Pala nabavka od 2,4 miliona za trafo

Sporni transformator je dio buduće trafo-stanice Lastva
577 pregleda 0 komentar(a)
Posao prethodno dobila firma Telma trade iz Slovenije (Ilustracija), Foto: Arhiva Vijesti
Posao prethodno dobila firma Telma trade iz Slovenije (Ilustracija), Foto: Arhiva Vijesti

Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki poništila je nabavku autotransformatora Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES), procijenjene vrijednosti 2,4 miliona eura, koji je trebalo da bude ugrađen kao dio postrojenja trafo-stanice Lastva.

Naručilac sporne nabavke prethodno je 10. septembra prošle godine donio Odluku kojom je kao najpovoljniju, na ovom tenderu, izabrao ponudu slovenačke firme “Telma trade” iz Trzina, dok su ponude druge slovenačke firme Kolektor Etra iz Ljubljane, beogradske firme “Siemens” i kineske “Chint Electric Co Ltd” odbijene kao neispravne.

Sve tri kompanije žalile su se na ovaj postupak nabavke CGES-a. Tender je poništen, po službenoj dužnosti, zbog bitne povrede odredbe Zakona o javnim nabavkama, jer je, kako je navedeno u obrazloženju, neusaglašenost tenderske dokumentacije mogla da dovede do diskriminacije ponuđača.

CGES nije tenderskom dokumentacijom predvidio obavezu ponuđača da dostavi rješenje nadležnog organa državne uprave o ispunjenosti uslova za vršenje poslova izgradnje složenog inženjerskog objekta iz oblasti elektrotehničkih radova, a što je u skladu sa članom 193. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, bio dužan da uradi. Državna komisija je utvrdila i neusaglašenost roka i načina plaćanja, u pozivu za javno nadmetanje, sa onim što je bilo predviđeno nacrtom ugovora. Pozivom je rok i način plaćanja bio predviđen “poslije prijema robe i to 30 odsto ugovorene vrijednosti, u roku od 30 dana po potpisivanju ispitnog protokola sa fabričkih ispitivanja”.

U članu 6. Nacrta ugovora o javnoj nabavki navodilo se, međutim, “poslije prijema robe: 30 odsto ugovorene vrijednosti, u roku od 30 dana po isporuci na objektu naručioca, uz podnošenje dokumenta u tehničkoj specifikaciji”.

Sredstva uplaćena za vođenje žalbenog postupka, po pravosnažnosti ovog rješenja, Državna komisija će vratiti firmi Siemens Beograd u iznosu od 20.000 eura, firmi Kolektor Etra u iznosu 20.005 eura, a kineskoj Chint Electric 19.995 eura. Nije ni razmatrala žalba kineske firme jer za vođenje žalbenog postupa nije stiglo na račun Državne komisije 20.000 eura, nego pet eura manje zbog odbitka tog iznosa za bankarsku proviziju. Komisija je obavezala CGES da firmi iz Ljubljane Kolektor Etra nadoknadi troškove za žalbu u iznosu od 2.800 eura.

Bonus video: