DRI OTKRILA NEPRAVILNOSTI U REGISTRU

Za koncesije nema ugovora, šteta milionska

Komisija za koncesije još nije ni sačinila izvještaj za prošlu godinu, rok bio kraj marta
2 komentar(a)
šumska građa, Foto: Aida Skorupan
šumska građa, Foto: Aida Skorupan
Ažurirano: 29.05.2015. 18:25h

Državna revizorska institucija (DRI) utvrdila je niz materijalnih nepravilnosti i dala negativno mišljenje o usklađenosti Registra ugovora o koncesijama sa važećim Zakonom o koncesijama.

Koordinatorka istraživanja u Institutu alternativa Jovana Marović, ocijenila je juče „da je koncesiona politika u Crnoj Gori nekontrolisana, netransparentna i nanosi višemilionsku štetu državnom i budžetima jedinica lokalne samouprave“.

"Vlada godinama ne unapređuje stanje u ovoj oblasti, budući da ne objavljuje podatke o ugovorima i dugovanjima koncesionara i ne unapređuje zakonska rješenja", navela je Marović.

Članovi Senata DRI Branislav Radulović i Nikola Kovačević, zaduženi za ovu kontrolu, utvrdili su da registar ugovora o koncesijama ne sadrži sve ugovore o koncesijama, kao ni sve promjene, dok je revizijom utvrđeno da su u tri slučaja podaci o istim ugovorima upisani dva puta.

Predsjednik devetočlane Komisije za koncesije je službenik Ministarstva ekonomije Slobodan Perović. Komisija do okončanja revizije 27. aprila ove godine nije ni sačinila godišnji izvještaj o radu niti ga dostavila Vladi iako je prema Zakonu to trebalo da uradi do kraja marta tekuće godine.

DRI je u preporukama Komisiji za koncesije istakla da ažurira postojeći registar, te da postavi svoju internet stranicu koja nije dostupna još od septembra 2014. godine.

Ministarstvo ekonomije je stavilo na uvid državnom revizoru dopise kojima je u više navrata Komisiji za koncesije dostavljalo ugovore o koncesijama i anekse. Međutim, uvidom u djelovodnik Komisije utvrđeno je da dokumentacija upućena od strane Ministarstva nije zavedena, tako da nema dokaza o njenom prijemu.

Zato je DRI u preporukama naložilo Ministarstvu i ovoj Komisiji da "u najkraćem roku u neposrednoj komunikaciji izvrše uvid u djelovodnike i konstatuju razloge neevidentiranja ugovora, iste uvedu u registar i o tome u roku od 60 dana obavijeste DRI".

Upoređivanjem podataka iz registra ugovora o koncesijama sa podacima iz dopisa Uprave za vode utvrđeno je da od strane Uprave nije dostavljeno i upisano u registar pet ugovora i jedan aneks ugovora. Revizijom je utvrđeno da je ugovor o koncesiji za korišćenje dijela voda sa izvorišta Drijenak-Rajsko vrelo Kolašin upisan dva puta pod različitim brojevima u registar ugovora.

U registar nijesu upisana tri ugovora i dva aneksa ugovora koje je zaključila Lučka uprava, jer nijesu ni dostavljeni Komisiji.

Upoređivanjem podataka iz registra sa podacima iz Uprave za šume utvrđeno je da ova Uprava nije dostavila Komisiji osam ugovora vezanih za davanje prava na korišćenje šuma.

U registar, takođe, nije uneseno ni sedam promjena koje su se odnosile, u konkretnom slučaju, na raskide ugovora zbog neizvršavanja obaveza ili sporazumni raskid.

Fale ugovori za Lutriju i kazina

Ugovori o koncesiji i aneksi koje je zaključila Uprava za igre na sreću sa Lutrijom Crne Gore i firmama Casino Avala, Džek Pot, Hit Montenegro i Casino Promotion Montenegro takođe ne postoje u evidenciji registra, kao ni odluka o oduzimanju koncesije za kazino firmi Trecom.

Uprave za igre na sreću se pravdala DRI da ugovore nijesu dostavili rukovođeni mišljenjem Ministarstva finansija, ali su im iz DRI ukazali da se to mišljenje odnosi na postupak dodjele koncesija, ali ne i na obavezu dostavljanja ugovora Komisiji za koncesije.

Preporučujemo za Vas