MINISTARSTVO PRAVDE SE ŽALI NA NORME U ZAKONU

Kasni primjena ličnog stečaja

Prema ovom Zakonu prezaduženi građani koji opravdano ne mogu da izmiruju svoja dugovanja, imaju mogućnost da kroz lični stečaj u određenom vremenskom roku vrate dugove
0 komentar(a)
Lični stečaj, novčanik, novac,, Foto: Shutterstock
Lični stečaj, novčanik, novac,, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 13.02.2019. 13:04h

Ministarstvo pravde, koje je zaduženo za sprovođenje Zakona o ličnom stečaju potrošača, nije preciziralo za da li je započelo aktivnosti koje su potrebne da bi se taj akt primijenio u praksi.

U resoru kojim rukovodi ministar Zoran Pažin zvanično je rečeno „Vijestima“ da Zakon nije prošao proceduru koja podrazumijeva davanje mišljenja Sekretarijata za zakonodavstvo, Ministarstva pravde i Vlade na njegov pravni sadržaj.

„To u značajnoj mjeri otežava primjenu usvojenih rješenja. Pojedine zakonske odredbe su u određenoj mjeri u pravnoj koliziji sa drugim važećim propisima", kazali su u Ministarstvu, ne precizirajući sa kojim propisima je Zakon u koliziji.

Dodali su da posebno smatraju važnim to što zakon ne sadrži rokove za donošenje podzakonskih propisa kao što je uobičajeno u zakonodavnoj praksi.

Prema ovom Zakonu, prezaduženi građani koji opravdano ne mogu da izmiruju svoja dugovanja, imaju mogućnost da kroz lični stečaj u određenom vremenskom roku vrate dugove bankama, lizing kućama, komunalnim preduzećima i elektroenergetskim kompanijama. Zakon je na predlog Liberalne partije (LP) usvojen krajem jula u Skupštini.

Ministarstvo pravde je obavezno da formira savjetovališta koja će imati ulogu službi ovlašćenih da sprovode postupke posredovanja kako bi se postigao vansudski sporazum između potrošača i povjerilaca. Pravilnicima treba da se definiše način finansiranja i uslovi neophodni za obavljanje poslova posredovanja.

Obaveza ministarstva je da definiše oblik i sadržaj obrasca za zahtjev za sprovođenje vansudskog postupka, popisa imovine, povjerilaca i dugovanja. Uz to, treba sastaviti listu stečajnih upravnika.

Zakonom je predviđeno da stečajni upravnik ima pravo na novčanu nadoknadu za rad i na nadoknadu stvarnih troškova u skladu sa utrošenim vremenom i složenošću rada. U slučaju da u stečajnom postupku nema novca za isplatu nagrade i naknade troškova stečajnom upravniku one će se isplaćivati iz Fonda za pokriće troškova stečajnog postupka. Način osnivanja Fonda i isplate naknada stečajnim upravnicima regulisaće se posebnim pravilnikom.

Iz LP je “Vijestima” nedavno rečeno da im se građani javljaju jer ih interesuju uslovi za sprovođenje zakona, da ima građana sa dugovima od nekoliko stotina eura (dugovanja za mobilne i fiksne telefone) pa do 100 hiljada nastalih kao posljedica loših ulaganja u biznis, kupovine nekretnina i automobila.