PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

Javni poziv za učešće u Programu državne pomoći malim i srednjim preduzećima

Pravo učešća imaju registrovana mala i srednja preudzeća koja posluju najmanje dvije godine
1 komentar(a)
ekonomija, Foto: Shutterstock.com
ekonomija, Foto: Shutterstock.com
Ažurirano: 05.08.2015. 09:48h

Ministarstvo ekonomije raspisalo je javni poziv za učešće u Programu državne pomoći malim i srednjim preduzećima u prerađivačkoj industriji za ovu godinu.

Javni poziv je otvoren do 4. septembra.

Iz Ministarstva su saopštili da je cilj Programa poboljšanje inovativnih sposobnosti malih i srednjih preduzeća u prerađivačkoj industriji kroz podsticanje korišćenja konsultanskih usluga za unaprjeđenje inovativnosti i konkurentnosti.

Programom finansijske podrške za preduzeća iz sektora prerađivačke industrije može se odobriti finansijska pomoć za inovaciju proizvoda i poslovnog procesa, kao i inovacije u organizaciji i marketingu.

Pravo učešća imaju registrovana mala i srednja preudzeća koja posluju najmanje dvije godine.

Uslovi su i da posluju 100 odsto u privatnom vlasništvu, da imaju sjedište na teritoriji Crne Gore, da nijesu imala gubitke u poslovanju u posljednje dvije finansijske godine, da redovno izmiruju obaveze plaćanja poreza i doprinosa i da za iste aktivnosti nijesu koristili sredstva finansijske pomoći iz budžeta ili donatorskih programa u prethodnom periodu.

Kriterijumi za ocjenjivanje prijava su promjene ukupnog prihoda, profita i broja zaposlenih, kvalitet inovativne aktivnosti, investiranje u inovacije u prethodne dvije godine, saradnja sa eksternim konsultantima u prethodnom periodu, stepen razvijenosti opštine u u kojoj je preduzeće registrovano.

Mala i srednja preduzeća iz sektora prerađivačke industrije mogu ostvariti pravo na finansijsku pomoć u maksimalnom iznosu do 2.500 eura, odnosno do 50 odsto opravdanih troškova, bez poreza na dodatu vrijednost (PDV).

Preduzeće je u obavezi da finansira troškove eksternog konsultanta za realizaciju inovativne aktivnosti u visini od 100 odsto i nakon završetka aktivnosti traži povraćaj u visini od maksimalno 50 odsto opravdanih troškova, bez PDV.

Preostalih 50 odsto troškova treba da bude pokriveno iz sopstvenih izvora preduzeća koje se prijavljuje za podršku.

Ukupan budžet opredijeljen za realizaciju Pilot Programa državne pomoći malim i srednjim preduzećima u prerađivačkoj industriji za ovu godinu je 30.000 eura.

Iz Ministarstva su napomenuli da će se finansijska pomoć dodijeliti shodno redosljedu ocijenjenih prijava sa rang liste dok se ne utroše raspoloživa sredstva od 30.000 eura.

Preduzeće može podnijeti jedan zahtjev za dodjelu finansijske pomoći i to za jednu od ponuđenih inovativnih aktivnosti.

Prijave ne mogu podnositi novoosnovana i preduzeća u poteškoćama.

Preporučujemo za Vas