RAE: Odluka o cijenama početkom narednog mjeseca

Iz RAE su saopštili da će o svemu tome javnost biti blagovremeno upoznata
75 pregleda 0 komentar(a)
Račun, struja, Foto: Arhiva "Vijesti"
Račun, struja, Foto: Arhiva "Vijesti"
Ažurirano: 10.11.2015. 14:27h

Regulatorna agencija za energetiku (RAE) će do početka decembra donijeti odluke po zahtjevima energetskih subjekata, kada će biti objavljene i cijene električne energije za krajnje potrošače. Iz RAE su saopštili da će o svemu tome javnost biti blagovremeno upoznata. Energetski subjekti su, kako su kazali iz RAE, u roku koji je utvrđen Zakonom o energetici, početkom septembra dostavili zahtjeve za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda za narednu godinu. “U RAE se po zahtjevima vodi postupak koji obuhvata pregled dostavljene dokumentacije, utvrđivanje nedostataka i obavještavanje subjekata o njihovom otklanjanju, javnu raspravu i utvrđivanje regulatornog prihoda i cijena”, objasnili su predstavnici regulatora. RAE su zahtjeve za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za drugi regulatorni period, koji počinje 1. januara, a završava 31. decembra, dostavili Elektroprivreda (EPCG), odnosno njen Operator distributivnog sistema i Javni snabdjevač, Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES) i Crnogorski operator tržišta električne energije (COTEE). Kao rezultat prve faze postupka, koja je obuhvatila analizu zahtijevanih troškova, u RAE su urađeni izvještaji o analizi dokumenata po zahtjevima energetskih subjekata, sa predlogom regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena. „Izvještaji su u formi nacrta objavljeni na internet stranici RAE. Na taj način je pružena mogućnost energetskim subjektima i drugim zainteresovanim da daju primjedbe i sugestije do 17. novembra, koje će regulator razmotriti pri donošenju konačnih odluka”, dodaje se u saopštenju. Kako su objasnili iz RAE, regulatorno dozvoljeni prihod i cijene su utvrđeni na osnovu podataka sadržanih u dokumentaciji, koju su subjekti dostavljali regulatoru do danas, odnosno do dana objavljivana izvještaja. „Međutim, po odredbama Zakona o upravnom postupku, subjekti imaju pravo na dostavljanje dokumentacije sve do dana donošenja odluka RAE, dakle do kraja novembra”, kazali su predstavnici regulatora. Pregledom dokumentacije koju je dostavila EPCG za Funkcionalnu cjelinu (FC) Distribucija, RAE je, kako su saopštili njeni predstavnici, procijenila da je neophodno da iskoristi ovlašćenja iz Zakona o energetici i angažovanjem nezavisnog procjenitelja pokrenula postupak kontrole, odnosno utvrđivanja strukture i vrijednosti imovine i sredstava iz procjene koju je EPCG dostavila uz zahtjev. „To je ujedno razlog što se, imajući u vidu pretežno učešće prihoda FC Distribucija u ukupnom zahtijevanom prihodu svih regulisanih energetskih subjekata, do okončanja postupka kontrole, ne mogu dovoljno precizno predvidjeti cijene za krajnje potrošače u narednoj godini”, objasnili su iz RAE. Oni su dodali da će i Energetski bilans Crne Gore za narednu godinu, u formi nacrta, resorno ministarstvo utvrditi do kraja novembra, dok Vlada treba da ga usvoji do sredine decembra. „Bilansne veličine predstavljaju značajan činilac kod utvrđivanja cijena”, zaključili su iz RAE.

Bonus video: