CENTRALNA BANKA

BDP u prvoj polovini godine u očekivanom rasponu

“Bankarski sistem je stabilan, solventan i likvidan. Podaci iz fiskalnog sektora ukazuju na stabilna kretanja koja se ogledaju u povećanju prihoda i smanjenju izdataka u odnosu na plan”, rekli su iz CBCG
0 komentar(a)
Centralna banka, Foto: Arhiva "Vijesti"
Centralna banka, Foto: Arhiva "Vijesti"
Ažurirano: 01.10.2015. 14:14h

Realni rast crnogorske privrede, prema procjeni Centralne banke (CBCG), u prvoj polovini ove godine kreće se u očekivanom rasponu za projektovani godišnji rast, sa centralnom projekcijom od oko 3,5 odsto.

Savjet CBCG usvojio je danas Makroekonomski izvještaj za drugi kvartal ove godine u kojem je konstatovano da većina statističkih pokazatelja, tokom prvih šest mjeseci ove godine, ima trend rasta i da potvrđuje takva očekivanja.

“Povećana je ukupna industrijska proizvodnja, obim aktivnosti u šumarstvu, većini vidova saobraćaja, povećan je promet u maloprodaji, veća je vrijednost izvršenih građevinskih radova, a zabilježen je i rast dolazaka i noćenja turista”, navodi se u saopštenju CBCG.

Početak godine, kako su naveli, obilježilo je povećanje deficita tekućeg računa, ali i rast priliva stranih direktnih investicija.

“Bankarski sistem je stabilan, solventan i likvidan. Podaci iz fiskalnog sektora ukazuju na stabilna kretanja koja se ogledaju u povećanju prihoda i smanjenju izdataka u odnosu na plan”, rekli su iz CBCG.

Ocijenjeno je da rast javnog duga zahtijeva dugoročni pristup i kontinuirani oprez u vođenju fiskalne politike, kako se ne bi ugrozila fiskalna stabilnost.

Savjet je usvojio i Izvještaj o poslovanju banka i mikofinansijskih institucija (MFI) u drugom kvartalu, sa Informacijom o realizaciji operativnih ciljeva banka u rješavanju nekvalitetnih kredita.

Savjet CBCG je konstatovano da poslovanje banaka u posmatranom periodu karakteriše rast aktive, kredita, depozita i kapitala.

“Indikatori likvidnosti i solventnosti su značajno iznad propisanog nivoa. U odnosu na prethodni kvartal, došlo je do poboljšanja svih parametara kvaliteta aktive izuzev kod kredita koji kasne sa otplatom preko 90 dana”, kazali su predstavnici CBCG.

Oni su dodali da je finansijski rezultat na nivou sistema pozitivan.

Savjet je analizirao efikasnost realizacije strategija banaka u oblasti rješavanja nekvalitetnih kredita i zaključio da su banke daleko uspješnije u primjeni opcije restrukturiranja u odnosu na opciju prinudnog rješavanja nekvalitetnih kredita.

Savjet je usvojio Izvještaj o kretanju cijena za drugi kvartal u kojem je konstatovano da je inflacija u Crnoj Gori, mjereno potrošačkim cijenama, zabilježila rast od jedan odsto.

“Na godišnjem nivou potrošačke cijene su u junu povećane 1,9 odsto. Godišnja stopa inflacije u Crnoj Gori, mjerena harmonizovanim indeksom potrošačkih cijena, iznosila je dva odsto i bila je viša od ostvarene u eurozoni koja je iznosila 0,2 odsto”, saopštili su iz CBCG.

Iz CBCG su kazali da su različita očekivanja banaka i anketiranih preduzeća o kretanju i visini inflacije do kraja ove godine.

“Najveći broj anketiranih banaka očekuje inflaciju od dva odsto do tri odsto, dok najveći broj anketiranih preduzeća očekuje inflaciju od jedan odsto do 1,5 odsto”, podsjetili su iz CBCG.

Modelska projekcija ukazuje da će se na kraju ove godine inflacija kretati od 1,3 odsto do 2,9 odsto. Prema ekspertskoj procjeni, očekivana inflacija je nepromijenjena u odnosu na prethodni kvartal, slična je modelskoj i kretaće se u rasponu od 1,25 odsto do 3,25 odsto.

Savjet je usvojio Informaciju o problemima u primjeni Zakona o zaštiti potrošača – korisnika finansijskih usluga i konstatovao da pojedina rješenja predstavljaju određeni korak unazad po pitanju usklađenosti domaćeg zakonodavstva sa relevantnim evropskim zakonodavstvom, odnosno da pojedina rješenja pružaju niži nivo zaštite potrošača.

Takođe, poseban problem predstavlja to što su tim zakonom određena pitanja, koja su već uređena drugim zakonima koji su usklađeni sa regulativom EU, uređena na drugačiji način“, dodaje se u saopštenju.

Savjet je i razmotrio informaciju o teškoćama u primjeni Zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima u eure.

Savjet je usvojio i Izvještaj guvernera o poslovanju i sprovođenju politike CBCG za jun i jul ove godine, u kojem je konstatovano da su aktivnosti vrhovne monetarne institucije u tom periodu realizovane u skladu sa planiranim obavezama utvrđenim programom rada.

Savjet je analizirao i ocijenio uticaj potencijalnih rizika na stanje finansijske stabilnosti i zaključio da je finansijski sistem stabilan, a nivo sistemskog rizika umjeren.

Preporučujemo za Vas