"NE PODRAZUMIJEVA VEĆU JAVNU POTROŠNJU"

Vlada utvrdila Predlog zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru

Ministar finansija Radoje Žugić, kazao je da je taj resor na zakonu radio dvije godine
3 komentar(a)
Radoje Žugić, Foto: Zoran Đurić
Radoje Žugić, Foto: Zoran Đurić
Ažurirano: 05.11.2015. 14:42h

Vlada Crne Gore utvrdila je danas Predlog zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru koji, kako je obrazloženo, ne podrazumijeva veću javnu potrošnju, a ukidaju se određene naknade za upravne odbore, komisije, savjete i radna tijela.

Ministar finansija Radoje Žugić, kazao je da je taj resor na zakonu radio dvije godine.

“Danas smo imali visok stepen saglasnosti na sjednici Vlade za podršku ovom zakonu koji znači važan iskorak u procesu fiskalne konsolidacije”, rekao je Žugić nakon sjednice Vlade.

Žugić je pojasnio da ovaj zakon ne znači i veću javnu potrošnju.

“Zakon ima elemente pravednosti, jer su predlozi zakona u funkciji veće vladavine prava kojima se ukidaju određene naknade za upravne odbore, komisije, savjete i radna tijela”, precizirao je on.

Prema njegovim riječima, više neće postojati dva kolosjeka u osvarenju zarada u javnom sektoru već isključivo jedan.

“Tako da ono što se dobije na jednoj strani, kroz odnos povećanja zarada, štedi se na drugoj po osnovu takozvanog duplog kolosjeka koji smo imali do sada”, precizirao je Žugić.

On je naveo da je prednost zakona u transparentnosti, pravednosti, objektivnosti i adekvatnoj valorizaciji određenih javnih poslova gdje se za iste ili slične poslove prima ista ili slična zarada.

“Ovim zakonom smo uveli ujednačenost, pravednost, transparentnost i fiskalu održivost. Ovaj zakon znači uvođenje reda u javnom sektoru i nastavak procesa fiskalne konsolidacije kada je u pitanju relativno velika pozicija u strukturi rashodne strane budžeta”, rekao je Žugić.

On je naveo da će predloženi zakon biti dostavljen parlamentu zajedno sa budžetom.

"Očekujemo da ćemo imati većinsku podršku i u Skupštini, jer zakan daje sve ono što su prednosti jednog sistema nagrađivanja", smatra Žugić.

On je, na pitanje da li će nekom plata biti veća, a nekom manja, kazao da je fiskalni uticaj nulti.

„Imamo valorizaciju radnih mjesta kroz povećanje, ali i smanjivanje na poziciji savjeti, radna tijela, komisije, upravni odbori. Tako da, u suštini, imamo neutralnu poziciju likvidnosti, ali i otvoreniji, objektivniji i transparentniji sistem nagrađivanja“, kazao je Žugić.

Kako je rekao, neće biti onih sa manjim platama.

Na pitanje da li je Predlogom zakona obuhvaćeno i sudstvo, Žugić je rekao da zakon obuhvata zarade u javnom sektoru, što podrazumijeva i sudstvo.

„Jedini način da dobijemo podršku za ovaj krupni iskorak u procesu fiskalne konsolidacije i uređenje ovog javnog sistema ogromne javne potrošnje je da budemo jednaki prema svima u javnom sektoru“, poručio je on.

U suprotnom, dodao je, dovodi se u pitanje zakon.

Upitan da li bi se plate po koeficjentu predviđenim zakonom primjenjivale od 1. januara, ministar je kazao da to zavisi od toga šta će parlament da uradi. „Moguće da će biti od 1. januara, po predlogu Vlade, a moguće i da ćemo naći neki kompromis“.