GODIŠNJI IZVJEŠTAJ CBCG

Visoke kamate vode ka recesiji

Građani i privreda u bankama su na kraju 2014. imali 2,3 milijarde eura  štednje, 210,5 miliona više nego godinu ranije
50 pregleda 0 komentar(a)
Ažurirano: 15.02.2019. 01:10h

Visok nivo kamatnih stopa, manja kreditna aktivnovost banaka, veća štednja građana i privrede, pad nekvalitetnih kredita, dovoljna kapitalizovanost banaka i njihovo pozitivno poslovanje obilježli su kretanja u bankarskom sektoru 2014. 

To pokazuje godišnji izvještaj o radu Centralne banke (CBCG):

“Negativan uticaj nivoa aktivnih kamatnih stopa na privredu (realni sektor) manifestuje se kroz smanjenje tekuće likvidnosti privrede i njenog postepenog prerastanja u nesolventnost, narušavanja dužničko-povjerilačkih odnosa, širenje spirale nelikvidnosti i padu investicione aktivnosti. To u dugom roku  vodi ka stagnaciji i recesiji privredne aktivnosti“.

Guverner CBCG Milojica Dakić sredinom maja u Skupštini je najavio da bi do kraja juna trebalo da bude završen nacrt zakona o ograničenju kamatnih stopa. On je ocijenio da su kamate i dalje visoke i da bi ulazak novih banaka trebalo da doprinese njihovom padu. 

Građani i privreda u bankama su na kraju 2014. imali 2,3 milijarde eura  štednje, što je za 210,5 miliona više nego godinu ranije. 

Konstatovano je da su depoziti građana bili  u stalnom rastu i da čine 57 odsto ukupnih, što govori da se vratilo povjerenje u bankarski sistem. 

Prisutan je silazni trend prosječne pasivne kamatne stope na štednju. 

Ukupni krediti i potraživanja na kraju 2014. bili su 2,39 milijardi i niži su za 45,4 miliona u odnosu na jednogodišnji period. 

Bruto krediti i potraživanja građana bili su 847,1 milion i porasli su za 20,4 miliona, dok je privreda imala 1,34 milijarde odobrenih kredita,  što je za 50,9 miliona manje  nego na kraju 2013.

Restrukturirani krediti na kraju  prošle godine bili su 378,6 miliona eura,  niži su za 46,5 miliona, ili 10,9 odsto u odnosu na uporedni godišnji period. 

Bankarski ombudsman Halil Kalač u svom izvještaju za 2014. naveo je da su mu se privrednici žalili da banke odobravaju nove kredite po nepovoljnim kamatama, što im otežava poslovanje i likvidnost. Uz to, nude im da reprogramiraju kredite po uslovima koji su lošiji u odnosu na postojeće ugovore koje imaju.

Banke u plusu 23,8 miliona eura

Banke su prošlu godinu  završile sa pozitivnim finansijskim rezultatom od ukupno 23,8 miliona. 

CBCG je konstatovala da banke imaju dovoljno kapitala  za operativne aktivnosti  i  da  je njihov nivo adekvatan stepenu rizika koji preduzimaju u poslovanju.

Ukupni kapital banaka  na kraju 2014. godine iznosio je 444 miliona  i veći je za  46,2 miliona nego 2013. 

Banke su lani smanjile i  pozajmice od matičnih banaka za 74,4 miliona,  tako da su ukupno pozajmile  248,7 miliona. 

Po osnovu obavezne rezerve imale su  214,9 miliona, 18 miliona više nego godinu ranije.

Preporučujemo za Vas