NEZAKONITOST NA UŠTRB JAVNOG INTERESA

Popović: Prodaja zemljišta suprotna javnom interesu

Prema riječima Popović, Glavni grad je 2007. godine realizovao postupak javnog nadmetanja za prodaju građevinskog zemljišta od 15,2 hiljade kvadrata, na kojem je najpovoljniju ponudu od 13,46 miliona EUR dostavilo preduzeće Carine
91 pregleda 3 komentar(a)
Zdenka Popović, Foto: Demokratska Crna Gora
Zdenka Popović, Foto: Demokratska Crna Gora
Ažurirano: 27.09.2015. 13:50h

Predstavnici Demokratske Crne Gore obavijestili su Vrhovno državno tužilaštvo da posjeduju dokumentaciju koja ukazuje na to da je prodaja zemljišta Glavnog grada na Starom Aerodromu podgoričkom preduzeću Carine, bila suprotna javnom interesu.

Potpredsjednik Demokrata, Zdenka Popović, saopštila je da ta partija posjeduje dokumentaciju koja ukazuje na to da je djelovanjem odgovornih u lokalnoj samoupravi Glavnog grada i nadležnih državnih organa, suprotno javnom interesu, Carinama prodato 15,2 hiljade kvadratnih metara zemljišta na Starom Aerodromu, na kojem se može izgraditi 72,24 hiljade metara kvadratnih stambeno-poslovnog prostora.

Dokumentacija, kakao je kazala, pokazuje da je taj proces trajao od 2002. do 2012. godine, pod veoma sumnjivim okolnostima, koji ukazuju na osnovanu sumnju za postojanje brojnih elemenata korupcije.

"Nezakonitosti i nelogičnosti na uštrb javnog interesa, obavezivale su nas da vam dostavimo detaljnu informaciju, kako biste sproveli potrebne radnje, pribavili dodatna obavještenja i na osnovu ukupno utvrđenog činjeničnog stanja ocijenili ispunjenost uslova za preduzimanje mjera krivično-pravne odgovornosti zbog ogromne štete nanesene Glavnom gradu", navodi se u obraćanju Popović.

Ona je saopštila da je još 2002. godine tadašnji predsjednik opštine Podgorica, Miomir Mugoša, prenio pravo svojine na građevinskom zemljištu površine 3,34 hiljade metara kvadratnih direktoru Carina, Čedomiru Popoviću. Na taj način je Mugoša ostavio bez puta 15,2 hiljada matara kvadratnih zemljišta u vlasništvu Glavnog grada.

Prema riječima Popović, Glavni grad je 2007. godine realizovao postupak javnog nadmetanja za prodaju građevinskog zemljišta od 15,2 hiljade kvadrata, na kojem je najpovoljniju ponudu od 13,46 miliona EUR dostavilo preduzeće Carine.

Ona je kazala da su Carine nakon toga, najprije odustale od kupovine, a zatim podnijele zahtjev Glavnom gradu za kupovinu navedenog zemljišta neposrednom pogodbom, navodeći da žele da kompletiraju već postojeće parcele.

Popović tvrdi da je Mugoša nakon toga donio odluku o prenosu prava na predmetnom zemljištu neposrednom pogodbom. Na osnovu navedenih odluka, u septembru 2007. godine zaključena su dva ugovora o prenosu prava na građevinskom zemljištu koje je prethodno bilo predmet javnog nadmetanja, neposrednom pogodbom po cijeni od 2,5 miliona EUR ili 165 EUR po metru kvadratnom.

Ta cijena je, kako navodi, bila 10,95 miliona EUR manja od one koju su Carine ponudile na javnom nadmetanju.

Popović je objasnila i da je Detaljnim urbanističkim planom (DUP) za servisno-skladišnu zonu uz željezničku prugu na Starom Aerodromu, koji je važio u vrijeme zaključenja ugovora, na tom prostoru bila je predviđena gradnja servisa i skladišta.

"Kada zemljište prelazi u vlasništvo Carina, pristupa se izmjeni planske dokumentacije i usvajaju izmjene i dopune DUP-a, kojim se omogućava gradnja stambeno-poslovnih objekata, bruto razvijene površine od 72,24 hiljade metara kvadratnih", navela je Popović.

Ona tvrdi i da je Mugoša mimo znanja Skupštine grada prenio pravo svojine na građevinskom zemljištu Carinama, kao i da su procijenjena vrijednost zemljišta i odluka Skupštine Glavnog grada, na prijedlog tadašnjeg gradonačelnika, u suprotnosti sa javnim interesom.

"Poznato je da poslovna praksa potvrđuje da vlasnik zemljišta koji uđe u partnerstvo sa investitorom sa ciljem izgradnje stambeno-poslovnih objekata predviđenih planom, dobija od 25 do 40 odsto izgrađene površine. To ukazuje da bi glavni grad od izgradnje 72,24 hiljade metara kvadratnih stambeno-poslovnog prostora na Starom aerodromu dobio najmanje 20 hiljada metara kvadratnih izgrađene površine ili, ako uzememo u obzir da je minimum prosječna vrijednost novoizgrađenog stambeno-poslovnog prostora u Podgorici hiljadu EUR po kvadratu, oko 20 miliona EUR2, zaključila je Popović.