Voda odnijela milione eura

Odluka o upisu udjela Opštine Berane u doo “Hidroenergija Montenegro“ donesena u parlamentu krajem oktobra 2007.
375 pregleda 2 komentar(a)
hidroelektrana, Foto: Shutterstock
hidroelektrana, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 03.04.2016. 06:33h

Opštine Berane, Andrijevica i Plav ostale su bez vlasničkog udjela u preduzeću “Hidroenergija Montenegro“ u kojem su trebale da imaju po 3,33 odsto kapitala.

Nepoznato je kako i na koji način su opštine ostale bez udjela, ali je izvjesno da je finansijska šteta velika.

Preduzeće „Hidoenergija Montenegro“ osnovano je u Beranama, u jesen 2007.

Tada je biznismen Oleg Obradović došao u svoj rodni grad i preko kompanije “Hamera Capital“ napravio dogovor sa tri opštine o davanju koncesija za izgradnju malih hidrolektrana na njihovoj teritoriji, ponudivši im zauzvrat dio akcija.

Odluka o upisu udjela Opštine Berane u doo “Hidroenergija Montenegro“ donesena u lokalnom parlamentu krajem oktobra 2007.

U njoj je precizirano da će Opština, kao svoj osnivački ulog, unijeti “nenovčana sredstva u iznosu od 5.023 eura, shodno procjeni ovlašćenog procjenjivača“ i na osnovu ovog uloga postati vlasnik 3,33 procenta kapitala firme.

Tom odlukom je definisano i da sjedište firme bude u Beranama.

“Privrednim društvom upravljeće Odbor direktora od sedam članova, u čijem sastavu će biti i predsjednik opštine Berane. Raspodjela dobiti vršiće se po procentualnom učešću u vlasništvu. Opštine će svoj dio od 10 procenata od opredijeljene dobiti za fiskalnu godinu za koju se odluka donosi, dijeliti među sobom u zavisnosti od količine proizvedene i prodate električne energije sa teritorije pojedinačne opštine“, piše u odluci.

Decidno se navodi da se za sprovođenje odluke i potpisivanje potrebne dokumentacije ovlašćuje predsjednik Opštine Berane, koji je trebalo da bude i jedan od članova Odbora direktora.

U to vrijeme gradonačelnik Berana je bio funkcioner DPS-a Vuka Golubović.

Dva mjeseca ranije potpisan je protokol o saradnji sa kompanijom “Hamera Capital”, kojim su definisane prava i obaveze potpisinika. Strane poptisnice su se saglasile da “Hamera Capital” sa svojim poslovnim partnerima investira u projekte na teritoriji opština i pruži neophodnu logistiku za privlačenje stranog i domaćeg kapitala.

Upravo tim protokolom je difinisano da Berane, Andrijevica i Plav dijele 10 odsto kapitala i dobiti.

Berane, Plav i Andrijevica trebalo da imaju po 3,33 odsto u firmi koja pravi male centrale

Protokolom je određeno da osnivački ulog iznosi 110.000 i da taj kapital za zajedničku firmu obezbijedi “Hamera Capital“ Olega Obradovića, čiji potpis stoji na kraju protokola pored potpisa tadašnja tri predsjednika opština.

“Vijesti” su, međutim, utvrdile da, prema Centralnom registru privrednih subjekata, nijedna od opština nikada nije upisana kao vlasnik “Hidroenergije Montenegro“.

Mediji su renije prenijeli da je plan „Hidroenergije Montenegro" da izgradi ukupno 13 mini hidroelektrana na području beranske opštine, a vrijednost investicija je 28 miliona eura.

“Hidroenergija Montenegro” koncesije je dobila na 27 godina. Sve lokacije su u slivu Lima. Pet u području Šekularske rijeke i čak osam na Beranskoj Bistrici.

Tri male hidroelektrane planirano je da se izgrade na području plavske i još četiri u andrijevičkoj opštini.

Nakon što je struja počela da teče, jasno je da su siromašne opštine sa sjevera ostale bez miliona.

Vlasnička struktura od Olega Obradovića do Ranka Ubovića

U junu 2007. godine, prilikom registrovanja d.o.o. “Hidroenergija Montenegro“ - Berane kao osnivači su upisani “Hamera Capital” sa 70 odsto i izvjesna firma “Fortis“ - Berane sa 30 procenata.

Tada je kao izvršni direktor upisan sada pokojni Vladimir Obradović iz Berana, koji je zajedno sa Olegom Obradovićem bio i ovlašćeni zastupnik.

Prema registru, većinski vlasnik firme 2012. bio je “Bemax”

Godinu kasnije, nakon što je registrovano povećanje kapitala, CRPS bilježi promjenu izvršnog direktora, gdje na ovo mjesto dolazi Beranac Saša Brakočević. I sljedećih nekoliko promjena odnose se na povećanje kapitala.

Promjena je zabilježena 26. novembra 2008. godine, gdje kao osnivač pristupa Miodrag Ivanović sa 25 procenata vlasništa. Ivanović istupa iz vlasništva 8. juna 2009. godine, ali se zato uvećava vlasništvo “Hamera Capital”, odnosno Obradovića na 68,06 odsto. Na čelu firme naredne dvije godine bio je još jedan Beranac, sve do maja 2012. kada kada je zabilježeno da se vlasništvo “Hamera Capital” smanjilo na 40 odsto, dok je većinski vlasnik sa 60 procenata postala kompanija “Bemax“, a izvršni direktor Ranko Radović. Mjesec kasnije kao ovlašćeni zastupnici “Hidroenergije Montenegro” upisani su Oleg Obradović i Veselin Kovačević.

Prema evidentiranoj promjeni iz septembra 2013. godine, firmi su kao osnivači pristupili Aleksandar Mijajlović i Ranko Ubović sa po 25 procenata. “Bemaxu” je ostalo 10 odsto, dok se udio “Hamera Capital” nije promijenio.

Prema evidenciji iz prošle godine, firma se i dalje zove “Hidroenergija Montenegro”.

Iz vlasništva je istupio Bemax, tako da su osnivači ostali Aleksandar Mijajlović i Ranko Ubović sa po 30 procenata i “Hamera Capital” sa 40 odsto.

Bonus video: