U 2016. GODINI

KHOV: Planiramo da višak prihoda nad rashodima bude 5.260 eura

KHOV od naknade za nadzor i kontrolu poslovanja investicionih fondova planira da prihoduje 166 hiljada eura, a od naknade koju plaćaju emitenti prilikom podnošenja zahtjeva za simultano osnivanje 38 hiljada eura
0 komentar(a)
Pare, ključ (Novine)
Pare, ključ (Novine)
Ažurirano: 22.11.2015. 11:05h

Komisija za hartije od vrijednosti (KHOV) u narednoj godini planira ostvarivanje viška prihoda nad rashodima u iznosu od 5,26 hiljada eura.

“Višak prihoda nad rashodima KHOV-a prihod je budžeta Crne Gore”, rekli su iz te Komisije.

U Predlogu finansijskog plana KHOV-a za narednu godinu, koji se nalazi u skupštinskoj proceduri, navodi se da se ukupni prihodi planiraju u iznosu 849,2 hiljade eura, od čega se 320 hiljada odnosi na naknadu za evidenciju emisija koje se ne obavljaju putem javne ponude.

KHOV od naknade za nadzor i kontrolu poslovanja investicionih fondova planira da prihoduje 166 hiljada eura, a od naknade koju plaćaju emitenti prilikom podnošenja zahtjeva za simultano osnivanje 38 hiljada eura.

Od naknade koju plaćaju emitenti prilikom podnošenja zahtjeva za davanje odobrenja za javnu ponudu hartija od vrijednosti očekuje se prihod od 25 hiljada eura.

Od naknada za smanjenje kapitala i za preuzimanje akcionarskih društava u narednoj godini očekuje se 33 hiljade eura, odnosno 38 hiljada eura.

“Planiranje prihoda je obavljeno na osnovu propisanih naknada iz kojih Komisija ostvaruje prihode, predviđanja u kretanju tržišta i broja privrednih subjekata za koje se očekuje da će se obratati regulatoru radi dobijanja odobrenja za emisiju, registraciju ili ostvarivanje nekih drugih zahtjeva i ispunjavanje zakonskih obaveza”, kazali su iz KHOV-a.

Rashodi su u narednoj godini projektovani na 843,94 hiljada eura, od čega se na bruto zarade zaposlenih odnosi 489,75 hiljada eura.

Na službena putovanja i članarine odnosi se 32 hiljade eura, na rashode za materijal i usluge 41 hiljada, a na troškove održavanja osnovnih sredstava 130 hiljada.

Na amortizaciju se odnosi 53,7 hiljada eura, a na investicije 13,5 hiljada eura.

Iz KHOV-a su kazali da je programirani nivo aktivnosti u narednoj godini planiran uz postojeći broj zaposlenih.