DJR IZABRALA SKUPLJEG PONUĐAČA

Vrtić u Baru gradi konzorcijum Blaža Đukanovića

Konzorcijum bi vrtić da gradi za 2.829.871,78 eura, 350 hiljada više nego što je nudio na prvom tenderu
110 pregleda 54 komentar(a)
Blažo Đukanović (Novina), Foto: Savo Prelević
Blažo Đukanović (Novina), Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 12.03.2016. 19:09h

Direkcija javnih radova za najpovoljnijeg ponuđača na tenderu za izgradnju i opremanje dječijeg vrtića u Baru izabrala je konzorcijum u kojem učestvuje BB solar, firma premijerovog sina Blaža Đukanovića čija je ponuda najskuplja. U konzorcijumu, koji za izgradnju vrtića traži 2.829.871,78 eura, su i firme Toškovići DOO, ETG grupa i Geo-sistem Podgorica.

Odluka je donešena nakon dvije žalbe ovog konzorcijuma koje je Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki usvojila i vratila predmet Direkciji za javne radove na ponovni pregled, ispitivanje i vrednovanje ponuda.

Ponude na ponovljenom tenderu, osim konzorcijuma sa firmom premijerovog sina, poslali su još dva konzorcijuma - konzorcijum koji predvodi bjelopoljski Unipred sa cijenom od 2.462.200,86 eura i konzorcijum koji predvodi Fidija sa cijenom od 2.376.055,83 eura.

Kada se pogledaju cijene pristiglih ponuda dolazi se do zaključka da je prvorangirani ponuđač za oko 450.000 eura skuplji od konzorcijuma koji je predvodila kompanija Fidija kojoj je prvobitno bio dodijeljen posao.

Odluku o dodjeli posla potpisao je Žarko Živković, bivši direktor Direkcije javnih radova. On je ovu odluku potpisao samo par dana prije nego što ga je Vlada, krajem prošle sedmice, razriješila dužnosti direktora Direkcije javnih radova, zbog isteka mandata.

Ovaj postupak javne nabavke je ponovljen jer je prethodni iz 2014. godine Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki, po službenoj dužnosti poništila, nakon žalbe konzorcijuma koji je predvodila Fidija.

Dok su u odnosu na prethodni poništeni tender ponuđači Fidija i Unipred na novom tendru spustili cijene ponuda, konzorcijum “Toškovići“ i BB solar cijenu je podigao za oko 350.000 eura.

Na potezu je sada Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki s obzirom na to da je tender raspisan po starom Zakonu o javnim nabavkama. Zbog toga je potrebno da se ovaj postupak javne nabavke sprovede po starom zakonu kojim je predviđeno da sve javne nabavke vrijednosti više od 500.000 eura idu na dodatnu kontrolu kod ove institucije.

Ponuda ponuđača Unipred Bijelo Polje odbijena je kao neispravna, na osnovu pojašnjenja tenderske dokumentacije, kojim je naručilac uveo da su ponuđači dužni u formularima iz tenderske dokumentacije, kao rukovodeća lica ponuđača, upisivati i osnivača i ovlašćenog zastupnika ponuđača, i za njih dostavljati radnu knjižicu, a uz put se pozivati na Zakon o privrednim društvima. Zakon o privrednim društvima kao rukovodeća lica privrednih društava ne definiše osnivača i ovlašćenog zastupnika privrednog društva već se u praksi dešava da ova lica i nijesu zaposlena kod privrednog društva kod kojeg su osnivač ili zakonski zastupnik.

Ispravna im samo Blažova ponuda

Naručilac radova je Direkcija javnih radova koja je sastavni dio Ministarstva održivog razvoja i turizma, a koje je dio Vlade čiji je predsjednik Milo Đukanović. Izabrani ponuđač je konzorcijum u kojem je firma BB solar u kojoj je suosnivač sa 50 odsto vlasništva premijerov sin Blažo. S obzirom na to, naručilac ove nabavke morao je provjeriti da li postoji mogući sukob interesa.

Članom 17 Zakona o javnim nabavkama propisano je da sukob interesa postoji kada je ovlašćeno lice ponuđača posredno ili neposredno uključeno u druge okolnosti koje dovode u sumnju njegovu nepristrasnost, te da se u slučaju postajanja sukoba interesa ovaj ponuđač izuzima iz postupka javne nabavke.

U konkretnom slučaju, sve pristigle ponude bile su falične, samo je ponuda konzorcijuma kojeg čine BB solar, Tošković DOO, ETG grupa i Geo-sistem, iako najskuplja, ocijenjena jedino ispravnom.

Preporučujemo za Vas