NAJAVLJUJU VIŠE NOVCA GRAĐANIMA I FIRMAMA

Bankari obećavaju niže kamate na kredite

Zahvaljujući pojačanoj konkurenciji na bankarskom tržištu i privrednom rastu bankari najavljuju niže kamate na kredite
164 pregleda 14 komentar(a)
Ažurirano: 12.02.2019. 02:12h

Građani i privreda u ovoj godini mogu da očekuju niže kamate na kredite zahvaljujući pojačanoj konkurenciji na tom tržištu i većim stopama privrednog rasta, saopštili su “Vijestima” crnogorski bankari.  Navode  da  su  banke likvidne, odnosno, da imaju dovoljno novca da podrže sve projekte koji su ekonomski održivi i sve zahtjeve građana koji su opravdani.  Smatraju da bi za snažnije kreditiranje ograničavajući faktor mogao da bude velik broj blokiranih firmi, unutrašnja dugovanja  i novac koji bankama nije na raspolaganju  zbog sporosti postupka naplate.   

Višak novca je razlog zbog kojeg građani ne mogu očekivati da će im biti ponuđene više kamate na štednju. Naprotiv,   banke očekuju njihov dalji pad  što je trend posljednjih nekoliko godina.

Prethodnu godinu obilježio je rast kreditne aktivnosti  što potvrđuju posljednji zvanični podaci Centralne banke prema kojima su ukupno odobreni krediti na kraju oktobra bili  2,53 milijarde eura, što je  rast od 4,8 odsto na godišnjem nivou. Za isti period depoziti su bili 2,65 milijardi,   ili 18,1 odsto više  u odnosu na godinu ranije.

Na kraju oktobra prosječna efektivna  kamata (sa svim troškovima) na kredite bila je 8,79 odsto i niža je za 0,49 procentnih poena u odnosu na uporedni godišnji period. 

Glavni izvršni direktor NLB banke Anton Ribnikar očekuju  da će se trend postepenog  smanjivanja  kamata na kredite  nastaviti  u narednom periodu.

“Kamate  na štednju imaju trend smanjenja. On je posebno izražen u posljednje dvije godine, ali su te kamate  još veće nego u zemljama u okruženju. S obzirom na visoku likvidnost banaka realniji scenario je dalje smanjenje kamata  na štednju u bankarskom sektoru”, rekao je Ribnikar, dodajući da  po trenutnim projekcijama  ponuda NLB banke u dijelu kamata  na štednju u ovoj godini   trebalo bi da  ostane nepromijenjena.

Ribnikar je ocijenio da je realno očekivati jače  kreditiranje u ovoj godini   zbog ulaska   novih banaka na  tržište. 

”Pozitivan uticaj  trebalo bi  da ima i dalje smanjenje kamata na kredite. U prilog očekivanju jačeg kreditiranja je  činjenica da, bez obzira na probleme realnog sektora tražnja za kreditima postoji. Ona  je značajna i kod građana.   Jasno je da banke imaju adekvatan obim novca  koji bi bio podrška klijentima i projektima. Može se konstatovati nešto  intenzivnije kreditiranje u  prošloj godini  u odnosu na  nekoliko prethodnih”, rekao je Ribnikar. 

U Erste banci najavljuju  trend snižavanja kamata koji, kako ocjenjuje glavni izvršni direktor Aleksa Lukić, postoji već  četiri godine. Objašnjava da se u  konkurentnoj tržišnoj utakmici  banke trude da neprekidno otvaraju nove mogućnosti za klijente i olakšaju pristup kreditima. 

On dodaje da na sistemskom nivou  postoje mnogi faktori  čije (ne)rješavanje  oblikuje  ponudu banaka (pravna sigurnost, zaštita povjerilaca, efikasnost naplate i realizacije sredstava obezbjeđenja).

Navodi da  visina kamatnih stopa zavisi i od kreditnog rejtinga zemlje, koji je veoma važna komponenta na koju banke ne mogu uticati. 

Lukić je kazao da se  teško može očekivati rast  kamata na štednju u isto vrijeme kada se bankama najavljuje rast obaveznih izdvajanja za Fond za zaštitu depozita i kada planiraju snižavanje kamata na kredite. 

“Uz to, banke imaju na raspolaganju dovoljno novca  da finansiraju planirana kreditiranja. Ohrabruje podatak da je na nivou crnogorske privrede ostvaren rast kredita nakon nekoliko ne tako sjajnih godina. Imajući u vidu da se efekti planiranih infrastrukturnih projekata očekuju od naredne godine treba očekivati nastavak pozitivnog scenarija”, kazao je Lukić.

On je naglasio  da  bi veliki broj blokiranih firmi, unutrašnja dugovanja  i novac koji bankama nije na raspolaganju  zbog sporosti postupka naplate mogao  biti  ograničavajući faktor za  snažniji rast kreditiranja. 

Glavni izvršni dirketor CKB banke Sabolč Horvat kazao je da  aktivno prate situaciji  na tržištu i da će shodno tome kreirati poslovnu politiku.  

 “CKB je  i  prošle  godine prilagođavala kamatne stope potrebama građana i privrede. Likvidnost na tržištu je i dalje naglašena zbog čega se ne mogu očekivati značajnije korekcije kamata na štednju”, kazao je Horvat.

Horvat objašnjava da je kreditiranje povezano  sa razvojem privrede i kandidovanjem kvalitetnih projekata, te da su spremni da kroz pažljiv  odabir klijenata i projekata  odgovore zahtjevima tržišta.

Za održive projekte ima novca

Glavni izvršni direktor  Sosiete ženeral  banke Miroslav Hiršl  kazao je da unapređenje poslovnog ambijenta,  koje utiče na rast stranih investicija i preduzetničku aktivnost lokalnih firmi, doprinosi  većem kreditiranju banaka.

“Kamatne stope diktira tržište na kome pratimo dešavanja. Cjenovno smo vrlo atraktivni i za privredu i stanovništvo. Nastojaćemo  da zadovoljstvo klijenata podignemo na  veći nivo, pa i u pogledu kamatnih stopa”, kazao je Hiršl.

On je rekao da će kreditno podržati sve projekte koji su ekonomski održivi i kreditne zahtjeve građana koji su opravdani.

Zaimović: Biće više kredita zbog privrednog rasta

Glavni izvršni direktor Hipotekarne banke  Esad Zaimović  rekao je da zbog  povećane likvidnosti i konkurentnosti  na tržištu treba očekivati niže kamate na kredite i  štednju. 

Smatra da je  realno očekivati  da se poveća kreditna aktivnost na koju će, osim, povećane likvidnosti i pojačane konkurencije  pozitivno uticati  nastavak privrednog rasta koji je već ostvaren u prošloj godini, a koji se očekuje  i u ovoj godini. 

On smatra da će postupak učlanjenja u NATO i nastavak EU integracija dati dodatni podstrek stranim investitorima da nastave sa ulaganjima u  Crnoj Gori.

Galerija