Naplaćeno oko 388,82 miliona eura poreskih prihoda

Neto naplata poreza, bez akcize, u periodu od januara do juna iznosila je 196,66 miliona eura, što je 98 odsto od iznosa neto naplate poreza ostvarene u istom periodu prošle godine
54 pregleda 0 komentar(a)
Novac, pare (Novine)
Novac, pare (Novine)
Ažurirano: 09.08.2015. 12:14h

Ukupna neto naplata poreskih prihoda za prvih šest mjeseci ove godine iznosila je 388,82 miliona eura, bez naplate akcize i veća je oko jedan odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period.

U izvještaju o radu Poreske uprave (PU) za period od januara do juna navodi se da je ukupna naplata poreza, doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i drugih budžetskih prihoda bez povraćaja obvezniku iznosila 396,9 miliona eura bez naplate prihoda od akcize i u odnosu na planirani iznos naplate veća je 0,6 odsto.

“S obzirom, da se iz ukupno ostvarene naplate obavlja povraćaj poreskog kredita, više uplaćenih doprinosa, pogrešnih uplata i slično, ostvarena neto naplata je ona koja se utvrdi nakon umanjenja obavljenih povraćaja”, navodi se u izvještaju.

Iz PU su kazali da ukupno ostvarena bruto naplata umanjena za iznose obavljenih povraćaja, odnosno za 8,1 milion eura, pa ostvarena neto naplata za šest mjeseci iznosi 388,82 miliona eura.

Neto naplata poreza, bez akcize, u periodu od januara do juna iznosila je 196,66 miliona eura, što je 98 odsto od iznosa neto naplate poreza ostvarene u istom periodu prošle godine.

“Neto naplata doprinosa iznosila je 192,16 miliona eura, što je četiri odsto više u odnosu na uporedni period”, navodi se u izvještaju.

Iz PU su precizirali da je naplata poreza na dohodak građana ostvarena u iznosu od 53,66 miliona eura, što je 89 odsto od iznosa tog poreza ostvarenog u istom periodu prošle godine.

“U strukturi naplate poreza na dohodak građana naplata poreza na lična primanja zaposlenih, učestvuje sa 92 odsto i iznosi 49,55 miliona eura”, dodaje se u izvještaju.

Naplata poreza na prihod od samostalne djelatnosti, u strukturi naplate poreza na dohodak, učestvuje sa 0,1 odsto i iznosi 63,06 hiljada eura.

Naplata poreza na dobit u prvih šest mjeseci ostvarena je u iznosu od 33,26 miliona eura, što je šest odsto više od iznosa tog poreza naplaćenog u istom periodu prošle godine.

Iz PU su saopštili da je naplaćeni iznos poreza na dodatu vrijednost (PDV) za šest mjeseci iznosio 82,25 miliona eura, što je 99 odsto od iznosa naplaćenog u istom periodu prošle godine.

Naknade za korišćenje prirodnih dobara od opšteg interesa, naplaćene su u iznosu od 13,95 miliona eura.

Naplaćeni iznos poreza na promet nepokretnosti u prvih šest mjeseci bio je 6,4 miliona eura, što je 88 odsto iznosa naplaćenog poreza na nepokretnost u istom periodu prošle godine.