SJEDNICA VLADE

Unaprijediti kvalitet usluga predškolskog obrazovanja

87 pregleda 1 komentar(a)
Vlada Crne Gore, Foto: Gov.me
Vlada Crne Gore, Foto: Gov.me
Ažurirano: 19.11.2015. 17:28h

Vlada je donijela Strategiju ranog i predškolskog vaspitanja i obrazovanja 2016-2020, a vodeće načelo je da se za svu djecu, od rođenja do polaska u školu, zadovolje razvojne potrebe.

Vlada je usvojila i Akcioni plan za sprovođenje Stretegije u 2016. godini.

"Vodeće načelo Strategije je da se za svu djecu od rođenja do polaska u školu, u skladu sa međunarodnim standardima, obezbijedi zadovoljenje razvojnih potreba putem programski i infrastrukturno adekvatnih usluga za koje će biti zaduženi kompetentni profesionalci, uz aktivno angažovanje zajednica i roditelja", saopšteno je nakon sjednice Vlade.

Strategija je usmjerena ka povećanju obuhvata predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem sve djece, posebno onih uzrasta od tri godine do polaska u školu, unapređenju kvaliteta usluga predškolskog vaspitanja i obrazovanja, kao i uvođenju inovativnih i održivih modela finansiranja.

Vlada je danas usvojila i Izvještaj o primjeni Zakona o elektronskoj upravi koji, pored prikaza implementacije Zakona, daje i mjere za dalje unapređenje elektronske uprave u Crnoj Gori.

Zakon je, kako se navodi, donijet u cilju eliminisanja administrativnih barijera, distance i vremena u komunikaciji države sa građanima, države sa privrednim subjektima i državnih organa međusobno.

"Crna Gora je prema istraživanjima Ujedinjenih nacija, na rang listi razvoja eGovernmenta sa 57. mjesta u 2012. godini prešla na 45. mjesto u 2014. godini i po indeksu razvoja elektronske uprave najbolje je rangirana zemlja regiona", kaže se u saopštenju.

Vlada je, u skladu sa Zakonom o koncesijama, usvojila Predlog plana davanja koncesija za korišćenje šuma u 2016. godini u područnim jedinicama Pljevlja, Berane, Petnjica, Žabljak, Kolašin, Plužine, Podgorica, Danilovgrad, Mojkovac, Nikšić i Rožaje.

"Plan se donosi u cilju obezbjeđenja procedure davanja koncesija, kao početni korak u uspostavljanju transparentnih uslova i ravnopravnosti svih zainteresovanih subjekata i učesnika u postupku. Na sjednici je istaknuto da se na ovaj način želi postići optimalna valorizacija prirodnh bogastava, obezbjeđenje javnog interesa, ekonomičnog, racionalnog i efikasnog korišćenja šuma i očuvanje životne sredine", navode iz Vlade.

Količina koja se daje, kako je saopšteno, biće utvrđena i i precizno definisana izvođačkim projektima za svaku godinu pojedinačno.

"Vlada se upoznala sa problematičnim ocjenama dijela administracije u Briselu koje su prenijeli mediji i zaključila da će ta tema biti predmet komunikacije sa evropskim partnerima", navodi se u saopštenju.