KONFERENCIJA O ODRŽIVOM POSLOVANJU

Pejović: Društvena odgovornost kvalitetan instrument održivosti

Prema riječima Pejović u Crnoj Gori i dalje postoji dilema da li i pored društveno odgovornog poslovanja preduzeća zaista postoji osjećaj za potrebe društvene zajednice gdje akcenat treba staviti na zaštitu životne sredine
7 komentar(a)
Daliborka Pejović, Foto: Luka Zeković
Daliborka Pejović, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 07.10.2015. 12:55h

Društvena odgovornost jedan je od kvalitetnih instrumeneta održivosti koji maksimalno treba forsirati, jer predstavlja prijeki lijek za društvene izazove koje svi u Crnoj Gori mogu da registruju, ocijenila je državni sekretar u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Daliborka Pejović.

"Još smo između dva vida shvatanja društvene odgovornosti, a to je da li se radi o društvenoj odgovornosti preduzeća ili o društvenoj dgovornosti kao širem konceptu", rekla je Pejović na konferenciji o održivom poslovanju koju je organizovala kompanija Coca Cola Hellenic u saradnji sa Vladinom Mrežom za društvenu odgovornost i Unijom poslodavaca (UPCG).

Ona je dodala da je Crna Gora kod oba koncepta društvene odgovornosti na početku, jer još nije stvoren ambijent da on zaživi, bude produktivan, motivacioni i da daje odeđene rezultate.

Pejović je navela da sljedeći koraci Mreže za društvenu odgovornost sadrže dva osnovna cilja, od kojih je prvi da se institucionalo odgovori toj potrebi.

"Drugi je da učinimo sve da koncept društvene odgovornosti postane sistemska pretpostavka, a ne samo povoljnost ili dodatna motivacija za one koji jedini iskljčivo imaju taj osjećaj i gaje taj princip", kazala je Pejović.

Ona smatra da je neophodno stvoriti ambijent u kojem će postojati podsticaj da svi koji imaju tu vrstu potrebe to tretiraju kao dio svog poslovanja.

Prema riječima Pejović u Crnoj Gori i dalje postoji dilema da li i pored društveno odgovornog poslovanja preduzeća zaista postoji osjećaj za potrebe društvene zajednice gdje akcenat treba staviti na zaštitu životne sredine.

"Mislim da smo generalno uradili dosta zbog potrebe integracija koje društvo prolazi, da afirmišemo princip društvenog poslovanja i odnosa, kao i odgovornosti prema životnoj sredini", kazala je Pejović.

On je navela da to nije urađeno na sistemski prepoznatljiv način, zbog čega bi u narednom periodu trebalo učiniti sve da se jedna vrsta finansijske, odnosno odgovornosti u poslovanju i ukupnom stvaranju imidža privrede, zasniva upravo na konceptu odgovornog odnosa prema životnoj sredini.

"Crna Gora je mala zemlja sa ograničenim resursima i pretpostavkom da ukoliko želimo da ih pametno trošimo moramo racionalno da ih štitimo. Sa druge strane su napravljene takve greške da će sanacija, odnosno njihovo eliminisanje ozbiljno koštati građane Crne Gore", poručila je Pejović.

On je kazala da će se zalagati da koncept društvene odgovornosti bude smješten van državnih institucija, zato što postoji opasnost da se može zloupotrijebiti.

"Država treba da bude samo stimulans, oslonac i dobra logistika, a u narednim koracim treba da pokažemo koja je to najbolja forma u kojoj treba situirati sve buduće aktivnosti", kazala je Pejović.

Generalni direktor Coca Cola Hellenica za Srbiju i Crnu Goru, Aleksandar Ružević, smatra da je za njegovu kompaniju koncept održivog poslovanja od vitalnog značaja, jer doprinosi dobrim poslovnim rezultatima i harmoničnom prosperitetu zajednice u kojoj posluje.

On je kazao da je tržište Crne Gore izuzetno važno, jer ga karakterišu trajna partnerstva i izgrađeno povjerenje, koji su od neprocjenjive vrijednosti.

"Naša kompanija konstantno ulaže u razvoj tržišta uz primjenu najviših standarda poslovanja. Naš prodajni tim sarađuje sa više od 2,5 hiljade indirektnih kupaca i 48 direktnih, preko kojih posrdno obezbijeđujemo posao za još 200 ljudi", saopštio je Ružević.

On je dodao da Coca Cola Hellenic inovativnim pristupom jača konkurentnost, podržava razvoj turizma i predstavlja pouzdanog partnera zaposlenima i državi kroz redovnu isplatu zarada, plaćanja poreza i drugih obaveza.

"Prisustvo Coca Cola Hellenica na svakoj bijeloj listi poreskih obveznika govori o našem odnosu prema crnogorskoj državi", rekao je Ružević.

On je naveo da je oblast u kojoj kompanija pravi trajnu pozitivnu razliku, ulaganje u društvenu zajednicu kroz platformu društvene odgovornosti.

"Društvena odgovornost počinje od odnosa prema zaposlenima. Potpuno smo posvećenji njihovom razvoju. Kroz brojne programe radimo na njihovom profesionalnom i personalnom usavršavanju", kazao je Ružević.

On je dodao da je kompanija, kada je u pitanju uticaj na životnu sredinu, realizovala brojne kampanje čiji je cilj podizanje svijesti o tom važnom aspektu.

"Prvi smo u svijetu uveli bocu napravljenu od 30 odsto materijala biljnog porijekla, koja se može reciklirati u potpunosti", naveo je Ružević.

Prema njegovim riječima, za kompaniju Coca Cola Hellenic održivo poslovanje predstavlja investiciju u bolju budućnost, što nije mit, već realnost.

"Želimo da budemo brži, bolji i da budemo lideri u tom segmentu", poručio je Ružević.

Predsjednik UPCG, Svetlana Vuksanović, saopštila je da je ta asocijacija u potpunosti posvećena promociji značaja i primjeni koncepta društvene odgovornosti i održivog poslovanja.

Ona smatra da bez adekvatne strategije, napredne tehnologije, inovativnih procesa, stručnih i sposobnih ljudi ni jedno preduzeće ne može uspješno poslovati, makar ne na duži rok.

"Vizija UPCG je stvaranje poslovnog ambijenta u kojem će svi građani Crne Gore imati mogućnost za stalno i stabilno zaposlenje", rekla je Vuksanović.

On je dodala da će UPCG kao krovna poslodavačka organizacija i u narednom periodu pružati podršku preduzećima okrenutim pozitivnom i proaktivnom djelovanju koje uključuje veću odgovornost prema društvenoj zajednici u kojoj privređuju.

"Kompanije su te čija je obaveza da se bave aktivnostima koja prevazilaze puko stvaranje profita, već počivaju na odgovornoj praksi u čijem je fokusu održivo poslovanje. Održivo poslovanje i razvoj predstavljaju zalog za budućnost, potrebu narednih generacija i osnov zajedničkog rada javnog, privatnog i civilnog sektora", zaključila je Vuksanović.

Preporučujemo za Vas