PROBLEMATIČNA RJEŠENJA

Institut alternativa: Ko je odgovoran za stanje u oblasti koncesija?

Skupština je prošle godine usvojila zaključke u vezi rada Komisije za koncesije, u kojima se, između ostalog, ističe potreba izmjene Zakona o koncesijama
1 komentar(a)
Jovana Marović
Jovana Marović
Ažurirano: 31.05.2015. 14:23h

Nacrt zakona o javno-privatnom partnerstvu koji reguliše i oblast koncesija, mijenja institucionalnu koordinaciju, pripremu JPP i izvještavanje, osnivanjem nove Agencije za investicije, napominju u Institutu alternativa (IA).

"Agencija će biti odgovorna Vladi za svoj rad, dok je parlament gotovo u potpunosti isključen iz kontrole u ovoj oblasti. Uzimajući u obzir dosadašnju praksu, te politiku Vlade u oblasti koncesija, ovakva rješenja su problematična, ne unapređuju nadzor, i nisu u skladu sa zaključcima parlamenta", navodi se u saopštenju koordinatorke istraživanja u IA Jovane Marović.

Skupštinski Odbor za ekonomiju, finansije i budžet će u ponedjeljak održati kontrolno saslušanje na temu: ”Sprovođenje politike, odnosno zakona u oblasti koncesija, sa osvrtom na realizaciju zaključaka Skupštine Crne Gore donijetih povodom razmatranja rada Komisije za koncesije za 2013. godinu”, te dalje potencirati potrebu hitnog unapređenja zakona, prakse, transparentosti i odgovornosti u ovoj oblasti. Skupština je prošle godine usvojila zaključke u vezi rada Komisije za koncesije, u kojima se, između ostalog, ističe potreba izmjene Zakona o koncesijama, te proširenja nadležnosti ove Komisije, kako bi se na kvalitetniji način regulisala materija i unaprijedila kontrola.

Institut alternativa navodi u saopštenju da se nacrtom zakona još propisuje da se javni partner dostavlja Agenciji podatke o nadzoru nad sprovođenjem ugovora i svim promjenama, kao i izvještaje o naplati naknada samo jednom godišnje ili po zahtjevu Agencije.

"Loše je i što se predloženim rješenjima definišu posebne procedure za izbor privatnog partnera, čime se izbjegava primjena Zakona o javnim nabavkama. Takođe, ne proširuje se sadržaj registra ugovora o JPP i koncesijama, niti određuje maksimalan period na koji je moguće zaključiti ugovor između javnog i privatnog partnera. Pored toga, poslednji izvještaj koji obuhvata i podatke o dugovanjima koncesionara, Vlada je pripremila početkom 2013. godine. Od septembra, javnost ne može ostvariti uvid ni u bazu ugovora o koncesijama. Podsjetimo, Državna revizorska institucija je dala negativno mišljenje na usaglašenost ovog registra sa odredbama Zakona o koncesijama. Krijući informacije od javnosti i ne nudeći održiva zakonska rješenja za sprečavanje dalje neracionalne eksploatacije prirodnih bogatstava, Vlada pokazuje da nema namjeru da unaprijedi haotično stanje u ovoj oblasti. Stoga, Institut alternativa još jednom ukazuje na prioritetno rješavanje pomenutih pitanja u oblasti koncesija, te na obavezu poštovanja zaključaka parlamenta", zaključuje se.