ROK DO 1. SEPTEMBRA

Raspisan oglas za dodjelu sredstava kojima se podstiču investicije

Sredstva se, kako se navodi u javnom oglasu, mogu dodijeliti za investicione projekte kojima se obezbjeđuje otvaranje najmanje 20 novih radnih mjesta u roku od tri godine, od dana zaključivanja ugovora o korišćenju sredstava
0 komentar(a)
Porez, Investicije, Foto: Shutterstock
Porez, Investicije, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 01.07.2015. 10:44h

Sekretarijat za razvojne projekte raspisao je javni oglas za učešće u postupku dodjele sredstava za podsticanje direktnih investicija, koja se mogu dodijeliti za investicione projekte minimalne vrijednosti ulaganja 500 hiljada eura i kojima se obezbjeđuje otvaranje novih radnih mjesta.

 Sredstva se, kako se navodi u javnom oglasu, mogu dodijeliti za investicione projekte kojima se obezbjeđuje otvaranje najmanje 20 novih radnih mjesta u roku od tri godine, od dana zaključivanja ugovora o korišćenju sredstava.

 Prijava za učešće u postupku podnosi se Sekretarijatu za razvojne projekte najkasnije do 1. septembra do 12 sati, a njihovo otvaranje prdviđeno je sat kasnije u prostorijama Sekretarijata.

 Sredstva za podsticanje direktnih investicija obezbjeđuju se u budžetu i mogu se koristiti za finansiranje investicionih projekata koji obezbjeđuju otvaranje novih radnih mjesta i doprinose privrednom i regionalnom razvoju Crne Gore.

 Sredstva za podsticanje direktnih investicija ne mogu se koristiti za finansiranje investicionih projekata u sektoru primarne poljoprivredne i proizvodnje sintetičkih vlakana, ugostiteljstva, izgradnje ugostiteljskih objekata osim za izgradnju primarnih ugostiteljskih objekata kategorije tri i više zvjezdica u lokalnim samoupravama čiji je stepen razvijenosti manji od 75 odsto od prosječne vrijednosti indeksa razvijenosti u Crnoj Gori.

 Sredstva se ne mogu koristiti ni za finansiranje projekata u sektoru saobraćaja, koji obuhvata prevoz putnika u vazdušnom, pomorskom, drumskom ili željezničkom saobraćaju i na unutrašnjim plovnim putevima ili usluge komercijalnog prevoza tereta, igara na sreću, trgovine i primarne proizvodnje uglja i čelika, proizvodnje električne energije, nafte i gasa, duvana i duvanskih prerađevina, oružja i municije, proizvodnje genetski modifikovanih organizama i opasnog otpada.

 Dodijeljena sredstva za podsticanje direktnih investicija isplaćuju se u ratama koje iznose jednu trećinu od ukupnog iznosa dodijeljenih sredstava za podsticanje direktnih investicija.

 Sredstva za podsticanje direktnih investicija mogu se dodijeliti preduzeću koji je registrovan u Centralnom registru privrednih subjekata i koji je podnio investicioni projekat za koji se u skladu Uredbom o podsticanju direktnih investicija dodjeljuju ta sredstva, nad kojim nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije, osim reorganizacije u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj preduzeća i koji nije osuđivan za krivično djelo u obavljanju privredne djelatnosti.

 Preduzeće takođe treba da izmiri sve obaveze po osnovu poreza, carina i doprinosa i da u prethodnih 12 mjeseci prije podnošenja prijave nije smanjio broj zaposlenih u Crnoj Gori deset odsto i više, kojem nijesu dodijeljena sredstva za iste namjene iz budžeta, u kojem država ili lokalna samouprava nema većinski udio u svojini, koji nije u poteškoćama u skladu sa propisima o državnoj pomoći i koji nije u obavezi povraćaja nezakonito primljene državne pomoći.

 Strani investitor koji učestvuje u postupku dodjele sredstava za podsticanje direktnih investicija može biti korisnik sredstava, odnosno zaključiti ugovor o korišćenju sredstava ukoliko osnuje preduzeće u Crnoj Gori.

 Visina sredstava za podsticanje investicija koja mogu biti dodijeljena na osnovu kriterijuma za dodjelu sredstava za podsticanje investicija su tri hiljade eura do deset hiljada eura po novom radnom mjestu, u zavisnosti od broja bodova.

 Visina sredstava za podsticanje investicija koja mogu biti dodijeljena velikim preduzećima utvrđuje se do 50 odsto opravdanih troškova za realizaciju investicionog projekta, odnosno do 60 odsto za srednja i do 70 odsto za mala privredna društva.

 Izuzetno, za kapitalne investicije mogu se bez sprovođenja postupka bodovanja dodijeliti sredstva za podsticanje investicija u visini od 17 odsto od ukupne vrijednosti investicionog projekta, a u skladu sa Uredbom o podsticanju direktnih investicija.

 Kriterijumi za dodjelu sredstava za podsticanje direktnih investicija su reference investitora, efekat investicionog projekta na produktivnost dobavljača i drugih preduzeća iz Crne Gore koji posluju u istom sektoru industrije, održivost investicionog projekta, njegovi efekti vezani za istraživanje i razvoj, kao i na ljudske resurse, ocjena uticaja na životnu sredinu, obim međunarodnog prometa, efekti investicionog projekta na razvoj manje razvijenih jedinica lokalne samouprave i pismo o namjerama lokalne samouprave u kojoj investitor namjerava da ulaže.

 Preduzeće koje podnosi prijavu mora dostaviti bankarsku garanciju prijave izdatu u korist Vlade, u iznosu od pet hiljada eura, naplativu na prvi poziv, izdatu od poslovne banke registrovane u Crnoj Gori, sa rokom važenja od 180 dana od dana javnog otvaranja prijava.

 Korisnik sredstava za podsticanje direktnih investicija dužan je da prije podnošenja zahtjeva za isplatu u roku od 15 dana od zaključivanja ugovora o korišćenju sredstava, dostavi Sekretarijatu bezuslovnu bankarsku garanciju.

 Postupak po javnom oglasu će se sprovesti u roku od šest mjeseci od njegovog raspisivanja, a Vlada može da izmijeni odredbe javnog oglasa prije isteka roka za dostavljanje prijava, što će objaviti isto kao i javni oglas.

Preporučujemo za Vas