ENERGO INVEST NIJE PLATIO ZA ŽALBU

Otvaranje ponuda za žičaru 25. februara

Predsjedavajući Komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Direkcije javnih radova dr Rešad Nuhodžić, prema posljednjim izmjenama Tenderske dokumentacije, otvaranje ponuda na ovom tenderu zakazao je za 25. februar u 11 časova
0 komentar(a)
Žičara, Foto: Shutterstock
Žičara, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 11.02.2019. 13:45h

Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki odbacila je, kao neurednu, žalbu firme Energo invest group na Tendersku dokumentaciju Direkcije za javne nabavke. Postupak se odnosi na izgradnju nove žičare u Kolašinu, a žalba je odbijena jet Energo investi nije u ostavljenom roku uplatio naknadu u iznosu od 8.000, koja je bila neophodna za vođenje žalbenog postupka.

Predsjedavajući Komisije za  otvaranje i vrednovanje ponuda Direkcije javnih radova dr Rešad Nuhodžić, prema posljednjim izmjenama Tenderske dokumentacije, otvaranje ponuda na ovom tenderu zakazao je za 25. februar u 11 časova.

Direkcija javnih radova prije 10-ak dana usvojila je žalbu firme Artek i promijenila tendersku dokumentaciju za novi tender za izgradnju šestosjedne žičare K8, “Kolašin 1600” i projektovanje akumulacionog jezera, ali je Državna komisija obavezala DJR da nadoknadi žaliocu iznos od 13.474 eura.

Novi tender Direkcija javnih radova je raspisala 31. decembra.

U odnosu na prethodni tender procijenjena vrijednost nabavke je smanjena sa 11 miliona eura na 9,5 miliona eura sa uračunatim PDV-om.