KHOV PREDUZEO MJERE PROTIV ATLAS MONTA

Duško Knežević da isplati nezadovoljne akcionare

Atlas Mont nesaglasnim akcionarima 3,4 miliona eura treba da isplati u roku od 30 dana
116 pregleda 3 komentar(a)
Duško Knežević, Foto: Arhiva "Vijesti"
Duško Knežević, Foto: Arhiva "Vijesti"
Ažurirano: 16.01.2016. 08:10h

Komisija za hartije od vrijednosti (KHOV) naložila je Atlas Montu, društvu za upravljanje istoimenim Zatvorenim investicionim fondom (ZIF) da u roku od 30 dana otkloni nezakonitosti i isplati 137 nesaglasnih akcionara koji su 4. decembra na Skupštini akcionara glasali protiv predloženog plana razvoja fonda.

Nezadovoljni akcionari koji čitav mjesec čekaju na isplatu vlasničkog uloga, kontrolišu 19,7 odsto akcija ZIF Atlas Mont. Njima je trebalo da bude isplaćeno oko 3,4 miliona eura. Iz KHOV tvrde da je DZU Atlas Mont trebalo nesaglasne akcionare da isplati najkasnije do 31. decembra.

Zbog nepoštovanja odredbi Zakona o investicionim fondovima, KHOV je naložio DZU Atlas Mont da ih svakodnevno obavještava o isplatama nesaglasnim akcionarima.

Nezadovoljni akcionari ovog fonda tražili su ranije da se društvu u većinskom vlasništvu Atlas grupacije Duška Kneževića oduzme licenca za rad, kao i njegovim odgovornim menadžerima.

Broker i bivši član Nadzornog odbora Atlas Monta, Aleksandar Jovović smatra da u menadžment društvu ne postoji želja da riješe problem koji su stvorili fondu, jer da postoji o tome bi na vrijeme razmišljali, a imali su na raspolaganju godinu.

“Nerealno je očekivati da će neko kupiti deset do 15 odsto udjela u firmama u kojima fond ima većinsko vlasništvo i biti opet manjinski akcionar u kompanijama koje su u vlasništvu Atlas Monta, a čija je imovina zalagana za kredite trećih lica u proteklom period”, ocijenio je Jovović.

On je, kako kaže, siguran da postoje kupci za većinske pakete akcija u pojedinim kompanijama koje su u vlasništvu Atlas Mont fonda.

“Problem je što je fond u lošoj pregovaračkoj poziciji i ne može očekivati dobre cijene, a to je odgovornost menadžmenta kompanije koja je dozvolila da dovede imovinu Atlas Mont fonda u ovako lošu poziciju”, ocijenio je Jovović.

Tokom decembra, kada je bilo izvjesno da Kneževićeva firma neće ispuniti zakonsku obavezu, Jovović je kao član Nadzornog odbora podnio ostavku jer nije želio da učestvuju u, kako je istakao, “najavljenom nepoštovanju Zakona o investicionim fondovima” i da time preuzima na sebe odgovornost za eventualnu štetu po akcionare fonda, bilo one koji su podržali Program razvoja, bilo nesaglasne akcionare.