Damjanović: Bolje da ne komentarišem ko se pojavio za Novi duvanski

U Nacrtu izvještaja navodi se da je postupak prodaje DKP-a u stečaju obavljen nezakonito, na štetu imovine kompanije, javnog i interesa manjinskih akcionara i zaposlenih
96 pregleda 13 komentar(a)
Aleksandar Damjanović, Foto: Arhiva "Vijesti"
Aleksandar Damjanović, Foto: Arhiva "Vijesti"
Ažurirano: 24.02.2016. 18:59h

Sjednica Anketnog odbora za prikupljanje informacija o postupanju nadležnih državnih organa u zaštiti imovine i javnog interesa prilikom prodaje Duvanskog kombinata (DKP) u stečaju, na kojoj članovi treba da se izjasne o dostavljenim predlozima izvještaja, biće održana naredne sedmice.

Predsjednik Anketnog odbora, Aleksandar Damjanović, rekao je da će se potruditi da na narednoj sjednici obezbijedi učešće kolega iz Demokratskog fornta (DF) i nezavisnog poslanika Velizara Kaluđerovića, koji bojkotuju rad parlamenta iz političkih razloga.

"To će biti pokušaj da završimo rad Anketnog odbora u punom kapacitetu kako smo ga i počeli", rekao je Damjanović i dodao da do danas nije bilo pisanih primjedbi ili sugestija na izvještaje.

On je naveo da je Nacrtom izvještaja, koji je predložio, dat objektivan prikaz onoga što je urađeno, sa predlogom mjera koje Skupština može da preduzme, gdje može doći do mimoilaženja i političkih razlika.

U Nacrtu izvještaja navodi se da je postupak prodaje DKP-a u stečaju obavljen nezakonito, na štetu imovine kompanije, javnog i interesa manjinskih akcionara i zaposlenih.

Damjanović je kazao da je pet kolega iz parlamentarne većine dostavilo Predlog izvještaja koji kada se, apstrahuje uvodni karakter, nema mjere koje treba preduzeti.

"Sugerišem da se tokom sjednice uradi korekcija jednog ili drugog teksta, ne odbijajući da se dođe do jednog izvještaja koji bi ukazao na odgovornost. Svi snosimo odgovornost ukoliko parlament ne preduzme mjere, nego ostanemo kod de facto tehničkog izvještaja koji su ponudile kolege iz parlamentarne većine", rekao je Damjanović.

Prema njegovim riječima, u političkom smislu će abolirati ono što je rađeno prilikom kupoprodaje DKP-a i što je rađeno u nivou štete po državu od najmanje 35 miliona eura, duga koji ostaje, štete za manjinske akcionare, a na drugoj strani prećutno će dati podršku u vezi sa daljom realizacijom štetnog ugovora za Novi duvanski kombinat (NDKP).

"Zapitajte se kolege zašto za NDKP nije zainteresovana nijedna važna kompanija, već se pojavio ko se pojavio, da ga ne komentarišem”, dodao je Damjanović, koji je poslanik Socijalističke narodne partije (SNP).

Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS), Branko Čavor, rekao je da njihov izvještaj nije tehnički.

"Izvještajem se može utvrditi predlog mjera, ali naš to ne predviđa, jer nije utvrđeno da je povrijeđen javni interes, niti da su nastale štetne posljedice po državnu imovinu i zaposlene te fabrike”, kazao je Čavor.

On je naveo da je Predlog izvještaja o radu Anketnog odbora, koji su, pored njega, potpisali poslanici DPS, Predrag Sekulić i Milorad Vuletić, Bošnjačke stranke (BS), Almer Kalač i Albanske alternative, Nik Đeljošaj, realan iskaz onoga do čega se došlo utvrđivanjem činjenica i informacija tokom rasprave i uvidom u dokumentaciju.

"Izvještaj je oslobođen politikanstva, politizma, bez nekog subjektivnog tona u tome ili ličnog osjećaja i doživljaja. On je realan odgovor na zadatak koji nam je Skupština zadala. Moj predlog je da se izjasnimo o tim ponuđenim izvještajima”, rekao je Čavor.

Poslanik Pozitivne Crne Gore, Goran Tuponja, saopštio je da su članovima Anketnog odbora ponuđena dva izvještaja, koja obiluju kvalifikacijama koje izlaze iz okvira rada Odbora i svojim konstatacijama imaju izraženu političku dimenziju.

"Pozitivna smatra da nijedan od ponuđenih izvještaja nema dovoljan stepen objektivnosti i nepristrasnosti i da ne daju konstruktivan doprinos onoga što je bila glavna uloga Odbora”, ocijenio je Tuponja.

Pozitivna, kako je naveo, ne želi da bude uvučena u političko nadgornjavanje koje u krajnjem nema ni dobar rezultat, niti je u funkciji zaštite imovine i javnog interesa i neće podržati nijedan od ponuđenih izvještaja.

Poslanik Socijaldemokratske partije (SDP), Izet Bralić, kazao je da je Odbor radio suviše dugo, iz objektivnih okolnosti bojkotom nekih članova.

"Suština je da treba donijeti zaključke. Predlažem da to bude u toku naredne sedmice ukoliko se može obezbijediti prisustvo svih članova, kako bi se izjasnili o predloženim zaključcima”, dodao je Bralić.

Prema njegovim riječima, narod očekuje da se članovi Odbora izjasne da li je bilo nezakonitih radnji tokom prodaje DKP-a.

Kalač je naveo da ne vidi svrhu odlaganja, jer kolege iz opozicije bojkotuju rad parlamenta i vjerovatnoća da se pojave na narednoj sjednici je "ravna nuli".

Vuletić je kazao Damjanoviću da nije stavio na glasanje predlog da se o ponuđenim izvještajima izjasne danas.

"Imali smo rok od tri mjeseca da završimo posao. Način da vi sami predlažete formu zaključaka sa predlogom mjera dovoljno govori o ozbiljnosti prema ostalim članovima oko mogućnosti iznalaženja optimalnog rješenja. Ako ignorišete sve nas, logično je da smo i mi dali svoj doprinos“, naveo je Vuletić.

Sjednicu su zbog ranije preuzetih obaveza napustili Tuponja, a kasnije i Bralić i poslanik SNP-a, Danko Šarančić, nakon čega nije bilo kvoruma za punopravno odlučivanje.

Prema Damjanovićevim riječima, i da kolege nijesu pošle svojim obavezama, Odbor odlučuje većinom ukupnog broja članova.

"Nijesmo ni prije mogli da se izjasnimo o vašem predlogu. Za njega ne biste imali sedam glasova, jer morate za svaku odluku da imate većinu ukupnog broja članova. Znao sam da vam taj predlog ne može proći", rekao je Damjanović.