"NEOPHODNO KRENUTI ŠTO RANIJE SA PREDUZETNIČKIM OBRAZOVANJEM"

PKCG: Obezbijediti što povoljnije uslove kreditiranja za mlade preduzetnike

Oni su kazali da bi, na osnovu anketa koje su urađene, najveći broj mladih svoje zaposlenje potražio u državnoj upravi
3 komentar(a)
Privredna komora, Foto: Privrednakomora.me
Privredna komora, Foto: Privrednakomora.me
Ažurirano: 01.05.2016. 13:46h

Za veće učešće mladih u projekte koji doprinose razvoju preduzetničkog duha neophodno je sprovoditi edukaciju kroz sve vidove obrazovanja, obezbijediti što povoljnije uslove kreditiranja i poslovni ambijent pogodan za pokretanje novog biznisa, ocijenjeno je iz Privredne komore (PKCG).

Iz PKCG je saopšteno da je neophodno sa preduzetničkim obrazovanjem krenuti što ranije, možda čak i u osnovnoj školi organizovati male radionice na kojima bi se djeca upoznala sa osnovama preduzetništva.

“Smatramo naročito bitnim da se u srednjim školama stekne što više znanja o preduzetništvu i ako je moguće, kroz određene projekte, pokušati nastaviti sa organizacijom učeničkih preduzeća. Edukaciju o preduzetništvu treba sprovoditi i kroz sve moguće vidove neformalnog obrazovanja”, rekli su agenciji Mina-business predstavnici Komore.

Oni su kazali da bi, na osnovu anketa koje su urađene, najveći broj mladih svoje zaposlenje potražio u državnoj upravi.

“Nije to slučaj samo u Crnoj Gori nego i u regionu, pa se pokušavaju napraviti odgovarajući sistemi podrške koji bi doprinijeli razvoju preduzetničkog duha”, dodali su iz PKCG.

Prema njihovim riječima, uz nastavljanje sa već razrađenim mjerama podrške, neophodno je obezbijediti što povoljnije uslove kreditiranja, kao i lakši pristup finansijama i kreirati što povoljniji poslovni ambijent za pokretanje novog biznisa, a naročito kada se radi o realizaciji inovativnih ideja.

“Jako je bitno da mladi ili koji su tek krenuli u preduzetništvo razvijaju i nove, inovativne poslove i da se povežu sa naučno-istraživačkom zajednicom”, smatraju u PKCG.

Iz Komore su, odgovarajući na pitanje da li su mladi zainteresovani za projekte Privredne komore koji se tiču preduzetništva, kazali da su mladi zainteresovani, i to posebno za projekat Erasmus za preduzetnike početnike.

“Međutim, ipak ta zainteresovanost i nije u mjeri koja se očekivala. Konkretno, Komora je za ovaj projekat u cilju informisanja cjelokupne javnosti sa mogućnostima koje pruža uradila opsežne promotivne kampanje, u šta spadaju Info dan, lifleti, portal Komore, izjave i tekstovi u štampanim i elektronskim medijima, prezentacija na fakultetima”, precizirali su iz Komore.

Značajan broj mladih je, kako se dodaje, pokazao interesovanje za taj projekat. Međutim, samo dio njih je zvanično aplicirao da učestvuje u projektu.

“Do sada je sa biznis planovima apliciralo osmoro mladih od čega je trenutno na obuci dvoje, jedno uskoro polazi na obuku, a dvoje je u procesu povezivanja sa iskusnim preduzetnikom iz EU. Aplicirali su mladi preduzetnici iz oblasti turizma, ugostiteljstva, poljoprivreda i usluga”, naveli su iz PKCG.

Privredna komora, kako su rekli, posvećuje posebnu pažnju mladima. Kroz realizaciju brojnih projekata, sa posebnim naglaskom na tu populaciju u Erasmus projektu i dodjelom stipendija za srednješkolsko obrazovanje za deficitarna zanimanja, organizovanjem edukacija, promocija i poslovnih susreta, Komora pruža podršku preduzetništvu.

PKCG realizuje značajan broj projekata koji su uglavnom finansirani iz fondova EU. Od 2008. godine Komora, kao dio konzorcijuma koji čini Direkcija za mala i srednja preduzeća, Mašinski fakultet iz Podgorice, i Business Start Up Centar iz Bara, realizuje projekat Evropska mreža preduzetništva (EEN).

“To je najveća svjetska mreža podrške malim i srednjim preduzećima (MSP) koja je osnovana sa misijom da pomogne tom sektoru da iskoriste što je više moguće poslovnih šansi u EU”, objasnili su u PKCG.

Cilj projekta je, kako se dodaje, pružanje praktičnih informacija i pomoći MSP u Crnoj Gori, sa ciljem lakšeg pronalaženja poslovnih partnera, uspostavljanja poslovne saradnje i joint ventura, učestvovanja na tenderima, pristupu informacijama o pravnim aspektima i poslovnim regulativama u EU.

“Projekat ima za cilj i pružanje informacija o programima podrške, zakonodavstvu i rezultatima istraživanja koji se odnose na inovacije, posredničkim uslugama u transferu tehnologije i znanja, stimulisanju crnogorskih MSP da inoviraju, kao i informacije i pomoć o Okvirnim programima EU za istraživanje i tehnološki razvoj”, kazali su iz PKCG.

Prilikom realizacije aktivnosti u okviru tog projekta, posebno prilikom organizacije seminara i obuka posebno se vodi računa o pozivanju mladih preduzetnika kao i onih koji namjeravaju uskoro da zasnuju sopstveno poslovanje.

PKCG je početkom prošle godine uključena u realizaciju projekta Erasmus za preduzetnike početnike koji se finansira iz programa COSME Erasmus za mlade preduzetnike.

“Na nivou EU i zemalja koje su do sada učestvovale u realizaciji projekata, u prethodnim ciklusima, postignuti su odlični rezultati jer je preko 35 odsto mladih, koji su učestvovali u ovom projektu, zasnovalo sopstveni biznis”, rekli su iz PKCG.

Osnovni cilj projekta je pružanje pomoći novim preduzetnicima i malim firmama da razvijaju vještine i konkurentnost kroz razmjenu ideja i iskustava sa uspješnim i dokazanim firmama iz EU.

“Odabrani predstavnici iz Crne Gore imaju mogućnost dužeg boravka u zemljama EU kako bi se upoznali sa radom sličnih kompanija. Naime, preduzetnici početnici, odnosno svi koji imaju preduzetničke ambicije, a još nijesu počeli vlastitu poslovnu aktivnost ili imaju biznis koji nije stariji od tri godine, imaju mogućnost da dobiju finansijsku podršku za praktičnu obuku u neku od renomiranih stranih kompanija”, precizirali su iz Komore.

Privrednoj komori je dodijeljena uloga posredničke organizacije (IOs) koja obavlja promociju programa i na osnovu postavljenih kriterijuma odabira kompanije koje će učestvovati u projektu. Projekat traje do februara naredne godine.

Takođe, Komora mlade preduzetnike uključuje i kroz realizaciju ostalih projekata, kao što je Program TEMPUS.