ZA DOBRE ODNOSE

Podrška banaka neophodna za pravilan razvoj biznisa

Cilj okruglog stola, koji je organizovala PKCG u saradnji sa Direkcijom za razvoj malih i srednjih preduzeća (DMSP) u okviru Evropske nedjelje malih i srednjih preduzeća – SME Week, je da kompanijama predstavi tehnike pregovaranja sa bankom, što je važno za pravilno građenje njihovog dugoročnog odnosa
215 pregleda 1 komentar(a)
Privredna komora, Foto: Privredna komora Crne Gore
Privredna komora, Foto: Privredna komora Crne Gore
Ažurirano: 13.12.2015. 13:06h

Podrška bankarskog sektora neophodna je za pravilan razvoj biznisa, a svaka promjena u radu banaka može uticati na planove i rast kompanija, zbog čega je komunikacija sa njima ključna, ocijenjeno je na okruglom stolu u Privrednoj komori (PKCG).

Potpredsjednik PKCG, Ivan Saveljić, smatra da je neophodno obnoviti dobru komunikaciju između banaka i preduzeća, koja je postojala prije izbijanja ekonomske krize.

"Dok ne obnovimo izgubljeni spoj između banaka i preduzeća, koji je funkcionisao do 2008. godine i kriznog perioda, nećemo biti u mogućnosti da učinimo mnogo više u privredi nego što je to sada slučaj“, rekao je Saveljić na okruglom stolu pod nazivom Razumijevanje bankarskog poslovanja - uticaj na kompaniju.

Cilj okruglog stola, koji je organizovala PKCG u saradnji sa Direkcijom za razvoj malih i srednjih preduzeća (DMSP) u okviru Evropske nedjelje malih i srednjih preduzeća – SME Week, je da kompanijama predstavi tehnike pregovaranja sa bankom, što je važno za pravilno građenje njihovog dugoročnog odnosa.

Saveljić je kazao da u Crnoj Gori posluju samo komercijalne banke, dok aktivnosti Investiciono-razvojnog fonda (IRF) nijesu dovoljne da odgovore na potrebe privrede za finasiranjem.

On je dodao da očekuje da će banke, u okviru takozvanog Podgoričkog pristupa, pomoći malim i srednjim preduzećima koja imaju perspektivu, iako su trenutno nelikvidna, i relaksirati njihove kreditne obaveze.

Na okruglom stolu je saopšteno i da će PKCG, kroz dodatne aktivnosti, uskoro pokušati da kompanijama obezbijedi servis neophodan za razumijevanje i ulazak u postupak Podgoričkog pristupa.

Direktor DMSP, Aleksandar Pavićević, naveo je da Crna Gora ima ambiciju da postane preduzetničko društvo i to kvalitetnim i fleksibilnim odnosom prema sektoru malih i srednjih preduzeća i preduzetnicima.

On je podsjetio da je u prethodnoj deceniji u toj oblasti napravljen zavidan ekonomski napredak, kao i da je broj malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori porastao sa 18,6 hiljada EUR u 2011. godini na 23,3 hiljade u prošloj.

"Prema preliminarnim podacima SME Policy Index za ovu godinu, Crna Gora je postigla napredak u odnosu na posljednji izvještaj i to u dijelu koji se odnosi na usklađivanje politike razvoja malih i srednjih preduzeća za svih deset definisanih dimenzija. Naročito se ističe da je Crna Gora postala lider u regionu u dijelu politike koja se odnosi na predueztničko učenje“, saopštio je Pavićević.

Predstavnik konsultantske kuće Fidelity, Miloš Vuković, smatra da je pravovremeno i kvalitetno finansijsko planiranje uslov za dobijanje najboljih ponuda od banaka, kao i da se adekvatnom analizom finansijskih izvještaja mogu na vrijeme otkriti problemi u kompaniji, kako bi se ona spasila od nepotrebnog zaduživanja.

On je rekao da banke nijesu visoko profitabilne organizacije u odnosu na visinu sredstava kojim upravljaju, kao i da u Crnoj Gori posluje četiri puta više banaka od regionalnog prosjeka u odnosu na broj stanovnika, zbog čega u tom sektoru očekuje restrukturiranje u predstojećem periodu.

Vuković je kazao da je najbolje vrijeme za uzimanje kredita prvi kvartal, zbog godišnjih targeta banke, kao i da bi preduzeća najmanje tri mjeseca prije završetka kredita, trebalo da počnu proceduru obnavljanja aranžmana.

"Birajte banku koja vam daje najbolji odnos ročnosti, kolaterala i kamatne stope. Bolje je ugovoriti veću kamatu uz lakše ugovorne uslove, a povoljnije je uzeti novi kredit nego refinansirati postojeći. Ukoliko imate probleme u poslovanju koji mogu da utiču na vraćanje kredita, pravovremeno ih najavite banci, ali sa jasnim mjerama i pretpostavkama za njihovu sanaciju“, saopštio je Vuković.

On je privrednicima savjetovao da ne kasne sa otplatom obaveza duže od 90 dana, jer ih u suprotnom banke svrstavaju na C listu klijenata kojima se ne odobravaju krediti.

Predsjednik Odbora direktora UTIP Crna Gora, Nemanja Nikolić, kazao je da mala i srednja preduzeća ne mogu bez podrške banaka i države, ali i da ne mogu biti konkurentna ukoliko imaju visoke troškove finansiranja.

"Zato je neophodan partnerski odnos države, banaka i malog i srednjeg biznisa“, naveo je Nikolić.

On je dodao da preduzeća treba da sagledaju realnu potrebu za kapitalom i da na sastanke sa bankarima dolaze sa jasnom vizijom koju dokumentuju biznis planom.

„Preduzeće treba uvijek da se oslanja na bar dvije banke i da njegovi predstavnici otvoreno razgovaraju sa donosiocima odluka“, rekao je Nikolić.