NAJAVLJUJU VIŠE NOVCA GRAĐANIMA I FIRMAMA

Bankari obećavaju niže kamate na kredite

Zahvaljujući pojačanoj konkurenciji na bankarskom tržištu i privrednom rastu bankari najavljuju niže kamate na kredite
165 pregleda 14 komentar(a)
Ažurirano: 03.01.2016. 08:18h

Građani i privreda u ovoj godini mogu da očekuju niže kamate na kredite zahvaljujući pojačanoj konkurenciji na tom tržištu i većim stopama privrednog rasta, saopštili su “Vijestima” crnogorski bankari. Navode da su banke likvidne, odnosno, da imaju dovoljno novca da podrže sve projekte koji su ekonomski održivi i sve zahtjeve građana koji su opravdani. Smatraju da bi za snažnije kreditiranje ograničavajući faktor mogao da bude velik broj blokiranih firmi, unutrašnja dugovanja i novac koji bankama nije na raspolaganju zbog sporosti postupka naplate.

Višak novca je razlog zbog kojeg građani ne mogu očekivati da će im biti ponuđene više kamate na štednju. Naprotiv, banke očekuju njihov dalji pad što je trend posljednjih nekoliko godina.

Prethodnu godinu obilježio je rast kreditne aktivnosti što potvrđuju posljednji zvanični podaci Centralne banke prema kojima su ukupno odobreni krediti na kraju oktobra bili 2,53 milijarde eura, što je rast od 4,8 odsto na godišnjem nivou. Za isti period depoziti su bili 2,65 milijardi, ili 18,1 odsto više u odnosu na godinu ranije.

Na kraju oktobra prosječna efektivna kamata (sa svim troškovima) na kredite bila je 8,79 odsto i niža je za 0,49 procentnih poena u odnosu na uporedni godišnji period.

Glavni izvršni direktor NLB banke Anton Ribnikar očekuju da će se trend postepenog smanjivanja kamata na kredite nastaviti u narednom periodu.

“Kamate na štednju imaju trend smanjenja. On je posebno izražen u posljednje dvije godine, ali su te kamate još veće nego u zemljama u okruženju. S obzirom na visoku likvidnost banaka realniji scenario je dalje smanjenje kamata na štednju u bankarskom sektoru”, rekao je Ribnikar, dodajući da po trenutnim projekcijama ponuda NLB banke u dijelu kamata na štednju u ovoj godini trebalo bi da ostane nepromijenjena.

Ribnikar je ocijenio da je realno očekivati jače kreditiranje u ovoj godini zbog ulaska novih banaka na tržište.

”Pozitivan uticaj trebalo bi da ima i dalje smanjenje kamata na kredite. U prilog očekivanju jačeg kreditiranja je činjenica da, bez obzira na probleme realnog sektora tražnja za kreditima postoji. Ona je značajna i kod građana. Jasno je da banke imaju adekvatan obim novca koji bi bio podrška klijentima i projektima. Može se konstatovati nešto intenzivnije kreditiranje u prošloj godini u odnosu na nekoliko prethodnih”, rekao je Ribnikar.

U Erste banci najavljuju trend snižavanja kamata koji, kako ocjenjuje glavni izvršni direktor Aleksa Lukić, postoji već četiri godine. Objašnjava da se u konkurentnoj tržišnoj utakmici banke trude da neprekidno otvaraju nove mogućnosti za klijente i olakšaju pristup kreditima.

On dodaje da na sistemskom nivou postoje mnogi faktori čije (ne)rješavanje oblikuje ponudu banaka (pravna sigurnost, zaštita povjerilaca, efikasnost naplate i realizacije sredstava obezbjeđenja).

Navodi da visina kamatnih stopa zavisi i od kreditnog rejtinga zemlje, koji je veoma važna komponenta na koju banke ne mogu uticati.

Lukić je kazao da se teško može očekivati rast kamata na štednju u isto vrijeme kada se bankama najavljuje rast obaveznih izdvajanja za Fond za zaštitu depozita i kada planiraju snižavanje kamata na kredite.

“Uz to, banke imaju na raspolaganju dovoljno novca da finansiraju planirana kreditiranja. Ohrabruje podatak da je na nivou crnogorske privrede ostvaren rast kredita nakon nekoliko ne tako sjajnih godina. Imajući u vidu da se efekti planiranih infrastrukturnih projekata očekuju od naredne godine treba očekivati nastavak pozitivnog scenarija”, kazao je Lukić.

On je naglasio da bi veliki broj blokiranih firmi, unutrašnja dugovanja i novac koji bankama nije na raspolaganju zbog sporosti postupka naplate mogao biti ograničavajući faktor za snažniji rast kreditiranja.

Glavni izvršni dirketor CKB banke Sabolč Horvat kazao je da aktivno prate situaciji na tržištu i da će shodno tome kreirati poslovnu politiku.

“CKB je i prošle godine prilagođavala kamatne stope potrebama građana i privrede. Likvidnost na tržištu je i dalje naglašena zbog čega se ne mogu očekivati značajnije korekcije kamata na štednju”, kazao je Horvat.

Horvat objašnjava da je kreditiranje povezano sa razvojem privrede i kandidovanjem kvalitetnih projekata, te da su spremni da kroz pažljiv odabir klijenata i projekata odgovore zahtjevima tržišta.

Za održive projekte ima novca

Glavni izvršni direktor Sosiete ženeral banke Miroslav Hiršl kazao je da unapređenje poslovnog ambijenta, koje utiče na rast stranih investicija i preduzetničku aktivnost lokalnih firmi, doprinosi većem kreditiranju banaka.

“Kamatne stope diktira tržište na kome pratimo dešavanja. Cjenovno smo vrlo atraktivni i za privredu i stanovništvo. Nastojaćemo da zadovoljstvo klijenata podignemo na veći nivo, pa i u pogledu kamatnih stopa”, kazao je Hiršl.

On je rekao da će kreditno podržati sve projekte koji su ekonomski održivi i kreditne zahtjeve građana koji su opravdani.

Zaimović: Biće više kredita zbog privrednog rasta

Glavni izvršni direktor Hipotekarne banke Esad Zaimović rekao je da zbog povećane likvidnosti i konkurentnosti na tržištu treba očekivati niže kamate na kredite i štednju.

Smatra da je realno očekivati da se poveća kreditna aktivnost na koju će, osim, povećane likvidnosti i pojačane konkurencije pozitivno uticati nastavak privrednog rasta koji je već ostvaren u prošloj godini, a koji se očekuje i u ovoj godini.

On smatra da će postupak učlanjenja u NATO i nastavak EU integracija dati dodatni podstrek stranim investitorima da nastave sa ulaganjima u Crnoj Gori.

Galerija

Preporučujemo za Vas