KOMPANIJA IZ VARŠAVE

Jedina ponuda za koncesije Boksita stigla iz Poljske

Kako je saopšteno iz Mnistarstva ekonomije, u skladu sa procedurom definisanom Zakonom o koncesijama, u narednom postupku će se izvršiti evaluacija i ocjena pristigle ponude
3 komentar(a)
Rudnici boksita, Foto: Ivan Petrušić
Rudnici boksita, Foto: Ivan Petrušić
Ažurirano: 21.07.2015. 16:50h

Poljska kompanije ONICO SA iz Varšave jedina je dostavila ponudu na tender za dodjelu ugovora o koncesiji za eksploataciju crvenih boksita na ležištima u nikšićkoj Župi.

Kako je saopšteno iz Ministarstva ekonomije, u skladu sa procedurom definisanom Zakonom o koncesijama, u narednom postupku će se izvršiti evaluacija i ocjena pristigle ponude.

Ministarstvo je tender za davanje koncesija za ležišta Zagrad, Đurakov do II, Štitovo II i Biočki stan raspisalo 18. juna.

Predmet koncesije je eksploatacija crvenih boksita na ležištima, sa nekoliko opcija.

Prva opcija je eksploatacija crvenih boksita na ležištima Zagrad, Đurakov do II, Štitovo II i Biočki stan. Druga opcija je eksploatacija na ležištima Zagrad, Đurakov do II, i Štitovo II, a treća eksploatacija crvenih boksita na ležištu Biočki stan.

Ponude će se vrednovati na osnovu nekoliko kriterijuma.

Ponuđeni procentualni iznos za obračun koncesione naknade će se vrednovati sa maksimalno 35 bodova, ponuđeni sadržaj silicijum dioksida (SiO2) sa 25 poena, prosječni bruto prihod i prosječni profit u posljednje tri godina, dosadašnje iskustvo u obavljanju koncesione djelatnosti i kvalitet poslovnog plana i efekti na zapošljavanje i ekonomski razvoj sa po deset bodova.

Kao dokaz objezbjeđenja ponude prilaže se bankarska garancija ponude na iznos od 50 hiljada EU, plativa na prvi poziv, bez prava prigovora.

Bankarska garancija ponude mora imati rok važenje najmanje četiri mjeseca od datuma zatvaranja roka za podnošenje ponuda.

Predsjednik Samostalnog sindikata Boksita, Borisav Bojanović , kazao je u ponedjeljak da bi situacija u preduzeću trebalo da bude riješena u septembru, a investitor koji je zainteresovan za dodjelu koncesija na rudu mora kupiti i imovinu firme po cijeni od 5,4 miliona EUR.

To je, kako je naveo, dogovoreno na sastanku sa predsjednikom Privrednog suda Blažom Jovanićem, koji je i stečajni sudija tog preduzeća.