ZA BRUTO PRIMANJA IZNAD 720 EURA

Krizni porez u 2016. smanjuju sa 13 na 11 odsto

"U raspravi je naglašeno da Vlada, pored stabilizacije javnih prihoda, izbalansiranim pristupom čini napore ka postepenom rasterećenju privrede", saopšteno je iz Vlade
144 pregleda 2 komentar(a)
Vlada Crne Gore, Foto: Gov.me
Vlada Crne Gore, Foto: Gov.me
Ažurirano: 12.02.2019. 17:02h

Vlada je usvojila Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica kojim se stopa kriznog poreza na bruto primanja iznad 720 eura za narednu godinu smannjuje sa sadašnjih 13 na 11 odsto.

Predlog Ministarstva finansija bio je da se ova poreska stopa smanji sa 13 na 12 odsto.

Taj predlog Vlade mora da usvoji Skupština Crne Gore.

"U raspravi je naglašeno da Vlada, pored stabilizacije javnih prihoda, izbalansiranim pristupom čini napore ka postepenom rasterećenju privrede", saopšteno je iz Vlade.

Vlada je usvojila i prijedlog izmjena i dopuna Zakona o preuzimanju akcionarskih društava. 

"Njegovim usvajanjem stvaraju se realni osnovi za unapređenje regulatornog okvira u ovoj oblasti, kao i u na kompletnom tržištu kapitala u Crnoj Gori. S obzirom na činjenicu da se radi o jednom od sistemskih zakona tržišta kapitala, predložene izmjene i dopune predstavljaju napredak u pravcu potpunog usklađivanja ove oblasti sa regulativom Evropske unije, u stepenu koji je trenutno primjenljiv. Vlada je ocijenila da se inoviranim odredbama značajno povećava stepen zaštite prava manjinskih akcionara u sprovođenju postupaka preuzimanja, što je i osnovni smisao Zakona", navodi se u saopštenju sa sjednice Vlade.

Vlada je izmijenila i uredbu o određivanju tržišne vrijednosti nepokretnosti kojom se, kako je saopšteno, stvaraju pravne pretpostavke za realnije određivanje tržišne vrijednosti nepokretnosti, kao osnovice za utvrđivanje poreza na nepokretnosti.

"U okviru mjera fiskalne kosolidacije lokalnih samouprava, Vlada je usvojila Informaciju o reprogramu poreskog duga opština Andrijevica i Žabljak i odobrila reprogram poreskog duga po osnovu poreza i doprinosa na zarade zaposlenih, sa utvrđenim stanjem na dan 31. decembra 2014. godine, u ukupnom iznosu od 1.176.313,71 eura, na period od 20 godina, počevši od 1. januara 2016. godine. Od ukupne sume na  Andrijevicu se odnosi 367.686,78 eura, a na  Žabljak 808.626,93 eura", navodi se u saopštenju Vlade.

Preporučujemo za Vas