Katari Diar neće platiti Tivtu ni cent za komunalije

Popust za komunalije na investiciju od 350 miliona omogućava novi zakon, ali i veličina srušenih starih objekata
199 pregleda 12 komentar(a)
Uvala Pržno, Foto: Siniša Luković
Uvala Pržno, Foto: Siniša Luković
Ažurirano: 12.09.2018. 15:02h

Opština Tivat do danas nije prihodovala ni centa od buduće izgradnje turističko-rezidencijalnog kompleksa kojeg će u zaleđu plaže Plavi horizont u uvali Pržna graditi katarski državni investicioni fond Qatari Diar (QD).

Ministarstvo održivog razvoja i turizma (MORT) izdalo je u aprilu ove godine pet građevinskih dozvola tivatskoj Qatari Diar Hotel and Property Investment Montenegro (čiji je osnivač QD) za izgradnju hotelskog kompleksa sa pet zvjezdica bruto građevinske površine 33,5 hiljada kvadrata, devet rezidencijalnih vila ukupne površine 8,3 hiljade kvadrata, podzemnih garaža bruto površine 4,5 hiljada kavadrata, te niza pomoćnih objekata, saobraćajnica i prateće infrastrukture. Ti objekti treba da budu izgrađeni na mjestu gdje je nekada bio hotel “Plavi horizont”.

Prema ranijim najavama, tivatska kompanija je tu planirala gradnju kompleksa vrijednog 350 miliona eura. Lokaciju od 300.000 kvadrata u uvali Pržna, QD je kupila za 25 miliona dolara 2010. godine od HTP “Primorje” iz Tivta. Bilo je planirano da kompleks bude završen do septembra 2014. godine, ali njegova gradnja nije započela ni do danas. Razlog za kašnjenje bilo je vođenje više sudskih sporova oko eksproprijacije zemljišta.

Iako su im izdate građevinske dozvole za gradnju skoro 50 hiljada kvadrata raznih objekata, QD za to nije niti će Opštini Tivat platiti ni centa na ime komunalija.

Investitor je iskoristio mogućnosti da sebi uštedi milione eura na ime naknade za uređenje građevinskog, podnijevši zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za hotel prije stupanja na snagu novog zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, QD je stoga, mogao računati na izuzeće od obaveze plaćanja komunalija koju je za hotele kao “objekte od opšteg interesa” uveo član 7. do tada važećeg zakona.

Čak i da to nije uradio, QD bi opet dobio izuzeće jer se svi članovi važećeg zakona koji se odnose na naplatu komunalija (a kojoj u tom slučaju podliježu i hoteli) po članu 239. aktuelnog zakona, primjenjuju tek od dana donošenja Plana generalne regulacije Crne Gore, a što se neće dogoditi još namjanje dvije godine.

U slučaju oslobađanja plaćanja komunalija, finansijska šteta bi bila oko pet miliona eura, ako se ima u vidu da cijena komunalija u najekskluzivnijoj zoni u kojoj se nalazi uvala Pržna, iznosi 210 eura po kvadratu.

Opština Tivat je po zakonu QD morala da oslobodi komunalija i za svu infrastrukturu i podzemne garaže koje će graditi u novom kompleksu, dok je rađen obračun te dadžbine za površine rezidencijalnih vila i za to su potpisana dva ugovora između lokalne uprave i QD-a o uređenju međusobnih obaveza. Po tim ugovorima koje “Vijesti” posjeduju, QD opet neće platiti ni centa komunalija jer površina novih objekata koji će se graditi i na koje se komunalije zakonski mogu naplatiti, nije još ni izbliza dosegla površinu starog hotela “Plavi horizont” i njegovih pomoćnih objekat, a za koje je komunalije svojevremeno platilo HTP “Primorje” kada je gradilo te objete početkom osamdesetih.

U ugovorima koje su krajem marta ove godine potpisale bivša gradonačelnica Snežana Matijević (DPS) i izvršna direktirka QDHPIM Jadranka Francesković, piše da je nekadašnji hotel “Plavi horizont” sa pomoćnim objektima imao neto-površinu od ukupno 13.272 kvadrata, te kada se od toga odbije neto-površina novih rezidencijalnih vila i pomoćnih objekata koje treba da gradi QD, investitor iz Katara je i

Zbog parkinga dodatni popust

Prema ugovoru iz aprila 2017. po kome je QD finansirao izgradnju velikog parkinga u blizini ulaza u svoj kompleks, a kojim raposlaže Opština, lokalna uprava dužna je da investitoru, onda kada dođe u situaciju da mu konačno naplati komunalije za gradnju u zaleđu jedne od najljepših plaža na crnogorskom primorju, odobri i dodatni popust od skoro 206 hiljada eura koliko je QD koštala izgradnja parkinga koji je većinu godine potpuno prazan.

Bonus video: