PROGRAM RADA ZZZ

Za mjere aktivne politike zapošljavanja 2,6 miliona eura

“Za program Asistenti u nastavi opredijeljeno je 300 hiljada eura, za finansiranje 250 asistenata. Osobe koje će biti uključene u ovaj program već su osposobljene za pružanje tehničke pomoći djeci sa posebnim potrebama uključenoj u inkluzivno obrazovanje”, navodi se u saopštenju ZZZ
0 komentar(a)
Zavod za zapošljavanje, Foto: Luka Zeković
Zavod za zapošljavanje, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 12.02.2016. 15:52h

Zavod za zapošljavanje (ZZZ) raspolagaće u ovoj godini sa 2,6 miliona eura za mjere aktivne politike zapošljavanja i tri miliona eura za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, precizirano je Programom rada te institucije.

Program rada Zavoda za ovu godinu usvojio je na sjednici u četvrtak Upravni odbor nacionalne službe zapošljavanja, a u skladu sa sredstvima opredijeljenim Zakonom o budžetu za ovu godinu.

Na sjednici, kojom je predsjedavala Ranka avićević, u okviru raspoloživih sredstva za mjere aktivne politike zapošljavanja, prednost je data realizaciji mjera javnih radova, koji se odnose na pružanje pomoći ranjivim kategorijama društva i to kroz programe Asistenti u nastavi, Njega starih osoba i Personalni asistenti.

“Za program Asistenti u nastavi opredijeljeno je 300 hiljada eura, za finansiranje 250 asistenata. Osobe koje će biti uključene u ovaj program već su osposobljene za pružanje tehničke pomoći djeci sa posebnim potrebama uključenoj u inkluzivno obrazovanje”, navodi se u saopštenju ZZZ.

Na konkurs, koji će sjutra biti javno objavljen, mogu se prijaviti isključivo obrazovno-vaspitne ustanove, dok će asistenti u nastavi biti radno angažovani četiri i po mjeseca, odnosno do kraja tekuće školske godine.

“U program Personalni asistenti biće uključena 204 nezaposlena, koji će pružati zaštitu djeci i mladima sa invaliditetom u porodicama, centrima i drugim okruženjima. Mogu aplicirati preduzeća i građani, a vrijednost javnog rada je 220 hiljada eura”, rekli su iz ZZZ.

U okviru programa Njega starih, uz socijalno partnerstvo, Zavod je usmjerio 50 hiljada EUR, čime se može finansirati zarada 47 gerontodomaćica. Riječ je o programu pružanja pomoći u kući starim osobama u stanju socijalne potrebe, a žive sami.

Upravni odbor usvojio je Izvještaj o radu za prošlu godinu. Uprkos dobrim rezultatima u realizaciji zacrtanih programa, konstatovan je rast nezaposlenosti, na čije je povećanje posebno uticalo povećanje broja nezaposlenih žena.

"Na ovo ukazuje i podatak da je na početku prošle godine bilo evidentirano oko 32 hiljade nezaposlenih, a na kraju 40 hiljada. Na rast nezaposlenosti uticali su kako odlaganje primjene Zakona o strancima, tako i uvođenje prava na nadoknadu majkama sa troje i više djece, shodno izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti”, naveli su iz ZZZ.

Učešće žena u porastu nezaposlenosti u prošloj godini znatno je veće od učešća muške populacije, a taj trend je nastavljen i početkom ove godine. Očigledno je da se na evidenciju prijavljuju žene starije životne dobi, nižih nivoa kvalifikacije, kao i žene sa naznakama da su u prethodnom periodu bile neformalno zaposlene.

Upravni odbor i menadžment Zavoda ukazali su na to da su te izmjene Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti veoma negativno uticale na tržištu rada i taj uticaj će se osjećati i u narednom periodu.

“Oni su upozorili da se može desiti da se narednih makar pet godina neće moći urediti evidencija nezaposlenih. Pored toga što je diskriminatorski prema ženama koje nijesu iz kategorije propisane Zakonom, daje mogućnost neprijavljivanja žena u radnoj dobi na evidenciju nezaposlenih kako bi im se omogućilo uključivanje u mjere aktivne politike tržišta rada, a u cilju lakšeg pronalaženja zaposlenja”, dodaje se u saopštenju.

Istovremeno može da djeluje i destimulirajuće za rad i da njihovo aktiviranje postaje veoma otežano. Misija Zavoda, u skladu sa politikom zapošljavanja, je da obezbijedi set programa i mjera za ulazak žena na tržište rada kako bi doprinijele poboljšanju standarda njihovih porodica i razvoju zajednice i društva u cjelini, a ne da ih udaljava sa tržišta rada.

“Doživotna naknada za žene, kako su ocijenili, može da obeshrabri i obesmisli funkciju aktivnih mjera, a može biti i dobar podsticaj neformalnoj ekonomiji. Sa druge strane, za korisnike materijalnog obezbjeđenja porodice predviđena je radna aktivacija”, rekli su iz ZZZ.

Korisnici tog prava će, kako se smatra, biti u obavezi da prihvate ponuđeno zaposlenje u stepenu stručne spreme ili će im se ova naknade uskratiti, dok su žene sa doživotnom naknadom potpuno zaštićene, praktično penzionisane. U samom startu se pokazalo da donošenje izmjena ovog Zakona dovodi do strukturnih promjena na tržištu rada.

“Upravni odbor i menadžment Zavoda zabrinuti su što se, umjesto da postajemo društvo rada, pretvaramo u društvo izdržavanih, sa negativnim stanjem i kretanjima na tržištu rada. Zakon utiče na formiranje stava da se određena prava mogu ostvariti samo boravkom na evidenciji nezaposlenih, što dovodi do prijavljivanja osoba koji suštinski aktivno ne traže posao”, navodi se u saopštenju.

Primjena tog Zakona ostaviće dugoročno negativne efekte na kretanje nezaposlenosti u Crnoj Gori.

Predstavnik poslodavaca u Upravnom odboru, Suzana Radulović iskazala je bojazan oko finansiranja naknada.

“Ne bi bilo dobro da se sredstva obezbjeđuju kroz dodatna fiskalna opterećenja privrede, koja ionako posluje u otežanom privrednom ambijentu”, rekla je Radulović.

Procjena je da će naknade majkama državu koštati na godišnjem nivou oko 50 miliona eura, što je deset puta više od budžeta za aktivne mjere zapošljavanja.

“Kada bi se ta sredstva usmjerila u zapošljavanje, stopa nezaposlenosti bi se svela na jednocifreni broj. Mjere populacione politike moraju se kreirati potpuno drugačije, a ne mehanizmima koji urušavaju tržište rada”, saopšteno je na sjednici.

Nastavak sjednice Upravnog odbora zakazan je za ponedjeljak.

Preporučujemo za Vas