DIREKCIJA JAVNIH RADOVA ĆE MORATI PONOVO DA RASPIŠE TENDER

Poništen tender za vodosnabdijevanje Cetinja

Posao vrijedan 4,6 miliona bio dodijeljen “Erlangu”, ali su se žalili “Toškovići” i “Avio Petrol”
727 pregleda 1 komentar(a)
Tekst tendera mogao izazvati diskriminaciju ponuđača: Cetinje, Foto: Shutterstock
Tekst tendera mogao izazvati diskriminaciju ponuđača: Cetinje, Foto: Shutterstock

Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki poništila je tender Direkcije javnih radova (DJR) za izgradnju i rekonstrukciju distributivne mreže snabdijevanja vodom Cetinja.

Tender DJR je bio procijenjen na 4,6 miliona eura, a Državna komisija će po pravosnažnosti rješenja vratiti iznose od po 20.000 eura firmama „Toškovići“ i „Avio Petrol“ iz Podgorice, koje su se žalile na postupak nabavke. DJR će morati ponovo da raspiše tender.

Naručilac sporne nabavke dodatno će morati i da nadoknadi firmi Tošković 5.000 eura za troškove sastavljanja žalbe. DJR je prethodno kao najpovoljniju na ovom nadmetanju izabrala ponudu firme “Erlang” Radomana Pavlićevića, dok su ponude dvije firme koje su se žalile odbila kao neispravne.

Ne ulazeći u ocjenu žalbenih navoda, Državna komisija je utvrdila neusaglašenost tenderske dokumentacije sa Zakonom o javnim nabavkama koja je mogla da dovede do diskriminacije zainteresovanih ponuđača i ograničavanja konkurencije na ovom nadmetanju.

Članom 7 Nacrta ugovora naručilac je predvidio da ako izvođač radova svojom krivicom dovede u pitanje rok izvršenja radova, da DJR ima pravo da sve, ili dio preostalih nezavršenih radova oduzme izvođaču i, bez posebne saglasnosti, ustupi ih drugom izvođaču.

Komisija je ocijenila da je to nezakonit zahtjev koji može da dovede do diskriminacije izabranog ponuđača. U rješenju se napominje da se izvođenje radova ne može ustupati drugom izvođaču bez prethodno sprovedenog novog tendera.

Druga nezakonitost i neusaglašenost se odnosila na garantni rok jer je tenderskom dokumentacijom tražen na period od dvije godine od dana primopredaje izvedenih radova i isporučene opreme, dok se članom 18 Nacrta ugovora tražila garancija za izvedene radove, ali ne i za isporučenu opremu. Po tom osnovu, naručilac je izabranog ponuđača mogao da dovede u povoljniji položaj.