MINISTARSTVO PRAVDE O PREDLOGU NEVENA GOŠOVIĆA

Krajem juna o tarifama advokata

Ministarstvo priprema izmjene Zakona o advokaturi, pa ne mogu dati konačan stav o visini tarifa i da li Vlada treba da ih odobri
2 komentar(a)
Ažurirano: 10.02.2019. 14:43h

Ministarstvo pravde priprema izmjene Zakona o advokaturi, pa iz tog razloga ne mogu dati  konačan stav o visini  advokatskih tarifa  i da li na njihove iznose  saglasnost treba da daje Vlada.

To je “Vijestima” kazao ministar pravde Zoran Pažin  odgovarajući na pitanje da li podržava zahtjev poslanika Nevena Gošovića da Advokatska komora za cjenovnik svojih tarifa  mora da pribavi saglasnost Vlade  i da ga prilagodi  standardu građana.

"To pitanje je od javnog interesa tako da treba čuti i stav civilnog sektora, političkih partija i Advokatske komore”, istakao je Pažin.

Gošović je   to rješenje sa kolegom Velizarom Kaluđerovićem  formalizovao kroz predlog izmjena i dopuna zakona o advokatskoj   tarifi koji je predao u skupštinsku proceduru.   

“Razumijem inicijativu dva  poslanika koju ćemo pažljivo razmotriti i dati institucionalni  odgovor u ime Ministarstva pravde. Uz to,  želio bih da kažem da  je u proceduri ministarstva  izmjena  zakona o advokaturi, pa  ne mogu dati konačan odgovor  o jednom ili drugom predloženom modelu”, kazao je Pažin.

Ministar  očekuje da će predlog novih rješenja imati do kraja juna, ali ne može  precizirati kad će on biti usvojen na Vladi, odnosno, kada će ga  poslati u skupštinsku proceduru

On smatra da je važno da se čuje šta o tom pitanju misli Advokatska komora  kojoj su shodno zakonu o advokaturi povjerena  određena javna ovlašćenja. Podsjeća da je u ranijem periodu  bilo zakonski definisano da  na advokatske tarife Vlada daje saglasnost.

U obrazloženju predloga Gošović je naveo da advokatska profesija treba da bude samostalna i nezavisna, ali da Ustavom proklamovana nezavisnost te profesije ne podrazumijeva apsolutnu slobodu i da  takvo rješenje nije standard ni u okruženju.

 “Advokatska tarifa u Crnoj Gori sadrži rješenja kojima se utvrđuju nerazumno visoki troškovi sudskog i drugih sporova i ne uvažavaju socio-ekonomske prilike građana”, kazao je Gošović.

On je za primjer naveo da se, prema važećem cjenovniku (tarifni broj  11),  nagrada advokatu koji zastupa dvije ili više osoba uvećava za 50 odsto za svaku drugu i narednu osobu, te da to pravo pripada i advokatu koji zastupa samo jednu stranku, ako je protivna stranka više lica. On navodi da ista ta usluga u Hrvatskoj se naplaćuje  10 odsto za svaku drugu osobu.

Nezavisni poslanik je objasnio da na   potrebu usvajanja novog cjenovnika advokatskih tarifa najbolje  ukazuje nedavno objavljeni izvještaj Državne revizorske institucije (DRI) o novcu koji je isplaćen za izgubljene radne sporove.

Prema podacima DRI ukupno je iz budžeta  za sudske sprove (uključujući i radne sporove) od 2012.  do prošle godine isplaćen 71 milion eura, pri čemu  trošovi sudskih postupaka (parnični troškovi i trokovi izvršenja) u osam analiziranih predmeta čine čak 46,22 odsto  ukupno isplaćenog novca.

Begović: Nisu advokati krivi za visoke sudske troškove

Predsjednik Advokatske komore Zdravko Begović “Vijestima” je kazao da  su formirali radnu grupu  sastavljenu od svih advokata u Crnoj Gori  koja će se baviti pitanjem advokatskih tarifa.

 “Namjeravamo da zakažemo vanrednu sjednicu gdje bi jedina tačka bila izmjene zakona o advokaturi. U saznanju smo  da Ministarstvo pravde radi isto izmjene zakona”, kazao je Begović.

 On je istakao da advokati žele da zadrže samostalnost  i nezavisnost koja im po Ustavu pripada, te da će se   Advokatska komora ozbiljno  posvetiti  tom pitanju.  

Begović je ponovio da je predlog Gošovića paradoksalan zbog činjenice da se poslanici, problematizujući  tarifni broj 11, pozivaju na socijalno–ekonomske interese građana koje u sudskim postupcima jedino štite i zastupaju advokati.

“Na skupštinskom odboru je saopšteno da  uskraćivanje prava zaposlenima koja im nesporno pripadaju dovodi do pokretanja velikog broj sudskih postupaka u kojima se  veliki broj građana pojavljuje kao oštećena stranaka. To dovodi i do  visokih troškovi postupaka koji iz toga proizilaze. Jasno  je da   za to stanje nisu  problem  advokati i tarifni broj 11”, kazao je Begović.

On smatra da se postojećim tarifnim brojem 11 troškovi postupka smanjuju, jer se za svaku stranku umanjuju za 50 odsto.

Begović je ocijenio  apsurdnim da se predlogom Gošovića  faktički zagovara povećanje troškova podsticanjem na podnošenje pojedinačnih tužbi i naplate troškova u cjelokupnom iznosu. Dodao je da im je cilj da se  pronađe  najbolje rješenje kojim bi se zaštitili interesi građana i  advokatske profesije.