RASPODJELA GRANTA

ZZZ: Dva miliona eura za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanja lica sa invaliditetom

“Uz postignuto partnerstvo privatnog, javnog i civilnog sektora, kroz programe će se realizovati aktivnosti za 311 lica sa invaliditetom, a njih 204 ili 65 odsto će se zaposliti na period od tri do 12 mjeseci, čime se u potpunosti ostvaruju ciljevi poziva”, kaže se u saopštenju
96 pregleda 1 komentar(a)
osobe s invaliditetom, Foto: Shutterstock
osobe s invaliditetom, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 15.12.2015. 17:51h

Upravni odbor Zavoda za zapošljavanje (ZZZ) donio je danas odluku o raspodjeli granta od dva miliona eura za podršku 53 projekta profesionalne rehabilitacije, aktivne politike zapošljavanja i zapošljavanja lica sa invaliditetom, saopšteno je iz ZZZ.

Pojašnjava se da su bespovratna sredstva dobili svi učesnici javnog poziva, koji je trajao od 3. do 23. novembra.

Načelnica Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom, Slavica Radusinović, kazala je da nema prigovora na odluku komisije, i da su pismenom saglasnošću svi potvrdili da su zadovoljni.

Iz ZZZ su kazali da će prvu tranšu od milion eura odmah dobiti.

“Uz postignuto partnerstvo privatnog, javnog i civilnog sektora, kroz programe će se realizovati aktivnosti za 311 lica sa invaliditetom, a njih 204 ili 65 odsto će se zaposliti na period od tri do 12 mjeseci, čime se u potpunosti ostvaruju ciljevi poziva”, kaže se u saopštenju.

Komisija za ocjenu predloga projekata je, dodaje se, konstatovala, da su na poziv podnijeta 53 projektna predloga, kojima se zahtjeva dodjela bespovratnih sredstava u ukupnom iznosu od 2.337.647,19 eura.

“Nakon razmatranja i vrednovanja prijava, Komisija je predložila dodjelu bespovratnih sredstava, za realizaciju 39 projekata, u ukupnom iznosu od 1.770.772,99 eura”, precizirali su iz ZZZ.

Ostali predlozi, kako se navodi, podrazumijevaju sprovođenje projektnih aktivnosti za 84 lica sa invaliditetom,u cilju povećanja njihove zapošljivosti, kojima se djelimično ostvaruju ciljevi poziva.

Saopšteno je da je Komisija predložila da se, u okviru preostalih sredstava u iznosu od 229.227 eura, finansijski podrže i ti projekti, dodjelom 40 odsto zahtijevanog granta.

Na taj način, kako je ocijenjeno, ostvaruje se visok stepen iskorišćenosti raspoloživih sredstava za realizaciju javnog poziva.

Na sjednici Upravog odbora, odobrena je, kako se dodaje, dodjela bespovratnih 23.198 eura za prilagođavanje radnog mjesta i uslova rada za zapošljavanje devet lica sa invaliditetom.

Direktorica ZZZ, Vukica Jelić, naglasila je da je ZZZ prva služba iz državnog sektora koja je donijela Internu Knjigu procedura, o čemu je informisan Upravni odbor.

Ona je precizirala da su Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru i Pravilnik o načinu i postupku uspostavljanja i sprovođenja finansijskog upravljanja i kontrola definisali obavezu ZZZ da uspostavi sistem finansijskog upravljanja i kontrole.

“Ovaj sistem omogućava da ZZZ ostvaruje svoje funkcije na ekonomičan, efektivan i efikasan način. Takođe,doprinosi i usaglašavanju vrijednosti usluga koje ZZZ pruža svojim korisnicima, s jedne strane, i novca poreskih obveznika kojim se te funkcije finansiraju, s druge strane”, pojasnila je Jelić.

Prema njenim riječima, uspostavljanjem sistema unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru preuzima se odgovornost za uspostavljanje kontrolnih mehanizama za praćenje efektivnog rada ZZZ, efikasnog upravljanja raspoloživim sredstvima, upravljanja rizicima i sprečavanja gubitaka, rasipanja i zloupotrebe imovine putem otuđenja, prevare i korupcije

Iz ZZZ su kazali da je Upravni odbor donio odluku o usmjeravanju 50 hiljada eura za samozapošljavanje.

"Tim novcem biće finansirano otvaranje deset novih radnih mjesta u opštinama na sjeveru države", kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je za izvođača programa “Pružanje specijalističke obuke i edukacije iz oblasti poslovnih vještina korisnicima kredita ZZZ izabran DOO “NewConsulting”.