih reformi za period od naredne do 2021. godine ideja izvršne vlasti je da iz domaćih izvora naredne godine obezbijedi 180 miliona eura kroz emisiju domaćih obveznica.

“U slučaju da se ne ostvari ciljna vrijednost od 180 miliona, preostali iznos bio bi obezbijeđen zaduženjem kod komercijalnih banaka. Ako ne bude postojala mogućnost zaduženja na domaćem tržištu nedostajuća sredstva se mogu obezbijediti na inostranom tržištu. Kada govorimo o zaduženju iz spoljnih izvora, valja naglasiti da će se zaduženje odnositi na povlačenja iz kredita zaključenog sa Exim Kina bankom ili drugih izvora za potrebe izgradnje autoputa Bar-Boljare. Procijenjeno je da će potrebe finansiranja izgradnje autoputa Bar-Boljare u 2019. godini iznositi oko 220 miliona eura. Od toga će iznos od oko 190 miliona eura biti obezbijeđen zaduženjem kod Exim Kina banke, dok će preostali iznos od oko 30 miliona eura domaćeg učešća biti obezbijeđen iz prihoda ili zaduženjem na inostranom ili domaćem tržištu”, objašnjeno je u Vladinom dokumentu.

Vlada očekuje veće prihode od PDV-a, akciza, naknada, doprinosa...

Javni prihodi u narednoj godini su projektovani na oko dvije milijarde eura i najveća pozitivna odstupanja u odnosu na ovu godinu se očekuju od PDV-a i to 26,8 miliona eura više i to kao rezultat rasta ekonomske aktivnosti.

Od naknada se očekuje naredne godine 13,6 miliona više i to prvenstveno od očekivanih efekata od novog zakona o igrama na sreću, a 11 miliona eura se više očekuje od akciza.

Prema Nacrtu programa ekonomskih reformi Vladina projekcija je da će prihodovati naredne godine 9, 5 miliona eura više po osnovu doprinosa i to kao rezultat jačanja fiskalne discipline i očekivanih efekata zakona o reprogramu poreskih potraživanja.

“U periodu od 2019. do 2021. godine javni prihodi će nominalno rasti, dok će kao procenat učešća u BDP‐u imati opadajući trend, imajući u vidu da je nominalni rast BDP‐a brži od rasta prihoda. Ovakav trend posljedica je snažnog rasta bruto investicija koje u fazi izgradnje nemaju značajan uticaj na prihode, dok se u operativnoj fazi očekuje veći efekat na naplatu prihoda”, objašnjeno je u Vladinom dokumentu.