Uzmite besplatnih 50 eura za trgovanje cijenom akcija Applea na svjetskoj berzi

I pored toga što 500 miliona korisnika iPhone-a već predstavlja impresivan uspjeh, ova kompanija nastavlja da širi svoje prisustvo na tržištu pametnih telefona.
0 komentar(a)
Apple, Foto: FXLider
Apple, Foto: FXLider
Ažurirano: 26.11.2015. 07:44h

"Prema prognozama investicione banke Goldman Sachs, cijena akcija Apple-a bi mogla da poraste čak 43% u narednih godinu dana, kako se pažnja investitora bude premještala sa broja prodatih iPhone-a na broj usluga koji se nudi korisnicima", navodi Bret Genus, glavni ekonomista u Fortrade-u.

Prema njegovim riječima, Goldman Sachs je stavio akcije Apple-a na svoju "listu za kupovinu" uz očekivanje da cijena po akciji dostigne $163.

Iskoristite priliku i uzmite 50€ za trgovanje cijenom akcija Apple-a na svjetskoj berzi.

Uzmite besplatnih 50€ za trgovanje ovdje.

I pored toga što 500 miliona korisnika iPhone-a već predstavlja impresivan uspjeh, ova kompanija nastavlja da širi svoje prisustvo na tržištu pametnih telefona.

Jedno od tržišta na kome Apple i te kako može da zaradi od plaćenih usluga je tržište elektronskog plaćanja. U posljednjih nekoliko mjeseci konkurencija na tržištu elektronskog plaćanja se intenzivirala nakon što su se novi učesnici na tržištu, kao što su Samsung Pay i Google-ov Android Pay, pridružili Apple Pay-u, PayPal-u i Amazon-u. Za sada, kompanije koje su i dalje dominantne na tržištu su Visa i MasterCard, a jedinu realnu prijetnju predstavlja Apple - kompanija koja je do sada već pokazala da može da utiče na promjenu navika svojih korisnika kao i na dinamiku tržišta. Krajnji cilj Apple-a u ovom nadmetanju je da kreira sistem kojim će se plaćanje obavljati direktno između kupaca i prodavaca, naravno ukoliko su oboje korisnici Apple Pay-a. Na taj način će se zaobići posrednički troškovi a time i povećati mogućnost zarade.

Ranije ove godine cijena akcija Apple-a je pala zbog zabrinutosti da prodaja iPhone ne raste dovoljno brzo. Ipak, Apple će i pored toga imati u 2017. godini bazu korisnika od 700 miliona što je značajan rast u odnosu na današnjih 500 miliona. Treba naglasiti naravno i da su korisnici Apple-a izuzetno lojalni ovom brendu za razliku od korisnika Google-a i Android-a. Primjera radi, Apple će u toku ove godine po korisniku iPhone-a zaraditi oko 467 dolara, dok će Google zaraditi 44, a Facebook 11 dolara.

Uzmite besplatnih 50€ za trgovanje ovdje

"Postoji velika vjerovatnoća da će se percepcija investitora Apple-a kao hardverske kompanije promijeniti već u 2016. godini kada prihod od usluga počne frekventno da raste sa lansiranjem plana za elektronsko plaćanje i TV usluga", kaže Bret Genus, glavni ekonomista u Fortrade-u.

Cijena akcija Apple trenutno se kreće oko 119 dolara.

FXLider ima saradnju sa Fortrade Limited – kompanijom autorizovanom i regulisanom u UK od strane FCA (Financial Conduct Authority) pod licencom broj 609970.

Upozorenje o riziku i odricanje od odgovornosti

Ugovori za razliku u cijeni (CFD) predstavljaju proizvode koji se oslanjaju na finansijski leveridž i nose visok nivo rizika za Vaš kapital jer cijene mogu brzo da postanu nepovoljne za Vas. Gubici mogu da premaše Vaše depozite i od Vas bi se moglo zahtijevati da izvršite dodatne uplate. Ovi proizvodi možda neće biti prikladni za sve klijente i zbog toga morate biti sigurni da ste razumjeli rizike, a potražite i nezavisan savjet. Ovaj materijal ne predstavlja ponudu, traženje niti transakciju u pogledu bilo kog finansijskog instrumenta. FXLider ne prihvata nikakvu odgovornost za bilo kakvu upotrebu ovih komentara niti za posljedice koje iz toga mogu da proisteknu. Ne daje se nikakvo uvjeravanje niti garancija za tačnost ili potpunost ovih podataka. Sledstveno tome, svako lice koje postupi prema njima, čini to u potpunosti na sopstveni rizik.