"MOGAO JE DA SE JAVI BILO KO"

Mugoša: Glavni grad nije namještao prodaju DKP-a

Mugoša je rekao da je Glavnom gradu bilo najvažnije da ljudi ne ostaju bez posla i da se ne povrijedi zakon
262 pregleda 8 komentar(a)
Ažurirano: 14.10.2015. 18:02h

Glavni grad Podgorica nije namještao prodaju Duvanskog kombinata Podgorica (DKP) u stečaju kompaniji Zetagradnja, jer bi isti uslovi i garancije važili i da se na tender javio bilo koji drugi investitor, saopštio je bivši gradonačelnik Miomir Mugoša.

"Ne može biti da smo prodaju DKP-a namještali i štelovali za vlasnika Zetagradnje, Blagotu Radovića. Mogao je da se javi bilo koji drugi investitor”, rekao je Mugoša na sjednici Anketnog odbora za prikupljanje informacija i činjenica o postupanju nadležnih državnih organa u zaštiti imovine i javnog interesa prilikom prodaje imovine DKP-a u stečaju.

Nezavisni poslanik, Velizar Kaluđerović, pitao je Mugošu da li je sa Radovićem, kao sa potencijalnim kupcem imovine DKP-a, imao komunikaciju prije nego što je stečajni upravnik raspisao javni tender.

"Da li ste, u trenutku kada ste stavili potpis na Sporazum o uređenju lokacije zajedno sa Vladom i Zetagradnjom, imali informaciju da je Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti DKP-a potpisan 20-ak dana ranije”, pitao je Kaluđerović.

On je podsjetio da je Sporazum zaključen 12. jula 2010. godine, a Ugovor o kupoprodaji 21. juna 2010.

"U članu 7 Sporazuma, koji ste i vi potpisali, stoji da taj Sporazum čini preduslov za zaključenje Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti DKP-a. Glavni grad i Vlada su tim članom napravili skandaloznu i opasnu obavezu", tvrdi Kaluđerović.

U Sporazumu, kako je naveo, stoji da taj dokument, kroz date garancije Vlade i Glavnog grada Podgorica, ima dejstvo i karakter ugovora o pristupanju dugu u pogledu obima prava i obaveza utvrđenih zakonom o obligacionim odnosima.

"Ovom normom ste državu i Glavni grad sveli na nivo građanina, koji bjanko daje ovlašćenja stečajnom upravniku da ugovornim klauzulama preuzima prema Zetagradnji bilo kakve obaveze, a da država i Glavni grad za njih garantuju", rekao je Kaluđerović.

Mugoša je kazao da Kaluđerović pokušava da navede svu priču na to da su Vlada i Glavni grad sve uradili da baš Radoviću omoguće da valorizuje dobro tu lokaciju.

"Resorno Ministarstvo je 12. jula 2010. godine potpisalo taj Sporazum, pa je onda Zetagradnja potpisala 21. jula, a kada sam sve to dobro vidio i proučio stavio sam svoj potpis na taj Sporazum 22. jula”, rekao je Mugoša.

Poslanika Pozitivne, Gorana Tuponju je zanimalo da li su na neki način eliminisani eventualni drugi ponuđači na tenderu, Mugoša je odgovorio da nijesu.

"Nijesmo favorizovali Raovića. Ne može biti finansijskih posljedica po Glavni grad”, rekao je Mugoša.

On je kazao da je razgovarao sa dosta investitora i da baš u trenutku prodaje DKP-a Zetagradnji “nije bio u ljubavi sa Radovićem”, jer je pokrenuo određene sudske sporove prema Glavnom gradu.

Mugoša je rekao da je Glavnom gradu bilo najvažnije da ljudi ne ostaju bez posla i da se ne povrijedi zakon.

Poslanika Socijaldemokratske partije (SDP), Izeta Bralića, zanimalo je da li su predstavnici Zetagradnje, u momentu odluke o kupovini DKP-a, bili u saznanju da se priprema promjena namjene tog zemljišta.

Predstavnik Zetagradnje, Ratko Radonjić, odgovorio je da su u toj kompaniji, prije podnošenja ponude na tender, ispitali plansku dokumentaciju i procijenili da postoje smjernice da se može za tu lokaciju utvrditi namjena za koju su oni zainteresovani.

"Uvidjeli smo da postoje određene mogućnosti da mi tu imovinu kupimo zarad naših interesa i to je postavljeno kao decidan i jasan uslov prodavcu da on obezbijedi da sa Glavnim gradom i Vladom zaključimo taj sporazum”, rekao je Radonjić.

Radonjić je dodao da su u Zetagradnji to postavili kao uslov za zaključenje ugovora.

“Prema tome, Sporazum je definitivno bio sastavni dio Ugovora o kupoprodaji i preduslov da bi ga zaključili. Ovaj tekst Sporazuma je usaglašen između tri potpisnika, prije nego je zaključen Ugovor o kupoprodaji”, kazao je Radonjić.

On je objasnio da je trebalo da prođe određena procedura da se na Vladi donesu neki zaključci.

“Stoga je, igrom slučaja, taj Sporazum zaključen 12. jula 2010. godine, a u njemu se pominje da se mi obavezujemo da zaključimo Ugovor o kupoprodaji koji smo zaključili 21. juna, što je prosto neprirodno”, rekao je Radonjić.

On je kazao i da je kompanija Zetagradnja radila nacrte i sporazuma i ugovora o kupoprodaji.

Tuponju je zanimalo da li predstavnici Zetagradnje smatraju da su stvari sadržane u tom Sporazumu bile dostupne i ostalim investitorima.

Radović je objasnio da je kompanija Zetagradnja dostavila svoju ponudu vrijednu 13,2 miliona eura na četiri strane.

"Nijesam ništa radio iza leđa, nijesam imao dogovore ni sa kim. Dao sam svoju ponudu i uslove koje tražim da se ispune, u cilju potpisivanja Ugovora o kupoprodaji. Ništa nijesmo tražili zakulisno i nijesmo imali bilo kakve vrste razgovora sa bilo kim, sve smo dali na papir. Ništa tajno nije bilo, već javno i transparentno”, tvrdi Radović.

On je rekao da je na traženim uslovima insistirao zato što je u međuvremenu moglo doći do izmjene zakonskih propisa.

“Isključivi cilj moje kupovine je bio da na tom lokalitetu bude gradsko građevinsko zemljište. To sam naveo i u samoj ponudi”, rekao je Radović.

Predsjednik Anketnog odbora i poslanik Socijalističke narodne partije (SNP) Aleksandar Damjanović, smatra da je Ugovor o kupoprodaji dobar za kompaniju Zetagradnja, na šta je Radović odgovorio sa “Nažalost nije”.

“Mislim da je od 13,2 miliona eura koje je trebalo da platite, 7,2 miliona eura plaćenih a šest miliona kompenzovanih, dovoljna kompenzacija za vaša čekanja”, kazao je Damjanović.

Sporazum je, kako je dodao, usaglašen prije, a parafiran nakon sklapanja Ugovora.

“Moje je da sumnjam da li ste imali saznanja da će ovakav Sporazum biti usaglašen, ne prije potpisivanja Ugovora nego i prije ponude koja je išla na tender i prije otvaranja stečajnog postupka”, kazao je Damjanović.

Damjanović sumnja i da su predstavnici Zetagradnje imali informacije da će se izmjenom urbanističkih planova definisati nešto što će ići u korist te kompanije.

“Posao kupovine po procijenjenoj cijeni, koji je stečajni upravnik ponudio, mogao bi biti interesantan samo onome ko je imao dobre pretpostavke i procjene da se na taj posao javi, jer će tek naknadno biti definisano šta i koliko se precizno može tu na toj zemlji uraditi”, saopštio je Damjanović.

Činjenica da se javila samo jedna kompanija, kako je rekao, govori da je Zetagradnja jedina imala te pretpostavke i dobre procjene.

Radonjić je rekao da su sve kompanije mogle da se jave na javni tender.

“Zbog čega se javila samo Zetagradnja ja ne mogu da donesem drugi zaključak bez da je jedino ona bila zainteresovana”, kazao je Radonjić.

Kaluđerović je pitao Radovića da li je upoznat da je u aprilu ove godine Vlada usvojila informaciju da je Zetagradnja platila 7,2 miliona EUR, a da će preostali iznos cijene, šest miliona, platiti kada bude obavljena primopredaja.

“DKP u ovom trenutku nije vama oslobodio lokaciju i kasni već više od dvije i po godine. Vi ste, izvještajem odrđene revizorske kuće i potvrdom stečajnog upravnika, izmirili kupoprodajnu cijenu zaključno sa aprilom ove godine”, rekao je Kaluđerović.

On je pitao Radovića da li će, s obzirom da su se Vlada i Glavni grad obavezali da isplate sve štete koje kompaniji zbog nepoštovanja ugovornih klauzula nanese DKP-a, tražiti te odštete.

Radović je rekao da Zetagradnja, od dana kada preuzme imovinu, pa u narednih 15 mjeseci neće tražiti nikakvu nadoknadu štete.

“Nakon toga ćemo tražiti prinudno iseljenje i da nam oslobode lokaciju”, kazao je Radović.

Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS), Predrag Sekulić, pitao je Radovića da li bi sada, u ovom trenutku, potpisao Ugovor o kupoprodaji iz 2010. godine.

Radović je odgovorio da sigurno to ne bi učinio.

Anketni odbor bi naredne sedmice trebalo da nastavi uzimanje izjava.

Galerija

Preporučujemo za Vas