REAGOVALI NA KOMENTARE

KHOV: Nije bilo sugestija na spornu odredbu

"Hrvatska je članica Evropske unije (EU) od jula 2013. godine, pa su svi njeni propisi usaglašeni sa pravnim tekovinama EU", rekli su iz KHOV-a
0 komentar(a)
EPCG, Foto: Ivan Petrušić
EPCG, Foto: Ivan Petrušić
Ažurirano: 28.01.2016. 14:54h

Na Predlog izmjena i dopuna zakona o preuzimanju akcionarskih društava tokom javne rasprave nije stigao nijedan komentar na odredbu koja se odnosi na izuzetke obaveze preuzimanja kada je država sticalac dionica po osnovu raskida privatizacionih ugovora. Iz Komisije za hartije od vrijednosti (KHOV) su reagovali na komentare na pojedine odredbe predloženih izmjena i dopuna, koji su se pojavili u medijima nakon razmatranja tog akta na skupštinskom Odboru za ekonomiju, finansije i budžet. Iz KHOV-a su rekli da se to posebno odnosi na komentare da su predložene izmjene i dopune donešene zbog dešavanja u Elektroprivredi (EPCG). "Tekst Predloga izmjena i dopuna zakona, uključujući i odredbe člana 1 koje se odnose na izuzetke obaveze preuzimanja kada je sticalac akcija po osnovu raskida privatizacionih ugovora država, nalazio se na javnoj raspravi od 5. septembra 2014. godine. Tokom javne rasprave predlagaču zakona nije dostavljen nijedan komentar ili sugestija ne taj član", objasnili su iz KHOV-a. Iz KHOV-a su saopštili da je od zemalja koje su sprovele slične postupke privatizacije, Hrvatska Zakonom o preuzimanju dioničkih društava na identičan način rješila pitanje izuzetka objavljivanja ponude za preuzimanje, prilikom sticanja dionica kod raskida privatizacionih ugovora. "Hrvatska je članica Evropske unije (EU) od jula 2013. godine, pa su svi njeni propisi usaglašeni sa pravnim tekovinama EU", rekli su iz KHOV-a. Evropska komisija (EK) je, kako su dodali, bila uključena u izmjene i dopune Zakona o preuzimanju akcionarskih društava tokom cijelog postupka. "Ni u jednoj iteracji nije imala primjedbi u odnosu na član 1 Predloga", objasnili su iz KHOV-a. Iz KHOV-a su kazali da je cilj predloženih izmjena Zakona o preuzimanju akcionarskih društava unaprijeđenje regulatornog okvira na tržištu kapitala, bolja usklađenost sa evropskim zakonodavstvom, kao i povećanje stepena zaštite manjinskih akcionara u postupku preuzimanja.