PRIJAVE DO 1. FEBRUARA

Traže agente za posao sa pasošima

Raspisan oglas za agenata za posredovanje i ocjenu međunarodne podobnosti onih koji žele pasoš Crne Gore
2710 pregleda 1 komentar(a)
Prijavljivanje do 1. februara: Crnogorski pasoši, Foto: Arhiva Vijesti
Prijavljivanje do 1. februara: Crnogorski pasoši, Foto: Arhiva Vijesti

Sekretarijat za razvojne projekte raspisao je juče oglas za izbor agenata za posredovanje prilikom apliciranja za sticanje crnogorskog državljanstva kroz investicije i agenata za ocjenu međunarodne podobnosti kandidata.

Iz Vladine službe za odnose sa javnošću saopšteno je da se prijave mogu podnositi zaključno sa 1. februarom 2019. godine.

“Aplikant podnosi zahtjev za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom po osnovu posebnog programa, preko agenta za posredovanje, dok ocjenu njegove međunarodne podobnosti vrši agent za ocjenu međunarodne podobnosti, uključujući i dokaz o porijeklu novca. Sekretarijat za razvojne projekte će donijeti odluku o izboru agenata u roku od 30 dana od dana javnog otvaranja prijava i biće objavljena na internet stranici Sekretarijata. Po donošenju odluke, Vlada će sa izabranim agentima zaključiti ugovor, na osnovu čega će im Sekretarijat za razvojne projekte izdati licence, i samo na osnovu izdatih licenci, agenti mogu da obavljaju svoju aktivnost u sklopu navedenog programa” objašnjeno je iz Vlade.

Ako se naknadno utvrdi da je osoba koje je stekla crnogorsko državljanstvo prijemom u skladu sa odlukom dala lažne podatke ili namjerno prikrivala činjenice i okolnosti, kao i u slučaju da je agent za ocjenu međunarodne podobnosti za tu osobu u svom izvještaju dao netačne podatke donijeće se rješenje o gubitku državljanstva.

“Sve procedure će biti transparentne, te će, što se ove faze procesa tiče, otvaranje prijava biti javno. Pravo da prisustvuju imaće odgovorna lica podnosilaca prijava ili njihovi ovlašćeni predstavnici.

Vladina Odluka o kriterijumima, načinu i postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore primjenjuje se od 1. januara 2019. godine. Na osnovu ove odluke u naredne tri godine moguće je najviše izdati 2.000 crnogorskih pasoša.

Cilj Vladinog programa je dalje ubrzanje ekonomskog razvoja Crne Gore stvaranjem novih turističkih, poljoprivrednih i prerađivačkih kapaciteta i otvaranje novih radnih mjesta.

Preporučujemo za Vas