SASTANAK ČELNIKA

Saradnja Centralne banke sa MMF-om na visokom nivou

“Na sastanku sa prestavnicima Sektora za likvidnost i kapitalna tržišta je tražena tehnička pomoć u oblasti nadzora platnih sistema i oblasti osiguranja”, kaže se u saopštenju
86 pregleda 0 komentar(a)
Centralna banka Crne Gore, Foto: Boris Pejović
Centralna banka Crne Gore, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 09.10.2015. 16:51h

Saradnja Centralne banke Crne Gore (CBCG) i Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) je na visokom nivou, ocijenjeno je na sastanku čelnika tih finansijskih institucija.

Delegacija Crne Gore, na čelu sa guvernerom CBCG Milojicom Dakićem, viceguvernerom Nikolom Fabrisom i pomoćnikom ministra finansija Nikolom Vukićevićem učestvuje na godišnjem zasijedanju Svjetske banke (SB) i MMF-a u Limi.

Kako je saopšteno iz CBCG i Ministarstva finansija, tokom prvog radnog dana delegacija se susrela sa zamjenikom izvršnog direktora MMF-a Min Zuom, direktorom MMF-a za Evropu Polom Tomsenom, izvršnim direktorom Holandske konstituence u MMF-u Menom Snelom, kao i sa predstavnicima sektora za likvidnost i kapitalna tržista i za fiskalnu politiku.

“Na sastanku sa prestavnicima Sektora za likvidnost i kapitalna tržišta je tražena tehnička pomoć u oblasti nadzora platnih sistema i oblasti osiguranja”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Vukićević na sastanku sa predstavnicima Sektora za fiskalnu politiku zatražio tehničku pomoć u implementaciji zahtjevnih ESA 2010 (the European System of National and Regional Accounts) standarda, koji bi trebalo da doprinesu još preciznijoj i transparentnijoj statsitici javnih finansija i nacionalnih računa.

“Takođe je tražena tehnička pomoć za poboljšanje kapaciteta izrade analitike održivosti duga (Debt sustainability Analysis). Implementacija ove analitike, osim što predstavlja novi dodatak članu 4 Statuta Fonda, ujedno će omogućiti i precizniju procjenu dinamike javnog duga, i procjenu njegove otpornosti na eksterne šokove na dugi rok”, kazali su iz CBCG.

Kako su naveli, na sastanku sa Snelom razmijenjena su mišljenja o aktualnoj ekonomskoj situaciji u Crnoj Gori i zemljama Konstituence, a posebno je analiziran uticaj grčke i imigrantske krize na Crnu Goru kao i nivo i dinamika implementacije planiranih investicionih projekta.

“Poseban akcenat je stavljen na nedavne zakaljučke Programa procjene finansijskog sistema misije SB i MMF-a, prije svega na kvalitet preporuka koje bi trebalo da dovedu do daljeg jačanja otpornosti bankarskog sistema na eksterne šokove, sistemskog rješavanja problema nekvalietnih kredita, izdašnije implementacije makroprudencionih mjera i daljeg jačanja finansijske stabilnosti”, kaže se u saopštenju.

Snel je, kako se navodi, izrazio spremnost za pružanje podrške i nastavak saradnje sa Crnom Gorom i najavio posjetu Crnoj Gori u prvoj polovini naredne godine.

Sa direktorom MMF-a za Evropu, Tomsenom, razmatrana je trenutna ekonomska situacija u Crnoj Gori, sa posebnim naglaskom na mjere fiskalne i monetarne politike i zaključke nedavne FSAP misije, a ujedno je dogovoren sadržaj i dinamika nove posjete misije MMF-a u u sklopu konsultacija po članu 4 Statuta Fonda.

“Na sastanku sa zamjenikom izvršnog direktora MMF-a Zuom, guverner CBCG je istakao visok nivo saradnje sa MMF-om u prethodnom periodu i zahvalio na izdašnoj tehničkoj pomoći MMF-a u protekloj godini vezanoj za Program procjene finansijkog sistema za Crnu Goru”, zaključuje se u saopštenju

Preporučujemo za Vas