Hrapović tvrdi da nijesu namještali posao

Osmi red naveo da se u pripremi tendera često prilagođavaju tehničke specifikacije za privilegovane ponuđače
75 pregleda 5 komentar(a)
Kenan Hrapović, Foto: Luka Zeković
Kenan Hrapović, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 03.09.2015. 19:45h

Fond za zdravstveno osiguranje, pored ostalog, sprovodi i centralizovane postupke javnih nabavki za nabavku medicinskih sredstava i nemedicinske robe za potrebe javnih zdravstvenih ustanova Crne Gore (JZU), saopšteno je „Vijestima“ iz kabineta direktora Fonda Kenana Hrapovića.

Iz firme Osmi red-D upozorili su prije dva dana da se Fond zdravstva suprotno svom Statutu bavi javnim nabavkama za potrebe javnog zdravstva, te da se u samoj pripremi tendera često prilagođavaju tehničke specifikacije privilegovanim ponuđačima.

Iz Fonda tvrde da je pravni osnov za sprovođenje centralizovanih javnih nabavki sadržan u zakonima o zdravstvenom osiguranju (član 88) i o javnim nabavkama (član 32).

“Navedena pravna regulativa daje nesporno zakonsko pravo Fondu, kao naručiocu, da sprovodi centralizovane postupke javnih nabavki za potrebe JZU Crne Gore”, istakli su iz ove institucije.

Iz Fonda su naveli da “prilikom pripreme i sprovođenja postupaka javnih nabavki od strane Fonda za zdravstveno osiguranje, kao naručioca, posebna pažnja se posvećuje izradi tehničkih specifikacija, koje čine sastavni dio tenderske dokumentacije”.

“U tom smislu vodi se računa da tehničke specifikacije zadovolje potrebe naručioca za predmetnom nabavkom, ali da iste ni u kom slučaju ne budu diskriminatorske, odnosno da ne favorizuju pojedine ponuđače, te da budu garant konkurentnosti postupka javne nabavke”, dodali su iz Fonda.

U komisijama za otvaranje i vrednovanje ponuda, koje pripremaju tendersku dokumentaciju, kako napominju iz ove institucije, imenuju se stručnjaci iz oblasti koja je predmet javne nabavke.

“Stručne članove komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda, na zahtjev Fonda, kao naručioca, delegiraju javne zdravstvene ustanove, kao korisnici medicinskih sredstava, koja su predmet nabavke. Takođe, kao potvrda objektivnih i nediskriminatorskih tehničkih specifikacija je i činjenica da u gotovo svim postupcima nabavki koje sprovodi Fond učestvuje veći broj ponuđača, što sprovedene postupke čini veoma otvorenim, transparentnim i konkurentnim”, saopštili su iz Fonda.

U pismu koje je direktorica Osmog reda-D Angelina Vuković uputila Hrapoviću 5. novembra 2014. skrenula je pažnju da izabrani ponuđač firma Farmegra nije isporučila robu u roku od 30 dana, u skladu sa Ugovorom, a vezano za partiju 5 na tenderu iz oblasti laboratorije za potrebe JZU Crne Gore.

Iz Fonda napominju da je Ugovor o isporuci medicinskih sredstava iz oblasti laboratorije zaključen sa dobavljačem Farmegra.

“Nakon sprovedenog postupka javne nabavke za nabavku medicinskih sredstava iz oblasti laboratorije, broj 21/12, za partiju 5 (Biohemijska dijagnostika III) sa odabranim ponuđačem krajem juna 2014. zaključen je okvirni sporazum na period od četiri godine, a nakon toga sredinom jula 2014. godine i sredinom jula 2015. godine, prvi i drugi godišnji ugovori o isporuci medicinskih sredstava iz oblasti laboratorije. Zaključeni ugovori su na snazi i po njima navedeni dobavljač vrši kontinuiranu isporuku medicinskih sredstava koja su predmet ugovora”, saopštili su iz Fonda.

Biohemijska dijagnostika čeka presudu

“Za partiju 6 (Biohemijska dijagnostika IV), postupak nije okončan, jer je po tužbi za pokretanje upravnog spora podnijetoj Upravnom sudu od strane ponuđača Osmi red-D DOO, Državna komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki u oktobru 2014. prekinula drugostepeni postupak do donošenja odluke ovog suda po podnijetoj tužbi.

Nakon donošenje odluke Državne komisije, Fond će nastaviti sa aktivnostima na okončanju ovog postupka javne nabavke, u dijelu koji se odnosi na partiju 6”, objasnili su iz Fonda.

Bonus video: