Kolašin: Vlast nije pripremila budžet za 2019, donesena odluka o privremenom finansiranju

Opozicija je imala brojne primjedbe na rebalans, pa je Aleksandar Dožić iz Demokratskog fronta (DF) tražio čak da se ta odluka povuče sa dnevnog reda.
493 pregleda 0 komentar(a)
Sa sjednice, Foto: Dragana Šćepanović
Sa sjednice, Foto: Dragana Šćepanović

Prema odluci o rebalansu budžeta za ovu godinu, koja je danas na sjednici Skupštine opštine (SO) Kolašin izazvala višesatnu raspravu, operativni izdaci iznose skoro 2, 848 milona, dok su kapitalni svega 133.000 eura.

To znači da je operativni budžet, u odnosu na prvobitni plan, povećan za 21,4, a kapitalni svega 2, 31 odsto.

Plan prihoda i rashoda za narednu godinu izvršna vlast nije stigla da pripremi, pa je, umjesto toga, donesena odluka o privremenom finansiranju Opštine.

"Razloge za donošenje odluke rebalansa predstavljaj nova organizaciji i načinu rada lokalne uprave. Na strani primitaka značajna povećanja su na pozicijama porez na dohodak fizičkih lica, naknade za korišćenje dobara od javnog interesa, naknade za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, donacije i transferi, od čega je najznačajnije povećanje transfera iz egalizacionog fonda, za 434.000 eura. Najznačajnije je smanjenje primitaka po osnovu poreza na nepokretnosti za 117.506 eura, u odnosu na prvobitni plan. Razlog je loša naplata, usljed nedostatka kadrovskih kapaciteta i nedovoljne primjene mehanizama prinudne naplate", obrazložili su iz izvšne vlasti.

Bruto zarade i doprinosi na račun poslodavca se povećavaju za 55.00 eura.

Do povećanja je, kako je obrazloženo, došlo zbog formiranja novih organa, kao i zbog naknade zarada bivšim lokalnim funkcionerima i starješinama organa kojima je prestao mandat.

Od tog novca finasiraće se i zarade osam službenika, koji su, kako tvrdi predsjednik Opštine Milosav Bato Bulatović, izvršnim odlukama Upravnog suda vraćani na posao.

Opozicija je imala brojne primjedbe na rebalans, pa je Aleksandar Dožić iz Demokratskog fronta (DF) tražio čak da se ta odluka povuče sa dnevnog reda.

Željka Vuksanović, odbornica Socijaldemokratske partije (SDP) pitala je Bulatovića zbog čega je došlo do uvećanja za zarade u Službi zašite za skoro 35.000 eura.

Nju je intersovalo i koji je razlog da se vraćaju na posao radnici, onosno plaćaju novcem građana, kada je Vrhovni sud ukinu osnov za njihovo vraćanje na posao.

Bulatović je kazao kako je bivša vlast, između ostalog, ostavila dug od 80.000 prema Vodovodu i Fondu za obeštećenje oko 30.000 eura.

Predsjednik Opštine je, odgovarajući odborniku Bojanu Zekoviću (SDP), rekao da on nikada nije kazao ono što je prije par mjeseci navedeno u saopštenju OO Demokratske partije socijalista (DPS) da na adresu Opštine svakodnevno stižu na naplatu fakture od nekoliko desetina hiljda eura.

"Ispostavilo se da su dospjele samo četiri fakture iz tog perioda i nijedna sa tim iznosom. Neko iz vašeg OO grubo obmanjuje javnost, ako je tačno ovo što nam je dostavio sekretar za finansije", uzvratio je Zeković.

On je kritikovao i činjenicu da su kapitalni izdaci povećani daleko manje u odnosu na operativni dio budžeta.

Zaković je podsjetio da je bivša vlast "obezbijedila budžetsku disciplinu", ako i na stanje koju su zatekli sa višeodišnjom blokadom računa opštine.

Kritikujući činjenicu da nije spremljena odluka o budžetu za narednu godinu, već samo odluka o privremenom finasniranju za prva tri mjeseca, odbornik Demokrata Vladimir Martinović tražio je od Bulatovića obeća da se iza toga ne kriju planovi o povećanju rashoda.

"Obećajte pred odbornicima i novinarima da razlog za to nije povećanje rashoda zbog povećanja broja radnih mjesta, funkcionera i njihovih pomoćnika u lokalnoj upravi. Vi ste jedina vlast u Crnoj Gori, koja se ponosi time što, na kraju decembra, radi rebalans za ovu, a ne predlog budžeta za narednu godinu. Obećajte da ćete poštovati plan optimizacije javne uprava, koji je donijela Vlada. Ako to obećate, pokušaćemo da vas opravdamo što nemate budžet za narednu godinu". kazao je Marinović.

Bulatović je kazao da "će sve što radi izvršna vlast biti transparentno i uz poštovanje zakona".

Sekterat za finansije Dragan Bulatović rekao je da je bilo mnogo problema, koji su i razlog nedonošenja budžeta.

"Od sedmog mjeseca ništa nije knjiženo u Sekrtarijatu za finasije, jer je knjigovođa na bolovanju. Kolašin nema računovođu. Od oktobra smo radili kvartalne izvještaje za Ministarsto finansija, pa smo tu dosta vremena izgubili, naročito kad je riječ o budžetskom zaduženju opštine, gdje su nerealno predstavljani podaci. Kako je odluka o budžetu ozbiljan zadatak, nijesmo to htjeli da radimo preko noći", pojasnio je on.

Martinović je obavijestio odbornike da je izvršna vlast imala plan da predloži povećanje naknada za predsjednike i članove odbora u preduzećima i ustanovama, čiji je osnivač Opština.

Kako je objasnio plan je bio da se naknade povećaju za članove na 120, a za predsjednike 150 eura, te da se nakon njegovog protivljenja na skupštinskom odboru od toga odustalo.

Bonus video: